Vés al contingut

Cooperatives, empreses i organitzacions de l’ESS

MESURES DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA

Ajuts econòmics

 • Ajut de 300 € per a les persones treballadores autònomes de Barcelona més afectades per la covid-19, ja sigui perquè han vist decaure en més d’un 75% les seves vendes o perquè han hagut de tancar el negoci. La finalitat d’aquest ajut és que complementi la prestació econòmica extraordinària promoguda pel Govern espanyol.

  Última actualització: 17/06/2020

 • S’ha reforçat el Servei de Finançament Empresarial de Barcelona Activa per donar suport a les persones autònomes, empreses i entitats en la cerca dels recursos financers necessaris per fer front a situacions de tensió de tresoreria o a necessitats de finançament a mitjà i llarg termini. Aquest servei ofereix acompanyament en la tramitació dels ajuts i línies de finançament específics per la covid-19.

  Servei permanent

 • Cooperació amb quatre de les entitats representatives de l’ESS (de segon nivell i superiors) en l’impuls d’accions i plans de contingència per fer front als efectes de la covid-19 en les seves entitats associades (més de 2.000).

  S’establiran convenis de col·laboració amb subvenció directa (amb un import global de 150.000 euros), per al desenvolupament d’accions i plans de contingència que generin recursos i instruments per fer front als impactes derivats de la situació d’emergència sanitària i per a la recuperació econòmica de les empreses i entitats de l’economia social i solidària.
  Aquestes hauran de ser accions concretes de suport a les empreses i entitats (formacions, acompanyaments, consultories…) enfocades a donar resposta a la situació de crisi, per contenir, reactivar i consolidar els projectes.

  Els convenis són amb l’entitat que agrupa tot l’àmbit (Associació d’Economia Social de Catalunya, AESCAT), la Federació Cooperatives de Treball de Catalunya, la Federació Cooperatives d’Habitatge de Catalunya, la Confederació del Tercer Sector Social de Catalunya i la Xarxa d’Economia Solidària.

  Última actualització: 17/06/2020

 • Subvencions de fins al 80% per finançar projectes individuals o col·lectius que impulsin l’economia als barris. L’import de les subvencions pot ser de fins a 40.000 euros.

  Última actualització: 17/06/2020

 • L’Institut de Cultura convoca diverses línies extraordinàries de subvencions per donar suport al teixit cultural.

  Última actualització: 17/06/2020

 • S’amplien 400.000 euros (i s’arriba, per tant, a un volum de 4 milions d’euros de línia de crèdit) als fons de crèdit publicocooperatius amb Coop57 i Fiare Banca Ètica. Aquesta mesura està destinada a empreses i entitats de l’economia social i solidària de Barcelona amb necessitats de liquiditat: permet donar resposta a les noves necessitats que puguin sorgir pels efectes de la covid-19, i donar crèdits a projectes que, tot i la seva viabilitat econòmica i interès sociocomunitari, podrien tenir més risc de morositat.

  Última actualització: 17/06/2020

 • Subvencions de fins al 80% per finançar la creació i l’enfortiment de cooperatives, entitats i projectes de l’economia social i solidària. Es prioritza la creació, la consolidació i la intercooperació.

  La convocatòria de subvencions es valorarà i es resoldrà tenint en compte el fet de poder fer front als efectes de l’emergència sanitària i la reactivació econòmica de l’àmbit. La convocatòria estava dotada inicialment amb 800.000 euros, que s’amplien amb 200.000 euros més, per la qual cosa s’arriba a la dotació pressupostària d’1 milió d’euros.

  Última actualització: 17/06/2020

 • Conveni amb subvenció directa (45.000 euros totals) amb Coòpolis, com a agrupació gestora de l’Ateneu Cooperatiu de Barcelona per a accions d’assessorament a cooperatives de la ciutat en els seus plans de contingència i reactivació socioeconòmica, posant especial atenció en l’àmbit de les cures i els projectes de persones migrades (i d’altres com el cultural on ja hi ha un embrió de coordinació intercooperativa) així com per garantir una correcta coordinació i complementarietat d’accions i programes.

  Última actualització: 17/06/2020

 • Crida a iniciatives econòmiques transformadores (amb component digital o de plataformització) amb prioritat en el sectors d’alimentació, cures i cultural.

  Les iniciatives tindran el suport d’una campanya de matchfunding, assessorament per la digitalització que faciliti la viabilitat econòmica i l’acompanyament d’actors claus en model match partnership, seguint la lògica de 5 hèlices (participació de la societat civil, el sector empresarial, la investigació, l’administració pública i la transició socioeconòmica) i de la intel·ligència col·lectiva ecosistèmica.

  Última actualització: 17/06/2020

 • Conjunt de recursos per ajudar el teixit comercial i el sector de la restauració a fer el salt al món digital. El nou servei inclou l’assessorament necessari per crear un pla de digitalització, l’accés a un catàleg formatiu amb més de 50 cursos per seguir en línia i una línia de subvencions.

  Última actualització: 17/06/2020

 • BIT Habitat llança aquesta convocatòria amb l’objectiu de donar suport financer i tècnic a la implementació de projectes que donin resposta als reptes urbans plantejats i que tinguin un impacte real, a curt termini, sobre la qualitat de vida de les persones.

  Última actualització: 17/06/2020

ASSESSORAMENT

 • Servei d’Orientació Jurídica de Barcelona Activa, en col·laboració amb el Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, per donar suport a les persones autònomes i petites empreses que vulguin resoldre dificultats per fer front al cànon de lloguer derivades de l’afectació de la covid-19.

  Última actualització: 17/06/2020

 • Si vols treballar en un nou projecte empresarial, accedeix als Serveis d’Emprenedoria de Barcelona Activa.

  Servei permanent

 • Serveis d’assessorament a persones autònomes, empreses i entitats de l’economia social i solidària: constitució, finançament, gestió del talent, transmissió, internacionalització, transformació digital, etcètera.

  Servei permanent

 • A través d’aquest formulari es responen dubtes sobre el pla de xoc i es pot oferir suport de proximitat.

  Última actualització: 17/06/2020

 • L’objectiu d’aquesta guia ha estat generar un document que analitzi les problemàtiques específiques de cada tipologia d’aquests actes culturals, per extreure’n un seguit de criteris que permetin dur-les a terme de manera adaptada a les mesures bàsiques de protecció i prevenció davant de possibles contagis de covid-19.

  Última actualització: 17/06/2020

 • S’ofereix servei d’acompanyament personalitzat a empreses d’economia social i solidària, en estreta col·laboració amb serveis, operadors i agents de l’ecosistema ESS i amb assessorament especialitzat d’experts, per al ressorgiment de 350 empreses. Inclou formacions grupals per a la reactivació d’empreses i entitats; un mapa de necessitats de l’ecosistema ESS en col·laboració amb agents de l’ESS, per definir accions conjuntes, i una bústia en línia de consultes i respostes ràpides.

  Última actualització: 17/06/2020

 • Programa a mida per a la revisió, la reactivació i la reinvenció empresarial, dirigit a aquelles empreses i iniciatives de l’economia social i solidària que hagin quedat molt afectades per l’impacte econòmic causat per la covid-19. Inclou programes de reactivació específics per als sectors de cures, tèxtil, cultura i economies col·laboratives.

  Última actualització: 17/06/2020

 • L’Espai Consum Responsable promou una nova cultura de consum, conscient i compromesa, per tal d’incidir positivament en la qualitat de vida de les persones i el medi ambient. Durant el confinament, l’equipament va sumar-se al món virtual per ensenyar a la ciutadania com passar a l’acció i repensar maneres de viure i de consumir, i així tornar a una nova normalitat que posi la vida al centre.

  Última actualització: 17/06/2020

 • L'Oficina de l'Esport de Barcelona és un servei que l'Ajuntament de Barcelona, a través de l'Institut Barcelona Esports, posa a disposició del sector esportiu de la ciutat per tal d'oferir-li suport, de manera gratuïta, en la gestió de les seves activitats i projectes. El servei informa, assessora i ofereix formació en matèries laborals, jurídiques, comptables, de comunicació i mediambientals, així com dels diferents tràmits de les administracions públiques, com són subvencions, ajuts o presentacions de pliques, entre d'altres.

  Servei permanent

 • Assessorament especialitzat adreçat a empreses, persones autònomes, empreses emergents, cooperatives, entitats o associacions vinculades al sector esportiu de la ciutat, per informar-les dels ajuts i recursos que l'Ajuntament i altres administracions i institucions posen al seu abast per pal·liar el possible impacte de la covid-19 en la viabilitat dels seus projectes empresarials o esportius.
  El servei el prestarà l'Oficina d'Atenció a les Empreses (OAE) de Barcelona Activa, mitjançant el Centre d'Atenció Telefònica habilitat a tal efecte:

  •  T: 900 533 175 (de 9 a 18 h, de dilluns a divendres)
 • Servei integral d’assessorament i d’acompanyament a la inclusió laboral dirigit a les empreses amb visió de futur i compromeses amb la inclusió laboral. 

  El servei està format per un equip de professionals experts en l’àmbit de la inclusió laboral de la Xarxa per a la Inclusió Laboral de Barcelona (XIB).

  El servei ofereix el següent:

  • Informació sobre els beneficis socials i corporatius de la inclusió laboral.
  • Acompanyament a la persona i a l’empresa en els processos de selecció i en el lloc de treball.
  • Informació i assessorament en matèria d’accessibilitat a l’entorn laboral.
  • Accions formatives per garantir la inclusió.

  Podeu contactar amb el servei Inclou Futur. 

  Més informació

  Servei permanent

 • Un nou servei web d’informació recull tots els recursos econòmics i de suport adreçats especialment a les microempreses, pimes, autònoms i treballadors, els més afectats per les caigudes de facturació durant l’estat d’alarma. També dona servei a qualsevol empresa, cooperativa, entitat o associació que ho sol·liciti.

  El portal web inclou un paquet de serveis, accions i ajuts dissenyats específicament per fer front a aquesta situació temporal d’incertesa, falta de liquiditat i aturada general d’activitat.

  El nou servei aporta recursos municipals, de la Generalitat i del Govern espanyol.

  Servei d'informació de Barcelona Activa

 • Es posa en marxa una unitat especialitzada en l’acompanyament a persones treballadores autònomes, microempreses i pimes, i cooperatives per a la captació dels ajuts econòmics derivats de la crisi de la Covid-19.

  La nova unitat es coordina des de l’Oficina d’Atenció a les Empreses (OAE) de Barcelona Activa.

  El servei fa un diagnòstic de cada empresa per conèixer-ne les necessitats i saber a quins ajuts especials pot optar. Entre aquests ajuts, hi figuren les subvencions procedents d’organismes com ara l’Institut de Crèdit Oficial (ICO), l’Institut Català de Finances (ICF) o les línies disponibles d’entitats bancàries.

  Es preveu que els sectors que més sol·licitin aquest servei d’acompanyament siguin els negocis relacionats amb el comerç, el turisme o les indústries creatives, entre d’altres.

  Aquesta nova mesura se suma al servei que assessora i informa d’altres ajuts no excloents provinents de la resta d’administracions públiques.

  Barcelona Activa

  Última actualització 05/05/2020

FORMACIÓ

PROMOCIÓ

 • L’agenda de reprogramacions de festivals i grans esdeveniments neix com a resposta a la demanda informativa dels diferents agents que organitzen activitats culturals a la ciutat. És un document viu i sotmès a possibles modificacions fruit de l’evolució canviant del context actual.

  Última actualització: 17/06/2020

 • L’Ajuntament de Barcelona transformarà els baixos del Palau de la Virreina (Rambla, 99), on ara hi ha l’oficina Tiquet Rambles, en la nova Oficina Ciutadana de la Cultura, un nou espai d’acollida per donar suport i assessorament al teixit cultural de la ciutat.

  Última actualització: 17/06/2020

 • L’Institut de Cultura de Barcelona ha posat en marxa un nou portal web en el qual es pot trobar informació sobre les mesures que l’Ajuntament i altres administracions han pres per donar suport al sector cultural. Aquest mateix portal, a més, informarà sobre la reorganització del calendari dels esdeveniments culturals a la ciutat.

  Última actualització: 17/06/2020

 • Disseny de la proposta final i l’aprovació de l’Estratègia de ciutat ESS 2030, que inclou un pla de reactivació de l’economia social i solidària i la creació del comitè de coordinació del Pla. Definició del Pla municipal d’impuls de l’economia social i solidària 2020-2023, on es recolliran les prioritats de l’estratègia i es concretaran en accions per dur a terme una reactivació econòmica i el desenvolupament dels projectes de ciutat.

  Última actualització: 17/06/2020

CANVIS NORMATIUS

L’Ajuntament de Barcelona ha decidit fer canvis en les dates de pagament d’impostos, taxes i preus públics que formen part de les mesures fiscals municipals. S’ajornen els terminis de pagament per contribuir a alleugerir les dificultats econòmiques davant la crisi de la covid-19.

Última actualització: 17/06/2020

Anar al principi