Vés al contingut

Altres

MESURES DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA

Consulta altres mesures i plans municipals que estem implementantper fer front a la crisi econòmica de la Covid-19.

 

 • A iniciativa del Govern municipal es constitueix el Pacte per Barcelona amb els set grups polítics amb representació al consistori, amb l’objectiu de reimpulsar Barcelona des de tots els àmbits de manera conjunta amb els agents econòmics, socials, culturals i educatius.

  La primera reunió de la Mesa del Pacte per Barcelona, que va tenir lloc el 28 d’abril, ha marcat com a objectiu formalitzar un acord definitiu el mes de juliol, amb mesures i actuacions que es desenvoluparan fins al desembre del 2021.

  A més, es creen quatre grups de treball com a espais per analitzar l’afectació de la crisi sobre sectors concrets i elaborar i presentar propostes a la taula del pacte en els àmbits econòmic, social, cultural, internacional, esportiu i del model urbà.

  Objectius estratègics

  El Pacte per Barcelona respon a una doble finalitat de recuperació econòmica i social. Els objectius estratègics són:

  • Garantir i adaptar les finances municipals a la nova normalitat, segons les noves prioritats que es derivin de la crisi de la Covid-19.
  • Reimpulsar Barcelona en els àmbits socioeconòmic i cívic per tal que la ciutat superi la situació generada per la crisi.
  • Avançar amb criteris d’equitat i justícia social per no deixar ningú enrere.
  • Construir un model de ciutat que reforci la salut i les cures.
  • Reforçar la transformació digital de l’economia i la transició energètica com a vectors clau per afrontar l’emergència climàtica i també com a motors per generar riquesa i repartir-la equitativament.
  • Vetllar per una ciutat més habitable, resilient i que fomenti la convivència.
  • Tenir cura dels efectes que la crisi de la Covid-19 pugui generar a l’espai públic i els seus usos.
  • Protegir i consolidar la reputació internacional de Barcelona.
  • Impulsar la col·laboració publicoprivada.
  • Aprofitar el potencial de l’àmbit urbà i metropolità per multiplicar les polítiques que es desenvolupin.
  • Empoderar la ciutat perquè esdevingui l’espai més eficient des del qual actuar com a motor de la recuperació socioeconòmica.

  En el Pacte per Barcelona hi participen més de cinquanta entitats, agrupacions i agents del teixit econòmic, social, educatiu, cultural, esportiu i científic, a més dels tinents i tinentes d’alcaldia i els presidents o presidentes dels grups municipals del consistori.

  Pacte per Barcelona. Un nou impuls per a la ciutat [PDF]

  Última actualització: 17/06/2020

 • S’ha activat un nou servei d’atenció telefònica personalitzada adreçat a tota la ciutadania, per derivar cap als serveis i recursos especialitzats que s’adaptin millor a cada consulta.

  El número de la línia gratuïta és el 900 533 175, i funciona de 9.00 a 18.00 hores de dilluns a divendres.

 • L’Ajuntament activa un servei gratuït per assessorar sobre les condicions de contractació de productes financers, així com per detectar i evitar males praxis o clàusules abusives de les entitats financeres i empreses de crèdit al consum.

  El servei s’obre en un moment en el qual es preveu un increment de la sol·licitud de crèdits a causa de la situació provocada per la Covid-19, i s’adreça a la ciutadania, a les persones treballadores autònomes i a les petites i mitjanes empreses.

  El nou servei atén consultes sobre contractes bancaris, comissions, targetes bancàries, préstecs hipotecaris o crèdits al consum. Una de les seves tasques principals és assessorar les persones autònomes i les pimes en la contractació de crèdits ICO.

  Els usuaris poden fer arribar les consultes o queixes a través del web de l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC). A més, s’ha habilitat un canal específic per a empreses i persones autònomes a través de l’adreça de correu electrònic omicempreses@bcn.cat.

  El consistori farà arribar les males pràctiques del sector financer que es detectin al Banc d’Espanya i als ministeris d’Economia i de Consum.

  Aquest servei d’assessorament es presta amb la col·laboració d’ASUFIN, associació de consumidors especialitzada en productes financers, i està obert a la participació d’altres associacions de consumidors.

  Condicions per a la concessió de crèdits ICO

  El Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març, estableix les condicions i els requisits necessaris per accedir al primer tram d’avals per a empreses i autònoms per fer front als efectes econòmics de la Covid-19.

  El decret estableix que les entitats financeres no podran condicionar o vincular l’aprovació dels préstecs a la contractació per part dels clients de cap altre servei o producte.

  Última actualització: 17/06/2020

 • El Consell de Turisme i Ciutat de l’Ajuntament de Barcelona, que aplega prop de quaranta entitats, associacions de veïns, gremis, professionals, sindicats, comerciants i agències de viatges i membres del consistori, ha emès un comunicat conjunt en què advoca per “recuperar el més aviat possible l’activitat turística”.

  La declaració aposta per una reactivació econòmica del sector “que reforci elements tals com la sostenibilitat social i ambiental, la resiliència, la seguretat sanitària i l’aportació de valor afegit a la ciutat en termes no només d’atracció de visitants, sinó també de talent i d’inversions”.

  També s’apunta com a prioritat “protegir l’ocupació […], però sempre garantint unes condicions laborals dignes que no afavoreixin la precarietat laboral”.

  Aquesta reactivació ha de ser “necessàriament compatible amb la vida dels residents, que és indispensable per al bon funcionament de la ciutat”.

  El Consell de Turisme i Ciutat és un òrgan estable de participació ciutadana que té com a objectiu debatre i participar en l’elaboració de les polítiques públiques en matèria de turisme de l’Ajuntament.

  Última actualització: 17/06/2020

 • La Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona ha aprovat un paquet d’inversions de prop de 3 milions d’euros, provinents de la recaptació de l’impost sobre les estades en establiments turístics (IEET) a la ciutat, per a projectes de suport al teixit empresarial i d’impuls a la sostenibilitat i la promoció de la ciutat i per incentivar el consum local.

  En especial, es vol donar suport a la reactivació del sector turístic, que genera un volum important d’ocupació a la ciutat.

  L’impost d’estades en establiments turístics (IEET) és una taxa que les persones que s’allotgen en allotjaments turístics reglats paguen durant l’estada a la ciutat. Es tracta d’una taxa autonòmica, i Barcelona en gestiona el 50%.

  Quins projectes es finançaran?

  • Circuits i protocols per garantir una ciutat segura als visitants en el marc post-covid-19.
  • Iniciatives per millorar la recerca i innovació turístiques.
  • Estratègies d’estímul del consum als mercats municipals i en el teixit comercial de la ciutat durant la propera campanya de Nadal.
  • Accions de promoció internacional.
  • Esdeveniments relacionats amb les indústries culturals i creatives.

  Inversió de 800.000 euros en projectes culturals i creatius

  Barcelona dedicarà 800.000 euros de l’impost turístic al recolzament de projectes culturals i creatius que posicionen la ciutat a nivell internacional.

  Aquesta inversió es destinarà als projectes següents: una campanya de promoció turística de Barcelona enfocada al consum local (200.000 euros); el Projecte Pride 2020 per posicionar la ciutat com a destinació turística LGTBI (100.000 euros); i el Festival Grec Barcelona (250.000 euros) i La Mercè (250.000 euros), amb l’objectiu de recolzar i mantenir una oferta cultural atractiva i de nivell internacional malgrat la crisi sanitària.

  Última actualització: 17/06/2020

 • L’Institut Metropolità del Taxi i l’Àrea Metropolitana de Barcelona, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona, posen en marxa un Pla de xoc per al sector del taxi amb l’objectiu de garantir la seguretat en aquest mitjà de transport, ajudar-lo a combatre la davallada en els desplaçaments generada per l’emergència sanitària i recuperar al màxim possible la sostenibilitat i viabilitat econòmica del sector.

  El pla inclou un total de deu actuacions, algunes de caràcter immediat i d’altres a mitjà termini, com ara les següents:

  • Creació d’una nova aplicació (app) per al servei de taxi, perquè s’adapti al nou model de demanda que la situació actual està imposant.
  • Ajustar l’oferta i la demanda: s’establirà el percentatge de servei de taxi en les diferents fases de la desescalada per tal d’adaptar l’oferta —i per tant, la incorporació del sector a l’activitat— en funció de l’increment de la demanda de mobilitat de la ciutadania que es vagi produint.
  • Mesures de desinfecció i higiene: s’aplicaran protocols homologats d’higiene i desinfecció dels vehicles i sistemes de protecció per garantir la seguretat tant dels taxistes com dels usuaris, amb l’obligatorietat de portar mascaretes.
  • Serveis telemàtics d’atenció al taxista: l’IMET, per evitar l’acumulació de públic i els contagis en les seves instal·lacions durant aquest període, adaptarà tots els serveis d’atenció al taxista per fer-los, preferentment, de manera telemàtica, des de la transmissió de llicències fins al procés d’inscripció a les proves d’accés a la credencial de taxista.
  • Nova mobilitat urbana i adaptació de parades a la demanda: s’elaborarà un estudi sobre les noves formes de mobilitat a les ciutats metropolitanes, per adaptar la xarxa de parades de taxi als principals punts de demanda.
  • Facilitats per a la renovació dels vehicles: el pla preveu l’establiment d’un acord amb actors del sector de l’automoció que garanteixi la modernització progressiva del servei i la descarbonització dels vehicles.
  • Moratòria d’un any pel canvi de vehicles: es proposarà al Consell Metropolità del Taxi aprovar una moratòria d’un any en l’obligació de canvi dels vehicles que compleixen una dècada d’antiguitat durant el 2020 i 2021.

  Assessorament als taxistes sobre els ajuts disponibles

  L’IMET obrirà un servei específic de finestreta única (tant telemàtic com presencial) per informar de manera individualitzada sobre les ajudes estatals, autonòmiques i locals i com gestionar-les. 

  Última actualització 12/05/2020

 • És una finestreta única empresarial per facilitar l’activitat econòmica al districte. Situada a l’edifici MediaTIC, l’oficina ofereix informació per desenvolupar una activitat empresarial al 22@. S’hi poden tramitar informes previs de plans d’usos, comunicats d’inici i de baixa d’activitat, transmissió de llicències o sol·licituds d’ocupació de la via pública.

  Última actualització: 17/5/2021

 • Acompanyament personalitzat a petites empreses, empreses emergents (start-up), persones treballadores autònomes, comerços i organitzacions de l’economia social i solidària en la definició d’un pla estratègic empresarial que permeti accelerar la seva recuperació econòmica en el context post covid-19.

  Concretament, els Plans de Reactivació Empresarial 'Rethinking' estan adreçats a petites empreses, persones treballadores autònomes, comerços i organitzacions de l’ESS que necessitin assessorament per tornar a impulsar l’activitat econòmica en el context post covid-19. Un equip tècnic especialitzat acompanyarà cada negoci de forma individualitzada per definir una estratègia empresarial a mida que permeti accelerar la seva recuperació econòmica.

  L’assessorament personalitzat inclou un paquet d’entre 5 i 10 hores per a cada empresa per elaborar una diagnosi de la seva situació i un full de ruta per orientar la seva estratègia futura, amb prioritat sobretot en tres àrees clau de la gestió empresarial: les vendes, el model organitzatiu i el finançament.

  Més informació

 • La ciutat de Barcelona disposarà d’un nou servei de canguratge a partir de setembre de 2020. L’anomenat Projecte Concilia funcionarà en un primer moment com a prova pilot durant cinc mesos, de manera ininterrompuda fins al proper 31 de gener, amb l’objectiu de facilitar la conciliació laboral, familiar i personal en zones de la ciutat amb menor renta i que formen part del Pla de Barris.

  El nou servei estarà actiu entre les 8.00 i les 20.00 hores, durant els set dies de la setmana. S'atendran especialment les sol·licituds de les famílies monomarentals amb pocs recursos econòmics, amb una xarxa comunitària dèbil.

  Cadascun dels sis punts tindrà capacitat per acollir entre 6 i 8 infants per hora, sempre d’entre 3 i 12 anys, i seran gestionats per una vintena d’educadors i educadores que treballaran a jornada completa El nou servei s'oferirà en sis zones compreses dins del Pla de Barris:

  • La Verneda i la Pau: Casal de Barri La Pau.
  • El Besòs i el Maresme: Casal de Barri Besòs.
  • Trinitat Vella: Centre Cívic Trinitat Vella.
  • Raval Sud: pendent de concreció.
  • La Marina: Sala Pepita Casanelles.
  • Zona Nord: al matí s’utilitzaran les instal·lacions del Casal Infantil Ciutat Meridiana i a la tarda el Centre Cívic Zona Nord.

   

  Última actualització: 18/08/2020

 • L’Ajuntament amplia i agrupa els ajuts econòmics a les famílies en situació de vulnerabilitat amb un nou fons, apostant per una gestió automàtica, senzilla i que dota de major autonomia les 33.873 persones que se’n podran beneficiar. Aquesta nova prestació busca satisfer les necessitats puntuals, urgents i bàsiques de subsistència i minimitzar l’impacte de la crisi provocada per la pandèmia durant el segon semestre de 2020.

  Les persones que se’n beneficiïn rebran entre 1.200 i 2.850 euros durant el segon semestre, una xifra que es calcula d'acord amb el nombre de membres de la unitat familiar i la renda de l’any 2019. Els diners es rebran a través de la targeta moneder Barcelona Solidària, creada per l’Ajuntament per unificar els pagaments dels ajuts econòmics dels serveis socials municipals i dotar de més autonomia les famílies.

  Última actualització: 17/09/2020

 • L’Ajuntament ha congelat tots els tributs municipals i mantindrà la rebaixa del 75% en la taxa de terrasses des de l’1 de gener de 2021 fins el 31 de desembre de 2021. La proposta de congelació i rebaixa suposa una disminució d’entre 60 i 70 milions d’euros en la previsió d’ingressos del consistori per al proper exercici.

  Concretament, també s’introdueixen canvis tècnics en l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE), en l’Impost de Béns Immobles (IBI) i en l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) amb l’objectiu de clarificar els tràmits a l’hora de demanar bonificacions per a la instal·lació de panells d’energia solar i aprofitaments tèrmics i es canvia el redactat de l’ordenança d’ocupació de via pública per introduir la taxa als patinets elèctrics compartits tal i com ja existia la taxa a motos i bicicletes compartides.

  Alhora, s’introdueix la bonificació del 95% de l’IBI dels habitatges de lloguers socials impulsats per entitats sense ànim de lucre que es construeixen en sòl públic per tal d’equiparar-los amb els habitatges de lloguer social.

  Última actualització: 20/10/2020

 • L’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) atorga una subvenció extraordinària oberta de 600.000 euros a 25 centres d’educació especial de Barcelona per donar suport a les despeses associades a l’aplicació dels protocols d’actuació per fer front a la covid-19. Els ajuts, als quals també poden accedir l’alumnat escolaritzat i les seves famílies, es poden destinar a incrementar el personal dels centres educatius, a comprar equips de protecció individual, a pagar el lloguer o adequar espais i a comprar material tecnològic per garantir l’educació a distància.

  Última actualització: 17/11/2020

 • Activitats de gastronomia, tallers, cultura, música, espectacles i molt més, perquè les barcelonines i els barcelonins es retrobin amb aquest espai emblemàtic de la ciutat i contribueixin a la recuperació de l’activitat comercial i de la restauració, molt debilitada pels efectes de la pandèmia.


  Termini:les activitats es reprendran tan bon punt les mesures per a la contenció de la covid-19 ho permetin.

  Última actualització: 18/05/2021

 • Aquesta convocatòria dirigida als mercats de la ciutat proporciona, d’una banda, un suport econòmic per fer front a les despeses de gestió ordinàries dels seus equipaments, així com les despeses extraordinàries derivades de la Covid-19. I, d’altra banda, impulsa altres accions i mesures de reactivació comercial en els mercats especialment afectats en el funcionament per la seva singularitat. Termini: maig del 2021

  Última actualització: 17/5/2021

 • Hem impulsat el projecte “Dissenyem comerç” per implicar l’alumnat de centres de disseny de la ciutat en la definició i el desenvolupament de processos de transformació al comerç de proximitat basats en idees innovadores.

  Última actualització: 31/12/2020

 • Enfocat als plans de millora i manteniment de la xarxa de mercats de Barcelona, està dotat amb un pressupost anual de 4 milions d’euros i inclou el desenvolupament del Pla de digitalització de la xarxa, que té un pressupost de 2,8 milions d’euros.

  Última actualització: 18/05/2021

 • Creació i impuls d’un conveni amb la Federació d’Associacions de Mercats Municipals (FEMM) de Barcelona. Actuació a la xarxa de mercats mitjançant la promoció dels valors diferencials dels mercats de la ciutat en la xarxa de distribució de producte fresc, de qualitat, de proximitat, ecològic i de circuit curt. També reforcem la seva funció com a prescriptors d’una alimentació saludable i sostenible.
  Termini: fins al juny del 2021.

  Última actualització: 18/05/2021

 • Aquesta iniciativa reconeix els operadors turístics que aposten per una gestió responsable d’acord
  amb uns requisits basats en els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de les Nacions
  Unides, i dona rellevància a la seguretat sanitària davant la covid-19 o qualsevol altra pandèmia per tal de generar confiança entre la clientela. L’operador que adopta aquest compromís rep formació i assessorament per fer un pla de millora que li permeti obtenir el distintiu; així, podrà atreure nous públics i millorar el seu posicionament. També disposarà del segell Safe Travels atorgat pel World Travel & Tourism Council (WTTC).

  Última actualització: 17/5/2021

 • Aquest servei posa a disposició dels ciutadans i ciutadanes, en funció de les seves necessitats, persones expertes en l’ús de les TIC i l’Administració electrònica perquè els acompanyin en la seva capacitació digital, de manera que puguin millorar la qualitat de l’ús que fan de les TIC.

  Última actualització: 17/5/2021

 • Organitzada per l’Ajuntament de Barcelona, Pla de Barris i l’associació NOVACT, aquesta campanya
  fomenta l’ús de la moneda ciutadana REC per estimular el consum en els comerços, els serveis de proximitat i les parades dels mercats municipals.

  S’ofereix una bonificació del 15% en les compres fetes amb amb la moneda ciutadana REC en els
  comerços que s’hi hagin adherit. Termini: fins al 31 de juliol de 2021, o quan s’acabi la bonificació.

  Última actualització: 18/5/2021

 • Aquesta iniciativa per difondre informació actualitzada sobre els sectors comercials i econòmics de la ciutat serà una eina amb continguts estadístics actualitzats. Té la finalitat de difondre i transferir coneixements als operadors i entitats dels sectors, a la ciutadania i a les administracions públiques. L’eina interactiva Visor Comercial mostrarà les dades d’una manera transparent, entenedora i a l’abast de tothom.
  Inici: maig del 2021.

  Última actualització: 18/5/2021

 • Impulsada conjuntament amb el Consorci de Turisme de Barcelona, té la intenció de dinamitzar comerços, restaurants i hotels del centre de la ciutat. És una campanya digital, amb accions a través d’Instagram i un sistema d’animació en 3D.
  Termini:a partir del segon trimestre del 2021.

  Última actualització: 18/05/2021

 • Participació de l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB) en la Tercera Taula de Plàstic Zero de l’Ajuntament. S’estan concretant les mesures d’avanç que es desenvoluparan.

  Última actualització: 18/05/2021

 • Impuls final del projecte “Comerç Verd”, treballant conjuntament amb l’equip de Política Alimentària i d’Impuls de l’Alimentació Sostenible de l’Ajuntament de Barcelona i amb representants dels comerciants per fomentar el producte ecològic i de proximitat.

  Última actualització: 18/05/2021

 • Per tal d’impulsar l’activitat econòmica i afavorir la recuperació de la vida de barri, els establiments
  comercials de proximitat i de restauració disposen -d’una manera temporal i excepcional- de més superfície. Hem ampliat un any el termini de les autoritzacions provisionals. Estaran vigents fins al 31 de desembre de 2021 i tenen el propòsit de facilitar l’activitat econòmica d’aquests establiments.

  Última actualització: 18/05/2021

Mesures de reactivació de l’economia

Ajuts econòmics, assessorament laboral i empresarial, formació, normativa... Selecciona el teu perfil i explora totes les eines i recursos que estem implementant per fer front a la crisi econòmica de la Covid-19. Barcelona mai s'atura!

Descarrega't la guia completa
Anar al principi