Vés al contingut

Economia domèstica

MESURES DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA

AJUTS ECONÒMICS

 • L’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) establirà una compensació per als títols de transport públic que no s’hagin pogut utilitzar durant el període d’emergència causat pel coronavirus.

  S’informarà dels mecanismes per aplicar aquesta compensació un cop acabi l’estat d’alarma.

  Es recorda a totes les persones usuàries que han fet ús del transport públic entre el 2 i el 9 d’abril per treballar en sectors essencials que guardin qualsevol abonament de transport vàlid durant aquest interval de vuit dies. Un cop acabi el període d’emergència, es compensaran aquests vuit dies de gratuïtat excepcional per als serveis essencials (o els dies corresponents no aprofitats), en cas que el títol hagi caducat entre el 2 i el 9 d’abril.

  Última actualització: 17/06/2020

 • El termini de pagament dels tributs municipals s’allargarà en la majoria de casos fins al mes de juliol per alleugerir la càrrega econòmica de les famílies i de l’activitat econòmica en general, com a conseqüència de la crisi de la covid-19.

  • Impost sobre béns immobles (IBI). El termini de pagament de l’IBI per a les persones que no el tinguin domiciliat s’acaba el 3 de juliol. Pel que fa a les persones que el domiciliïn per primera vegada o que tinguin domiciliat el pagament fraccionat per trimestres, el segon trimestre es cobrarà el 3 de juliol.
  • Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM). El termini de pagament de tots els rebuts, domiciliats o no, s’acaba el 3 de juliol.
  • Plusvàlua. Els terminis per obtenir l’autoliquidació calculada no han canviat. Els terminis de les autoliquidacions amb període voluntari de pagament es prorroguen fins al 3 de juliol, així com el termini per pagar la plusvàlua.
  • Ajornament i fraccionament dels tributs. En el cas de l’IBI i de l’impost de vehicles, se’n podrà fraccionar el pagament sense interessos sempre que els contribuents ho sol·licitin i el fraccionament s’acabi dins l’any 2020.

  Consulta els nous terminis de pagament

  Consulta les altres novetats tributàries

  Preguntes freqüents sobre les mesures fiscals municipals

  Oficina tributària d'atenció i assessorament fiscal

  Última actualització: 17/06/2020

 • Barcelona Energia, l’operador elèctric metropolità, també permet ajornar el pagament dels rebuts.

  Es dona la possibilitat d’ajornar les factures del segon trimestre de l’any a totes les persones usuàries que ho sol·licitin. L’import diferit es carregarà en sis quotes iguals de juliol a desembre de 2020, sense interessos, amb un càrrec independent de la factura ordinària mensual.

  Última actualització: 17/06/2020

 • L’1 de juliol comença el procediment de compensació de títols de transport públic amb limitació temporal que no hagin pogut ser utilitzats durant el confinament a causa de la covid-19.

  La recuperació dels viatges perduts es pot fer a qualsevol validadora d’accés a la xarxa de transport o a través d’un formulari dinàmic al web d’ATM. D’aquesta manera s’evitaran els desplaçaments als punts d’atenció presencial. Les compensacions es podran dur a terme durant tot el 2020. 

  Compensació a través d’una validadora d’accés

  Les persones que ja havien estrenat el seu títol abans del 14 de març, i se’ls ha caducat durant el confinament, poden introduir la targeta a la validadora i el sistema de validació l’imprimirà amb una nova data de caducitat.

  Requisits perquè es produeixi l’ampliació:

  • Títols mensuals (T-usual, T-grup i T-familiar): estrenats abans del 14 de març i no utilitzats entre el 14 de març i l’11 d’abril.
  • Títols trimestrals (T-jove, T-trimestre i T-70/90 FM/FN): estrenats abans del 14 de març i no utilitzats entre el 14 de març i el 10 de juny.

  Si la validadora no accepta fer un canvi de caducitat del títol, apareixerà el missatge “Títol caducat“. En aquest cas, s’haurà de recórrer a la compensació mitjançant el formulari.

  Compensació a través del formulari

  Les persones que sí que van utilitzar el seu títol de transport durant l’estat d’alarma –per motius laborals o de serveis essencials– hauran d’emplenar un formulari dinàmic que servirà perquè l’ATM valori el dret a compensació que correspon en cada cas.

  La persona podrà recollir l’abonament a partir del dia 1 de setembre en una sèrie de punts de recollida per triar. Aquests títols tindran validesa fins al 31 de març de 2021.

  Per a dubtes específics, s’ha habilitat una centraleta de suport a l’atenció: 93 120 53 30. L'horari és de 9.00 a 21.00 hores, de dilluns a divendres no festius.

  Més informació

  Última actualització 26/06/20

 • L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) disposa d’una tarifa social de l’aigua i de la taxa metropolitana de tractament de residus (TMTR), a la qual es poden acollir totes les famílies que hagin patit una disminució dels seus ingressos a causa de la crisi per la Covid-19.

  Més informació

 • L’Ajuntament de Barcelona ha aprovat les bases d’una nova línia de subvencions a projectes que treballen contra la feminització de la pobresa, és a dir, per la reducció de la pobresa i la precarietat de les dones, dotada amb un import total de 150.000 euros pels anys 2020 i 2021. La mesura forma part del pla de xoc social contra els efectes de la crisi provocada per la Covid-19, una emergència que ha tingut un impacte major en les dones, atès el seu punt de partida més vulnerable abans de la crisi.

  Els ajuts per a projectes contra la feminització de la pobresa se sumen als diferents dispositius de suport per a entitats sense ànim de lucre que treballen contra els efectes de la Covid-19. En aquest sentit, l’Ajuntament ha preparat un paquet d’ajudes amb una inversió de 500.000 euros per aquelles iniciatives solidàries que han treballat en projectes d’alimentació durant la Covid-19. Aquests ajuts, d’entre 10.000 i 12.000 euros, es destinaran a entitats de base per arribar a una quarantena d’organitzacions que hagin mantingut els seus serveis d’alimentació o n’hagin engegat de nous coincidint amb els moments més durs de la pandèmia.

  Alhora, amb l'objectiu de combatre la precarietat i facilitar l'empoderament, entre finals del 2020 i principis del 2021 tindrà lloc una nova edició del programa “Dones amunt”, amb la confecció de cinc nous grups de dones als barris de Ciutat Meridiana, Besòs, Roquetes, el Poble-sec i el Raval o Trinitat Vella.

  Última actualització: 24/07/2020

 • La ciutat de Barcelona disposarà d’un nou servei de canguratge a partir de setembre de 2020. L’anomenat Projecte Concilia funcionarà en un primer moment com a prova pilot durant cinc mesos, de manera ininterrompuda fins al proper 31 de gener, amb l’objectiu de facilitar la conciliació laboral, familiar i personal en zones de la ciutat amb menor renta i que formen part del Pla de Barris.

  El nou servei estarà actiu entre les 8.00 i les 20.00 hores, durant els set dies de la setmana. S'atendran especialment les sol·licituds de les famílies monomarentals amb pocs recursos econòmics, amb una xarxa comunitària dèbil.

  Cadascun dels sis punts tindrà capacitat per acollir entre 6 i 8 infants per hora, sempre d’entre 3 i 12 anys, i seran gestionats per una vintena d’educadors i educadores que treballaran a jornada completa El nou servei s'oferirà en sis zones compreses dins del Pla de Barris:

  • La Verneda i la Pau: Casal de Barri La Pau.
  • El Besòs i el Maresme: Casal de Barri Besòs.
  • Trinitat Vella: Centre Cívic Trinitat Vella.
  • Raval Sud: pendent de concreció.
  • La Marina: Sala Pepita Casanelles.
  • Zona Nord: al matí s’utilitzaran les instal·lacions del Casal Infantil Ciutat Meridiana i a la tarda el Centre Cívic Zona Nord.

   

  Última actualització: 18/08/2020

 • L’Ajuntament amplia i agrupa els ajuts econòmics a les famílies en situació de vulnerabilitat amb un nou fons, apostant per una gestió automàtica, senzilla i que dota de major autonomia les 33.873 persones que se’n podran beneficiar. Aquesta nova prestació busca satisfer les necessitats puntuals, urgents i bàsiques de subsistència i minimitzar l’impacte de la crisi provocada per la pandèmia durant el segon semestre de 2020.

  Les persones que se’n beneficiïn rebran entre 1.200 i 2.850 euros durant el segon semestre, una xifra que es calcula d'acord amb el nombre de membres de la unitat familiar i la renda de l’any 2019. Els diners es rebran a través de la targeta moneder Barcelona Solidària, creada per l’Ajuntament per unificar els pagaments dels ajuts econòmics dels serveis socials municipals i dotar de més autonomia les famílies.

  Última actualització: 17/09/2020

 • El Consorci de l’Habitatge de Barcelona ha publicat la nova convocatòria d’ajuts a la rehabilitació d’habitatges 2020 amb una despesa total de 20,5 M€ que inclou diferents línies d’ajuda: elements comuns, interiors d’habitatges, rehabilitació d’edificis amb comunitats vulnerables, i territoris específics.

  A banda de perseguir l’objectiu de millorar les condicions del parc residencial de la ciutat, se centra també en objectius més específics relacionats amb l’emergència climàtica, i en la reactivació econòmica post-Covid.

  La convocatòria 2020 de rehabilitació obre 5 modalitats d’ajudes:

  • Millora d’elements comuns amb eficiència energètica (6,3 M€)
  • Ajuts de fins a 4.000€ per millorar l’interior dels habitatges (3 M€)
  • Intervenció en finques d’alta complexitat (6,2 M€)
  • Captació i rehabilitació de pisos per la Borsa de lloguer (2,5 M€)
  • Regeneració urbana a Canyelles i al Sud-oest del Besòs (2,5 M€)

   

  Última actualització: 17/09/2020

ASSESSORAMENT

 • A través d’aquest formulari es responen dubtes sobre el pla de xoc i es pot oferir suport de proximitat.

  Última actualització: 17/06/2020

 • L’objectiu d’aquesta guia ha estat generar un document que analitzi les problemàtiques específiques de cada tipologia d’aquests actes culturals, per extreure’n un seguit de criteris que permetin dur-les a terme de manera adaptada a les mesures bàsiques de protecció i prevenció davant de possibles contagis de covid-19.

  Última actualització: 17/06/2020

 • L’Espai Consum Responsable promou una nova cultura de consum, conscient i compromesa, per tal d’incidir positivament en la qualitat de vida de les persones i el medi ambient. Durant el confinament, l’equipament va sumar-se al món virtual per ensenyar a la ciutadania com passar a l’acció i repensar maneres de viure i de consumir, i així tornar a una nova normalitat que posi la vida al centre.

  Última actualització: 17/06/2020

 • Acompanyament personalitzat a petites empreses, empreses emergents (start-up), persones treballadores autònomes, comerços i organitzacions de l’economia social i solidària en la definició d’un pla estratègic empresarial que permeti accelerar la seva recuperació econòmica en el context post covid-19.

  Concretament, els Plans de Reactivació Empresarial 'Rethinking' estan adreçats a petites empreses, persones treballadores autònomes, comerços i organitzacions de l’ESS que necessitin assessorament per tornar a impulsar l’activitat econòmica en el context post covid-19. Un equip tècnic especialitzat acompanyarà cada negoci de forma individualitzada per definir una estratègia empresarial a mida que permeti accelerar la seva recuperació econòmica.

  L’assessorament personalitzat inclou un paquet d’entre 5 i 10 hores per a cada empresa per elaborar una diagnosi de la seva situació i un full de ruta per orientar la seva estratègia futura, amb prioritat sobretot en tres àrees clau de la gestió empresarial: les vendes, el model organitzatiu i el finançament.

  Més informació

 • El Pla de Barris ha adaptat els diferents programes en els barris on es desplega per fer front de forma integral a la crisi generada per la COVID-19. Les diferents accions que s’estan duent a terme s’han reorientat essencialment en donar resposta a problemes socioeconòmics, educatius, de lleure i de capacitació digital així com vinculats a les cures en l’àmbit de la família.

  En el pla socioeconòmic, el Pla de Barris desplegarà al llarg d’aquest juliol fins a un total de 7 oficines per acompanyar els veïns i veïnes a tramitar les diferents ajudes activades expressament per fer front a la crisi socioeconòmica causada per la COVID-19. La iniciativa s’adreça a veïns i veïnes dels territoris on s’implementa l’acció que han vist com la seva situació econòmica ha empitjorat a causa de la COVID-19, que ha colpejat de manera més forta als barris més vulnerables de la ciutat.

  Última actualització: 24/07/2020

PROMOCIÓ

 • L’Ajuntament de Barcelona transformarà els baixos del Palau de la Virreina (Rambla, 99), on ara hi ha l’oficina Tiquet Rambles, en la nova Oficina Ciutadana de la Cultura, un nou espai d’acollida per donar suport i assessorament al teixit cultural de la ciutat.

  Última actualització: 17/06/2020

 • L’agenda de reprogramacions de festivals i grans esdeveniments neix com a resposta a la demanda informativa dels diferents agents que organitzen activitats culturals a la ciutat. És un document viu i sotmès a possibles modificacions fruit de l’evolució canviant del context actual.

  Última actualització: 17/06/2020

 • L’Institut de Cultura de Barcelona ha posat en marxa un nou portal web en el qual es pot trobar informació sobre les mesures que l’Ajuntament i altres administracions han pres per donar suport al sector cultural. Aquest mateix portal, a més, informarà sobre la reorganització del calendari dels esdeveniments culturals a la ciutat.

  Última actualització: 17/06/2020

 • Amb l’objectiu d’incentivar el consum cultural de la ciutadania, l’Ajuntament de Barcelona llança el Bonus Cultura, vàlid a tots els establiments i espais culturals de Barcelona adherits per a la compra de llibres, d’entrades de cinema, d’espectacles escènics i concerts.  

  El Bonus Cultura té un valor de 40 euros, en què la persona usuària paga 30 euros [+ 1 euro en concepte de despesa de gestió] i l’Ajuntament de Barcelona li afegeix 10 euros.

  Última actualització: 07/07/2020

 • El bus turístic de Barcelona posa en marxa una ruta panoràmica diürna adreçada al públic local i a preus reduïts. Amb el nom de Barcelona Panoràmica, els busos fan un itinerari de prop de dues hores per diversos barris de la ciutat durant els caps de setmana de l’estiu, perquè la ciutadania de Barcelona en gaudeixi després de la inactivitat forçada de l’etapa de confinament.

  La ruta recorre, sense parades intermèdies, alguns dels punts més significatius de la ciutat: el Port Vell, el Pla de Palau, l’avinguda del Marquès de l’Argentera, el contorn del parc de la Ciutadella, el districte 22@, la plaça de les Glòries, l’Hospital de Sant Pau, la Sagrada Família, la Pedrera, el passeig de Gràcia, la plaça de Catalunya, la plaça Universitat, el mercat de Sant Antoni, el parc de Montjuïc, l’Anella Olímpica, Miramar i la plaça de les Drassanes, abans de tornar a la parada del Portal de la Pau.

  La durada de la Barcelona Panoràmica és d’aproximadament 1 hora i 50 minuts. Per evitar la propagació de la Covid-19, són obligatòries la mascareta i la neteja de mans, que es fa amb gel hidroalcohòlic a la parada d’origen, abans de pujar al bus i en baixar-ne.

  Més informació

Anar al principi