Via Laietana
Via Laietana

Via Laietana

Renovem la Via Laietana per fer-la més amable i oferir més espai als vianants, les bicicletes i el transport públic, alhora que afavorim el comerç local. Les voreres s’ampliaran fins als 4 metres al llarg de tot el carrer per potenciar el passeig i la connexió entre barris.

Calendari aproximat d'obres

De març del 2022 a mitjans de 2023

Actuació

La Via Laietana es convertirà en una avinguda que prioritzarà els vianants i la mobilitat sostenible: un carrer més verd, amb més comerç i més espai per passejar.

Se n’ampliaran les voreres perquè totes siguin de més de 4 metres. S’hi mantindran els dos carrils bus-taxi de baixada i pujada, i esdevindrà una via pedalable: s’hi ubicarà un carril bici segregat del trànsit de pujada i un carril compartit bus-bici de baixada.

Es millorarà la connexió dels barris del Gòtic i Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, i hi haurà més passos de vianants. Es potenciaran quatre grans espais d’estada al llarg del carrer: l’espai que es crearà a la unió entre la via Laietana i el carrer de Jonqueres (que es pacificarà), una gran plaça a Antoni Maura (que permetrà unir la Catedral i el Mercat de Santa Caterina), la plaça de l’Àngel i la nova plaça d’Idrissa Diallo.

En aquesta primera fase d’obres s’actuarà entre les places d’Urquinaona i d’Antoni Maura. Primer es renovaran i milloraran les xarxes de serveis del subsol. I després es reurbanitzarà la via per fer-la més amable, segura i saludable.

AIXÍ ES VEURÀ LA NOVA AVINGUDA

Afectacions (setembre 2022)

Continuen els treballs de renovació i millora dels serveis i de reurbanització de la Via Laietana i el carrer de Jonqueres.

Obres de renovació i millora dels serveis: s'actua a la Via Laietana en el tram comprès entre el c. Jonqueres i la pl. Antoni Maura, banda Besòs.

Obres de reurbanització: s'actua a la Via Laietana en el tram comprès entre la pl. Urquinaona i el c. Comtal, banda Llobregat, c. Jonqueres, i les cantonades de pl. Urquinaona amb c. Pau Claris - rda. Sant Pere i amb c. Fontanella.

 

Destacats:

Vianants: a la Via Laietana s’habilita un pas per als vianants protegit i senyalitzat a la vorera banda Llobregat. La vorera banda Besòs roman sense afectacions. Al carrer de Jonqueres, la vorera banda Llobregat queda amb una amplada reduïda i es recomana el pas per l’altra vorera.

Bus: els busos de les línies 47, V15, V17, N8 i N28, en sentit muntanya, mantenen el desviament per l’av. Marquès de l’Argentera, pg. Picasso, pg. Lluís Companys i rda. Sant Pere. Aquestes línies, en sentit mar, mantenen el seu recorregut habitual. El bus de barri 120 manté les seves parades a la Via Laietana.

Vehicles: en sentit muntanya, la circulació de vehicles entre la pl. Antoni Maura i pl. Urquinaona està tallada (1). Des de la pl. Idrissa Diallo - Correus només pot accedir el veïnat, serveis i usuaris d’aparcament. En sentit mar, es manté un carril bus i un carril per a vehicles privats. Es manté el canvi de sentit provisional del carrer d’Ortigosa (2). L’accés al Palau de la Música es fa des de la Via Laietana i els carrers de Jonqueres i de Ramon Mas (3).

Càrrega i descàrrega: es mantindran les zones de càrrega i descàrrega existents.

Pàrquings: l’accés als aparcaments es podrà fer de manera habitual.

Consulta rutes alternatives en transport públic, a peu i en bicicleta al Com s’hi va.

Recorda que el Mercat de Santa Caterina i els comerços de la zona continuen oberts i es podrà arribar als aparcaments i guals de la Via Laietana.

Afectacions Via Laietana. Agost 2022
Afectacions Via Laietana. Agost 2022