Vés al contingut

Altres

MESURES DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA

 • A iniciativa del Govern municipal es constitueix el Pacte per Barcelona amb els set grups polítics amb representació al consistori, amb l’objectiu de reimpulsar Barcelona des de tots els àmbits de manera conjunta amb els agents econòmics, socials, culturals i educatius.

  La primera reunió de la Mesa del Pacte per Barcelona, que va tenir lloc el 28 d’abril, ha marcat com a objectiu formalitzar un acord definitiu el mes de juliol, amb mesures i actuacions que es desenvoluparan fins al desembre del 2021.

  A més, es creen quatre grups de treball com a espais per analitzar l’afectació de la crisi sobre sectors concrets i elaborar i presentar propostes a la taula del pacte en els àmbits econòmic, social, cultural, internacional, esportiu i del model urbà.

  Objectius estratègics

  El Pacte per Barcelona respon a una doble finalitat de recuperació econòmica i social. Els objectius estratègics són:

  • Garantir i adaptar les finances municipals a la nova normalitat, segons les noves prioritats que es derivin de la crisi de la Covid-19.
  • Reimpulsar Barcelona en els àmbits socioeconòmic i cívic per tal que la ciutat superi la situació generada per la crisi.
  • Avançar amb criteris d’equitat i justícia social per no deixar ningú enrere.
  • Construir un model de ciutat que reforci la salut i les cures.
  • Reforçar la transformació digital de l’economia i la transició energètica com a vectors clau per afrontar l’emergència climàtica i també com a motors per generar riquesa i repartir-la equitativament.
  • Vetllar per una ciutat més habitable, resilient i que fomenti la convivència.
  • Tenir cura dels efectes que la crisi de la Covid-19 pugui generar a l’espai públic i els seus usos.
  • Protegir i consolidar la reputació internacional de Barcelona.
  • Impulsar la col·laboració publicoprivada.
  • Aprofitar el potencial de l’àmbit urbà i metropolità per multiplicar les polítiques que es desenvolupin.
  • Empoderar la ciutat perquè esdevingui l’espai més eficient des del qual actuar com a motor de la recuperació socioeconòmica.

  En el Pacte per Barcelona hi participen més de cinquanta entitats, agrupacions i agents del teixit econòmic, social, educatiu, cultural, esportiu i científic, a més dels tinents i tinentes d’alcaldia i els presidents o presidentes dels grups municipals del consistori.

  Pacte per Barcelona. Un nou impuls per a la ciutat [PDF]

  Última actualització: 17/06/2020

 • S’ha activat un nou servei d’atenció telefònica personalitzada adreçat a tota la ciutadania, per derivar cap als serveis i recursos especialitzats que s’adaptin millor a cada consulta.

  El número de la línia gratuïta és el 900 533 175, i funciona de 9.00 a 18.00 hores de dilluns a divendres.

 • L’Ajuntament activa un servei gratuït per assessorar sobre les condicions de contractació de productes financers, així com per detectar i evitar males praxis o clàusules abusives de les entitats financeres i empreses de crèdit al consum.

  El servei s’obre en un moment en el qual es preveu un increment de la sol·licitud de crèdits a causa de la situació provocada per la Covid-19, i s’adreça a la ciutadania, a les persones treballadores autònomes i a les petites i mitjanes empreses.

  El nou servei atén consultes sobre contractes bancaris, comissions, targetes bancàries, préstecs hipotecaris o crèdits al consum. Una de les seves tasques principals és assessorar les persones autònomes i les pimes en la contractació de crèdits ICO.

  Els usuaris poden fer arribar les consultes o queixes a través del web de l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC). A més, s’ha habilitat un canal específic per a empreses i persones autònomes a través de l’adreça de correu electrònic omicempreses@bcn.cat.

  El consistori farà arribar les males pràctiques del sector financer que es detectin al Banc d’Espanya i als ministeris d’Economia i de Consum.

  Aquest servei d’assessorament es presta amb la col·laboració d’ASUFIN, associació de consumidors especialitzada en productes financers, i està obert a la participació d’altres associacions de consumidors.

  Condicions per a la concessió de crèdits ICO

  El Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març, estableix les condicions i els requisits necessaris per accedir al primer tram d’avals per a empreses i autònoms per fer front als efectes econòmics de la Covid-19.

  El decret estableix que les entitats financeres no podran condicionar o vincular l’aprovació dels préstecs a la contractació per part dels clients de cap altre servei o producte.

  Última actualització: 17/06/2020

 • L’Ajuntament de Barcelona, mitjançant la Fundació BIT Habitat, obre una convocatòria d’ajuts per a projectes d’innovació urbana que contribueixin a la recuperació de la crisi econòmica i social derivada de la covid-19 a la ciutat de Barcelona.

  Els projectes han de donar resposta als dos reptes urbans proposats: l’impuls de l’economia local i la millora de la sostenibilitat i de la resiliència urbana.

  La convocatòria “La ciutat proactiva” està oberta a qualsevol projecte que s’emmarqui dins les àrees d’actuació prioritàries identificades pel consistori per a aquest any 2020: comerç de proximitat, ocupació, educació i cures; cultura i indústries creatives, hàbits i models de consum; descarbonització urbana i habitatge i barri. 

  Els projectes han de tenir un impacte real i mesurable, i han de permetre avançar cap a un model urbà més inclusiu, sostenible i resilient, i enfortir la ciutat davant de crisis futures.

  Hi poden participar des de pimes, universitats, centres d’investigació i innovació, fundacions o cooperatives, fins a la societat civil o empreses emergents.

  L’import total de la convocatòria és de 500.000 euros i se subvencionarà el 80% dels projectes guanyadors que no superin 100.000 euros de pressupost i siguin executables en un màxim de 12 mesos. També rebran suport financer i tècnic per al seu desenvolupament.

  Les propostes es poden presentar al web de la Fundació BIT Habitat des de l’11 de juny fins al 10 de juliol.

  Última actualització: 17/06/2020

 • El Consell de Turisme i Ciutat de l’Ajuntament de Barcelona, que aplega prop de quaranta entitats, associacions de veïns, gremis, professionals, sindicats, comerciants i agències de viatges i membres del consistori, ha emès un comunicat conjunt en què advoca per “recuperar el més aviat possible l’activitat turística”.

  La declaració aposta per una reactivació econòmica del sector “que reforci elements tals com la sostenibilitat social i ambiental, la resiliència, la seguretat sanitària i l’aportació de valor afegit a la ciutat en termes no només d’atracció de visitants, sinó també de talent i d’inversions”.

  També s’apunta com a prioritat “protegir l’ocupació […], però sempre garantint unes condicions laborals dignes que no afavoreixin la precarietat laboral”.

  Aquesta reactivació ha de ser “necessàriament compatible amb la vida dels residents, que és indispensable per al bon funcionament de la ciutat”.

  El Consell de Turisme i Ciutat és un òrgan estable de participació ciutadana que té com a objectiu debatre i participar en l’elaboració de les polítiques públiques en matèria de turisme de l’Ajuntament.

  Última actualització: 17/06/2020

 • La Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona ha aprovat un paquet d’inversions de prop de 3 milions d’euros, provinents de la recaptació de l’impost sobre les estades en establiments turístics (IEET) a la ciutat, per a projectes de suport al teixit empresarial i d’impuls a la sostenibilitat i la promoció de la ciutat i per incentivar el consum local.

  En especial, es vol donar suport a la reactivació del sector turístic, que genera un volum important d’ocupació a la ciutat.

  L’impost d’estades en establiments turístics (IEET) és una taxa que les persones que s’allotgen en allotjaments turístics reglats paguen durant l’estada a la ciutat. Es tracta d’una taxa autonòmica, i Barcelona en gestiona el 50%.

  Quins projectes es finançaran?

  • Circuits i protocols per garantir una ciutat segura als visitants en el marc post-covid-19.
  • Iniciatives per millorar la recerca i innovació turístiques.
  • Estratègies d’estímul del consum als mercats municipals i en el teixit comercial de la ciutat durant la propera campanya de Nadal.
  • Accions de promoció internacional.
  • Esdeveniments relacionats amb les indústries culturals i creatives.

  Inversió de 800.000 euros en projectes culturals i creatius

  Barcelona dedicarà 800.000 euros de l’impost turístic al recolzament de projectes culturals i creatius que posicionen la ciutat a nivell internacional.

  Aquesta inversió es destinarà als projectes següents: una campanya de promoció turística de Barcelona enfocada al consum local (200.000 euros); el Projecte Pride 2020 per posicionar la ciutat com a destinació turística LGTBI (100.000 euros); i el Festival Grec Barcelona (250.000 euros) i La Mercè (250.000 euros), amb l’objectiu de recolzar i mantenir una oferta cultural atractiva i de nivell internacional malgrat la crisi sanitària.

  Última actualització: 17/06/2020

 • L’Institut Metropolità del Taxi i l’Àrea Metropolitana de Barcelona, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona, posen en marxa un Pla de xoc per al sector del taxi amb l’objectiu de garantir la seguretat en aquest mitjà de transport, ajudar-lo a combatre la davallada en els desplaçaments generada per l’emergència sanitària i recuperar al màxim possible la sostenibilitat i viabilitat econòmica del sector.

  El pla inclou un total de deu actuacions, algunes de caràcter immediat i d’altres a mitjà termini, com ara les següents:

  • Creació d’una nova aplicació (app) per al servei de taxi, perquè s’adapti al nou model de demanda que la situació actual està imposant.
  • Ajustar l’oferta i la demanda: s’establirà el percentatge de servei de taxi en les diferents fases de la desescalada per tal d’adaptar l’oferta —i per tant, la incorporació del sector a l’activitat— en funció de l’increment de la demanda de mobilitat de la ciutadania que es vagi produint.
  • Mesures de desinfecció i higiene: s’aplicaran protocols homologats d’higiene i desinfecció dels vehicles i sistemes de protecció per garantir la seguretat tant dels taxistes com dels usuaris, amb l’obligatorietat de portar mascaretes.
  • Serveis telemàtics d’atenció al taxista: l’IMET, per evitar l’acumulació de públic i els contagis en les seves instal·lacions durant aquest període, adaptarà tots els serveis d’atenció al taxista per fer-los, preferentment, de manera telemàtica, des de la transmissió de llicències fins al procés d’inscripció a les proves d’accés a la credencial de taxista.
  • Nova mobilitat urbana i adaptació de parades a la demanda: s’elaborarà un estudi sobre les noves formes de mobilitat a les ciutats metropolitanes, per adaptar la xarxa de parades de taxi als principals punts de demanda.
  • Facilitats per a la renovació dels vehicles: el pla preveu l’establiment d’un acord amb actors del sector de l’automoció que garanteixi la modernització progressiva del servei i la descarbonització dels vehicles.
  • Moratòria d’un any pel canvi de vehicles: es proposarà al Consell Metropolità del Taxi aprovar una moratòria d’un any en l’obligació de canvi dels vehicles que compleixen una dècada d’antiguitat durant el 2020 i 2021.

  Assessorament als taxistes sobre els ajuts disponibles

  L’IMET obrirà un servei específic de finestreta única (tant telemàtic com presencial) per informar de manera individualitzada sobre les ajudes estatals, autonòmiques i locals i com gestionar-les. 

  Última actualització 12/05/2020

 • El govern municipal signa un acord amb ERC per seguir avançant en l’actualització del full de ruta del 22@, que ha de servir per adaptar-lo a les noves necessitats i reptes.

  A través d’aquest acord, el consistori vol desenvolupar el pacte signat amb els actors veïnals, socials, empresarials i acadèmics amb l’objectiu de posar al dia aquesta gran àrea de la ciutat i afavorir-ne la transformació urbana i el potencial econòmic.

  En concret, l’acord preveu impulsar el nou planejament de tot l’àmbit del 22@ per fer-hi actuacions en els camps de l’habitatge, l’activitat empresarial, el patrimoni industrial, l’urbanisme i l’entorn. Entre les mesures que impulsarà el consistori destaquen la dinamització d’un milió de metres quadrats de sostre productiu per a nous projectes empresarials, que permetran generar uns seixanta mil llocs de treball, així com la duplicació de la reserva d’habitatges nous.

  Més informació

 • Acompanyament personalitzat a petites empreses, empreses emergents (start-up), persones treballadores autònomes, comerços i organitzacions de l’economia social i solidària en la definició d’un pla estratègic empresarial que permeti accelerar la seva recuperació econòmica en el context post covid-19.

  Concretament, els Plans de Reactivació Empresarial 'Rethinking' estan adreçats a petites empreses, persones treballadores autònomes, comerços i organitzacions de l’ESS que necessitin assessorament per tornar a impulsar l’activitat econòmica en el context post covid-19. Un equip tècnic especialitzat acompanyarà cada negoci de forma individualitzada per definir una estratègia empresarial a mida que permeti accelerar la seva recuperació econòmica.

  L’assessorament personalitzat inclou un paquet d’entre 5 i 10 hores per a cada empresa per elaborar una diagnosi de la seva situació i un full de ruta per orientar la seva estratègia futura, amb prioritat sobretot en tres àrees clau de la gestió empresarial: les vendes, el model organitzatiu i el finançament.

  Més informació

 • La ciutat de Barcelona disposarà d’un nou servei de canguratge a partir de setembre de 2020. L’anomenat Projecte Concilia funcionarà en un primer moment com a prova pilot durant cinc mesos, de manera ininterrompuda fins al proper 31 de gener, amb l’objectiu de facilitar la conciliació laboral, familiar i personal en zones de la ciutat amb menor renta i que formen part del Pla de Barris.

  El nou servei estarà actiu entre les 8.00 i les 20.00 hores, durant els set dies de la setmana. S'atendran especialment les sol·licituds de les famílies monomarentals amb pocs recursos econòmics, amb una xarxa comunitària dèbil.

  Cadascun dels sis punts tindrà capacitat per acollir entre 6 i 8 infants per hora, sempre d’entre 3 i 12 anys, i seran gestionats per una vintena d’educadors i educadores que treballaran a jornada completa El nou servei s'oferirà en sis zones compreses dins del Pla de Barris:

  • La Verneda i la Pau: Casal de Barri La Pau.
  • El Besòs i el Maresme: Casal de Barri Besòs.
  • Trinitat Vella: Centre Cívic Trinitat Vella.
  • Raval Sud: pendent de concreció.
  • La Marina: Sala Pepita Casanelles.
  • Zona Nord: al matí s’utilitzaran les instal·lacions del Casal Infantil Ciutat Meridiana i a la tarda el Centre Cívic Zona Nord.

   

  Última actualització: 18/08/2020

 • L’Ajuntament amplia i agrupa els ajuts econòmics a les famílies en situació de vulnerabilitat amb un nou fons, apostant per una gestió automàtica, senzilla i que dota de major autonomia les 33.873 persones que se’n podran beneficiar. Aquesta nova prestació busca satisfer les necessitats puntuals, urgents i bàsiques de subsistència i minimitzar l’impacte de la crisi provocada per la pandèmia durant el segon semestre de 2020.

  Les persones que se’n beneficiïn rebran entre 1.200 i 2.850 euros durant el segon semestre, una xifra que es calcula d'acord amb el nombre de membres de la unitat familiar i la renda de l’any 2019. Els diners es rebran a través de la targeta moneder Barcelona Solidària, creada per l’Ajuntament per unificar els pagaments dels ajuts econòmics dels serveis socials municipals i dotar de més autonomia les famílies.

  Última actualització: 17/09/2020

Anar al principi