Les ciutats com a motor del desenvolupament econòmic

Imatge
Barcelona REACT 2022 - Les ciutats com a motor del desenvolupament econòmic 01
Imatge
Barcelona REACT 2022 - Les ciutats com a motor del desenvolupament econòmic 02
Imatge
Barcelona REACT 2022 - Les ciutats com a motor del desenvolupament econòmic 03
Imatge
Barcelona REACT 2022 - Les ciutats com a motor del desenvolupament econòmic 04
Imatge
Barcelona REACT 2022 - Les ciutats com a motor del desenvolupament econòmic 01
Imatge
Barcelona REACT 2022 - Les ciutats com a motor del desenvolupament econòmic 02
Imatge
Barcelona REACT 2022 - Les ciutats com a motor del desenvolupament econòmic 03
Imatge
Barcelona REACT 2022 - Les ciutats com a motor del desenvolupament econòmic 04

Dijous 31 de març

9:30 h - 10:45 h

Auditori (Disseny Hub)

De la competitivitat econòmica a la sostenibilitat ambiental —passant per la inclusió social o l’auge dels populismes—, la manifestació dels reptes principals que afronta el planeta és cada vegada més accelerada, però, sobretot, més urbana. En aquest context canviant, Bruce Katz, expert nord-americà en polítiques urbanes, aposta per les ciutats, les comunitats locals i les xarxes de ciutats com a grans vectors de les transformacions que el món actual requereix. Així mateix, sosté que les estructures de poder tradicionals han de donar pas a nous marcs de creixement, governança i finançament capaços d’accelerar els processos d’innovació urbana i dirigir-los cap a un paradigma econòmic inclusiu i sostenible.

Però, què cal potenciar per avançar en aquesta direcció? Què pot suposar el “nou localisme” en les perspectives econòmiques globals que ofereix l’escenari postpandèmic? Què pot aprendre Barcelona dels ecosistemes d’innovació de les ciutats nord-americanes, i viceversa? En aquesta sessió, Bruce Katz abordarà algunes de les claus d’aquesta qüestió —com el paper de les aliances publicoprivades, la importància de promoure l’emprenedoria inclusiva o la rellevància dels grans projectes tractors de ciutat— i la debatrà amb representants del teixit empresarial i acadèmic local.