Veïnat caminant per un dels carrers tallats de Barcelona
Veïnat caminant per un dels carrers tallats de Barcelona

MILLOREM BARRIS I RECINTES

Barcelona ha tingut notables avenços en les últimes dècades en la millora de barris i infraestructures de la ciutat, però encara presenta àrees i barris vulnerables que pateixen importants dèficits urbanístics.

Amb la intenció d’intervenir en aquestes zones de la ciutat, l’Ajuntament ha dut a terme un treball d’identificació des d’una perspectiva transversal i basat en diferents criteris creuats per obtenir aquelles àrees que necessiten una intervenció de millora urbana integral, que abordi els diferents aspectes necessaris per aconseguir la millora integral buscada.

D’altra banda, hi ha a la ciutat un conjunt de recintes que han esdevingut espais tancats i opacs als barris i, en la majoria de casos, espais desaprofitats i desconnectats de la ciutat. Ara és el moment de regenerar-los i reintegrar-los a la ciutat i els barris amb programes diversos, que aportin habitatge, equipaments i activitats econòmiques en continuïtat amb l’estructura urbana limítrofa.

ACTUACIONS

PER LA MILLORA DE BARRIS I RECINTES

Millora de barris

 • Caràcter integral

  El programa de regeneració urbana a la Trinitat Vella aplega un seguit d’actuacions per millorar les condicions d’habitabilitat dels veïns i les veïnes.

 • Més habitabilitat i més vida

  L’objectiu del programa de regeneració en aquest barri de Sant Martí és optimitzar l’espai urbà i les condicions d’habitabilitat del parc d’habitatges

 • Nous espais

  Reurbanització i millora dels interiors d’illa de Canyelles, en una superfície de 13.416 metres quadrats, als carrers de Miguel Hernández, Antonio Machado, Federico García Lorca i la ronda de la Guineueta Vella.

 • Més verd i més connectats

  La transformació de l’àmbit de les antigues Cases Barates del Bon Pastor impulsa un espai d’uns 21.000 metres quadrats on es crearan noves zones verdes i es millorarà la connectivitat.

 • Visió de futur

  El Pla de futur de Can Peguera té com a objectiu definir quin ha de ser el model de barri per tal de garantir-ne l’existència i mantenir-ne els atributs.

 • Xarxa de proximitat

  Cadascuna de les unitats territorials del projecte atendrà una població d’entre 10.000 i 30.000 habitants, que disposaran d’un espai de referència a prop de casa centrat en la tasca de les cures.

Reconeixement i consolidació de teixits històrics

Transformació de recintes

 • Nous usos

  Totalment renovada, l’antiga fàbrica Mercedes-Benz manté i reutilitza els edificis industrials per oferir activitats productives i habitatge.

 • Metamorfosi urbana

  La reconversió del recinte presidiari pretén contrarestar els dèficits d’un barri molt dens i amb escassetat d’espais verds i d’equipaments de barri.

 • Equipament de barri

  La rehabilitació de l’antic recinte fabril de La Escocesa el transformarà en un centre d’arts escèniques, espais culturals i habitatge social.

 • Nexe entre àrees

  Replantejament d’aquest espai clau per a la vida econòmica de Barcelona per tal de millorar-ne la relació amb els barris del voltant i guanyar habitatge, equipaments i espai públic.

MAPA DE LES ACTUACIONS PER MILLORAR BARRIS I RECINTES