Vés al contingut

Economia domèstica

MESURES DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA

AJUTS ECONÒMICS

 • L’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) establirà una compensació per als títols de transport públic que no s’hagin pogut utilitzar durant el període d’emergència causat pel coronavirus.

  S’informarà dels mecanismes per aplicar aquesta compensació un cop acabi l’estat d’alarma.

  Es recorda a totes les persones usuàries que han fet ús del transport públic entre el 2 i el 9 d’abril per treballar en sectors essencials que guardin qualsevol abonament de transport vàlid durant aquest interval de vuit dies. Un cop acabi el període d’emergència, es compensaran aquests vuit dies de gratuïtat excepcional per als serveis essencials (o els dies corresponents no aprofitats), en cas que el títol hagi caducat entre el 2 i el 9 d’abril.

  Última actualització: 17/06/2020

 • El termini de pagament dels tributs municipals s’allargarà en la majoria de casos fins al mes de juliol per alleugerir la càrrega econòmica de les famílies i de l’activitat econòmica en general, com a conseqüència de la crisi de la covid-19.

  • Impost sobre béns immobles (IBI). El termini de pagament de l’IBI per a les persones que no el tinguin domiciliat s’acaba el 3 de juliol. Pel que fa a les persones que el domiciliïn per primera vegada o que tinguin domiciliat el pagament fraccionat per trimestres, el segon trimestre es cobrarà el 3 de juliol.
  • Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM). El termini de pagament de tots els rebuts, domiciliats o no, s’acaba el 3 de juliol.
  • Plusvàlua. Els terminis per obtenir l’autoliquidació calculada no han canviat. Els terminis de les autoliquidacions amb període voluntari de pagament es prorroguen fins al 3 de juliol, així com el termini per pagar la plusvàlua.
  • Ajornament i fraccionament dels tributs. En el cas de l’IBI i de l’impost de vehicles, se’n podrà fraccionar el pagament sense interessos sempre que els contribuents ho sol·licitin i el fraccionament s’acabi dins l’any 2020.

  Consulta els nous terminis de pagament

  Consulta les altres novetats tributàries

  Preguntes freqüents sobre les mesures fiscals municipals

  Oficina tributària d'atenció i assessorament fiscal

  Última actualització: 17/06/2020

 • Barcelona Energia, l’operador elèctric metropolità, també permet ajornar el pagament dels rebuts.

  Es dona la possibilitat d’ajornar les factures del segon trimestre de l’any a totes les persones usuàries que ho sol·licitin. L’import diferit es carregarà en sis quotes iguals de juliol a desembre de 2020, sense interessos, amb un càrrec independent de la factura ordinària mensual.

  Última actualització: 17/06/2020

 • L’1 de juliol comença el procediment de compensació de títols de transport públic amb limitació temporal que no hagin pogut ser utilitzats durant el confinament a causa de la covid-19.

  La recuperació dels viatges perduts es pot fer a qualsevol validadora d’accés a la xarxa de transport o a través d’un formulari dinàmic al web d’ATM. D’aquesta manera s’evitaran els desplaçaments als punts d’atenció presencial. Les compensacions es podran dur a terme durant tot el 2020. 

  Compensació a través d’una validadora d’accés

  Les persones que ja havien estrenat el seu títol abans del 14 de març, i se’ls ha caducat durant el confinament, poden introduir la targeta a la validadora i el sistema de validació l’imprimirà amb una nova data de caducitat.

  Requisits perquè es produeixi l’ampliació:

  • Títols mensuals (T-usual, T-grup i T-familiar): estrenats abans del 14 de març i no utilitzats entre el 14 de març i l’11 d’abril.
  • Títols trimestrals (T-jove, T-trimestre i T-70/90 FM/FN): estrenats abans del 14 de març i no utilitzats entre el 14 de març i el 10 de juny.

  Si la validadora no accepta fer un canvi de caducitat del títol, apareixerà el missatge “Títol caducat“. En aquest cas, s’haurà de recórrer a la compensació mitjançant el formulari.

  Compensació a través del formulari

  Les persones que sí que van utilitzar el seu títol de transport durant l’estat d’alarma –per motius laborals o de serveis essencials– hauran d’emplenar un formulari dinàmic que servirà perquè l’ATM valori el dret a compensació que correspon en cada cas.

  La persona podrà recollir l’abonament a partir del dia 1 de setembre en una sèrie de punts de recollida per triar. Aquests títols tindran validesa fins al 31 de març de 2021.

  Per a dubtes específics, s’ha habilitat una centraleta de suport a l’atenció: 93 120 53 30. L'horari és de 9.00 a 21.00 hores, de dilluns a divendres no festius.

  Més informació

  Última actualització 26/06/20

 • L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) disposa d’una tarifa social de l’aigua i de la taxa metropolitana de tractament de residus (TMTR), a la qual es poden acollir totes les famílies que hagin patit una disminució dels seus ingressos a causa de la crisi per la Covid-19.

  Més informació

ASSESSORAMENT

 • A través d’aquest formulari es responen dubtes sobre el pla de xoc i es pot oferir suport de proximitat.

  Última actualització: 17/06/2020

 • L’objectiu d’aquesta guia ha estat generar un document que analitzi les problemàtiques específiques de cada tipologia d’aquests actes culturals, per extreure’n un seguit de criteris que permetin dur-les a terme de manera adaptada a les mesures bàsiques de protecció i prevenció davant de possibles contagis de covid-19.

  Última actualització: 17/06/2020

 • L’Espai Consum Responsable promou una nova cultura de consum, conscient i compromesa, per tal d’incidir positivament en la qualitat de vida de les persones i el medi ambient. Durant el confinament, l’equipament va sumar-se al món virtual per ensenyar a la ciutadania com passar a l’acció i repensar maneres de viure i de consumir, i així tornar a una nova normalitat que posi la vida al centre.

  Última actualització: 17/06/2020

PROMOCIÓ

 • L’Ajuntament de Barcelona transformarà els baixos del Palau de la Virreina (Rambla, 99), on ara hi ha l’oficina Tiquet Rambles, en la nova Oficina Ciutadana de la Cultura, un nou espai d’acollida per donar suport i assessorament al teixit cultural de la ciutat.

  Última actualització: 17/06/2020

 • L’agenda de reprogramacions de festivals i grans esdeveniments neix com a resposta a la demanda informativa dels diferents agents que organitzen activitats culturals a la ciutat. És un document viu i sotmès a possibles modificacions fruit de l’evolució canviant del context actual.

  Última actualització: 17/06/2020

 • L’Institut de Cultura de Barcelona ha posat en marxa un nou portal web en el qual es pot trobar informació sobre les mesures que l’Ajuntament i altres administracions han pres per donar suport al sector cultural. Aquest mateix portal, a més, informarà sobre la reorganització del calendari dels esdeveniments culturals a la ciutat.

  Última actualització: 17/06/2020

Anar al principi