Vés al contingut

Empresaris, empresàries, autònoms i autònomes

MESURES DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA

Ajuts econòmics

 • Ajut de 300 € per a les persones treballadores autònomes de Barcelona més afectades per la covid-19, ja sigui perquè han vist decaure en més d’un 75% les seves vendes o perquè han hagut de tancar el negoci. La finalitat d’aquest ajut és que complementi la prestació econòmica extraordinària promoguda pel Govern espanyol.

  Última actualització: 17/06/2020

 • S’ha reforçat el Servei de Finançament Empresarial de Barcelona Activa per donar suport a les persones autònomes, empreses i entitats en la cerca dels recursos financers necessaris per fer front a situacions de tensió de tresoreria o a necessitats de finançament a mitjà i llarg termini. Aquest servei ofereix acompanyament en la tramitació dels ajuts i línies de finançament específics per la covid-19.

  Servei permanent

 • L'Ajuntament de Barcelona, a través de Barcelona Activa, ha obert la quarta convocatòria d'ajuts per finançar projectes que impulsin l'economia als barris. 

  Arran de la crisi provocada per la covid-19, s'ha ampliat l'abast de la convocatòria amb l'objectiu de donar suport a les persones físiques, associacions, entitats i empreses susceptibes de presentar-hi projectes. 

  Les subvencions cobreixen fins al 80% del pressupost total del projecte, amb un màxim de 40.000 euros d’import subvencionat. 

  Última actualització: 17/06/2020

 • L’Institut de Cultura convoca diverses línies extraordinàries de subvencions per donar suport al teixit cultural.

  Última actualització: 17/06/2020

 • S’amplien 400.000 euros (i s’arriba, per tant, a un volum de 4 milions d’euros de línia de crèdit) als fons de crèdit publicocooperatius amb Coop57 i Fiare Banca Ètica. Aquesta mesura està destinada a empreses i entitats de l’economia social i solidària de Barcelona amb necessitats de liquiditat: permet donar resposta a les noves necessitats que puguin sorgir pels efectes de la covid-19, i donar crèdits a projectes que, tot i la seva viabilitat econòmica i interès sociocomunitari, podrien tenir més risc de morositat.

  Última actualització: 17/06/2020

 • Subvencions de fins al 80% per finançar la creació i l’enfortiment de cooperatives, entitats i projectes de l’economia social i solidària. Es prioritza la creació, la consolidació i la intercooperació.

  La convocatòria de subvencions es valorarà i es resoldrà tenint en compte el fet de poder fer front als efectes de l’emergència sanitària i la reactivació econòmica de l’àmbit. La convocatòria estava dotada inicialment amb 800.000 euros, que s’amplien amb 200.000 euros més, per la qual cosa s’arriba a la dotació pressupostària d’1 milió d’euros.

  Última actualització: 17/06/2020

 • Conveni amb subvenció directa (45.000 euros totals) amb Coòpolis, com a agrupació gestora de l’Ateneu Cooperatiu de Barcelona per a accions d’assessorament a cooperatives de la ciutat en els seus plans de contingència i reactivació socioeconòmica, posant especial atenció en l’àmbit de les cures i els projectes de persones migrades (i d’altres com el cultural on ja hi ha un embrió de coordinació intercooperativa) així com per garantir una correcta coordinació i complementarietat d’accions i programes.

  Última actualització: 17/06/2020

 • Crida a iniciatives econòmiques transformadores (amb component digital o de plataformització) amb prioritat en el sectors d’alimentació, cures i cultural.

  Les iniciatives tindran el suport d’una campanya de matchfunding, assessorament per la digitalització que faciliti la viabilitat econòmica i l’acompanyament d’actors claus en model match partnership, seguint la lògica de 5 hèlices (participació de la societat civil, el sector empresarial, la investigació, l’administració pública i la transició socioeconòmica) i de la intel·ligència col·lectiva ecosistèmica.

  Última actualització: 17/06/2020

 • Ajut econòmic adreçat a persones físiques o jurídiques que siguin arrendadores de béns immobles destinats a locals comercials que redueixin el lloguer als seus arrendataris o arrendatàries. L’import de la subvenció és de 600 € si els propietaris o les propietàries rebaixen la quantia entre un 25 i un 50% i de 1.200 € si la rebaixa és superior al 50%.

  Última actualització: 17/06/2020

 • Conjunt de recursos per ajudar el teixit comercial i el sector de la restauració a fer el salt al món digital. El nou servei inclou l’assessorament necessari per crear un pla de digitalització, l’accés a un catàleg formatiu amb més de 50 cursos per seguir en línia i una línia de subvencions.

  Última actualització: 17/06/2020

 • L’Institut Metropolità del Taxi i l’Àrea Metropolitana de Barcelona, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona, posen en marxa un Pla de xoc per al sector del taxi amb l’objectiu de garantir la seguretat en aquest mitjà de transport, ajudar-lo a combatre la davallada en els desplaçaments generada per l’emergència sanitària i recuperar al màxim possible la sostenibilitat i viabilitat econòmica del sector.

  El pla inclou un total de deu actuacions, algunes de caràcter immediat i d’altres a mitjà termini, com ara les següents:

  • Creació d’una nova aplicació (app) per al servei de taxi, perquè s’adapti al nou model de demanda que la situació actual està imposant.
  • Ajustar l’oferta i la demanda: s’establirà el percentatge de servei de taxi en les diferents fases de la desescalada per tal d’adaptar l’oferta —i per tant, la incorporació del sector a l’activitat— en funció de l’increment de la demanda de mobilitat de la ciutadania que es vagi produint.
  • Mesures de desinfecció i higiene: s’aplicaran protocols homologats d’higiene i desinfecció dels vehicles i sistemes de protecció per garantir la seguretat tant dels taxistes com dels usuaris, amb l’obligatorietat de portar mascaretes.
  • Serveis telemàtics d’atenció al taxista: l’IMET, per evitar l’acumulació de públic i els contagis en les seves instal·lacions durant aquest període, adaptarà tots els serveis d’atenció al taxista per fer-los, preferentment, de manera telemàtica, des de la transmissió de llicències fins al procés d’inscripció a les proves d’accés a la credencial de taxista.
  • Nova mobilitat urbana i adaptació de parades a la demanda: s’elaborarà un estudi sobre les noves formes de mobilitat a les ciutats metropolitanes, per adaptar la xarxa de parades de taxi als principals punts de demanda.
  • Facilitats per a la renovació dels vehicles: el pla preveu l’establiment d’un acord amb actors del sector de l’automoció que garanteixi la modernització progressiva del servei i la descarbonització dels vehicles.
  • Moratòria d’un any pel canvi de vehicles: es proposarà al Consell Metropolità del Taxi aprovar una moratòria d’un any en l’obligació de canvi dels vehicles que compleixen una dècada d’antiguitat durant el 2020 i 2021.

  Assessorament als taxistes sobre els ajuts disponibles

  L’IMET obrirà un servei específic de finestreta única (tant telemàtic com presencial) per informar de manera individualitzada sobre les ajudes estatals, autonòmiques i locals i com gestionar-les. 

  Última actualització 12/05/2020

 • L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha posat en funcionament, amb les companyies subministradores d’aigua als 36 municipis metropolitans, un programa d’ajuts econòmics adreçats a les petites i mitjanes empreses i als treballadors/ores autònoms per poder fer front als rebuts d’aigua i a la taxa metropolitana de tractament de residus (TMTR).

  El nou paquet de bonificacions està destinat a empreses amb menys de 50 treballadors/ores i amb un volum de negoci inferior als 8 milions d’euros anuals, així com a treballadors/ores autònoms.

  A més, les famílies que a causa de la crisi actual redueixin els ingressos poden disposar de la tarifa social de l’aigua i de la TMTR.

  Més informació

 • L’Institut de Cultura de Barcelona obre del 9 de juliol al 29 de juliol la convocatòria 2020 d’ajuts sobre l’import equivalent a la quota líquida de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) corresponent a establiments culturals dedicats a l’exhibició o comerç cultural de caràcter privat. L’import màxim de la convocatòria serà de 350.000 euros, dels quals 150.000 euros són un import addicional afegit en el marc del pla de xoc de suport al teixit cultural impulsat per l’Ajuntament arran de la crisi sanitària.

  Aquest reforç pressupostari ha permès ampliar els topalls d’ajut fins una quantia màxima de 10.500 € per a les modalitats d’arts en viu, comerç cultural i cinemes amb 7 sales d’exhibició o menys, i de fins a 7.500 €  per als cinemes amb més de 7 sales. En cas que la quantitat total dels ajuts superi aquesta dotació, la quantitat a atorgar es disminuirà proporcionalment a tots els sol·licitants fins esgotar el crèdit disponible.

  La finalitat d’aquests ajuts és donar suport a les activitats de difusió cultural de la ciutat de Barcelona, compensant parcialment la càrrega tributària mitjançant la reducció de les despeses d’estructura dels establiments culturals. Les sol·licituds es poden presentar telemàticament fins al 29 de juliol.

  Més informació

 • L’Ajuntament de Barcelona ha aprovat les bases d’una nova línia de subvencions a projectes que treballen contra la feminització de la pobresa, és a dir, per la reducció de la pobresa i la precarietat de les dones, dotada amb un import total de 150.000 euros pels anys 2020 i 2021. La mesura forma part del pla de xoc social contra els efectes de la crisi provocada per la Covid-19, una emergència que ha tingut un impacte major en les dones, atès el seu punt de partida més vulnerable abans de la crisi.

  Els ajuts per a projectes contra la feminització de la pobresa se sumen als diferents dispositius de suport per a entitats sense ànim de lucre que treballen contra els efectes de la Covid-19. En aquest sentit, l’Ajuntament ha preparat un paquet d’ajudes amb una inversió de 500.000 euros per aquelles iniciatives solidàries que han treballat en projectes d’alimentació durant la Covid-19. Aquests ajuts, d’entre 10.000 i 12.000 euros, es destinaran a entitats de base per arribar a una quarantena d’organitzacions que hagin mantingut els seus serveis d’alimentació o n’hagin engegat de nous coincidint amb els moments més durs de la pandèmia.

  Alhora, amb l'objectiu de combatre la precarietat i facilitar l'empoderament, entre finals del 2020 i principis del 2021 tindrà lloc una nova edició del programa “Dones amunt”, amb la confecció de cinc nous grups de dones als barris de Ciutat Meridiana, Besòs, Roquetes, el Poble-sec i el Raval o Trinitat Vella.

   

  Última actualització: 24/07/2020

 • Amb la iniciativa Bona Feina Barcelona donem incentius a les empreses per a la contractació de persones en situació d'atur que presenten especials dificultats d'accés al mercat de treball. La mesura està dotada amb 1,5 milions d'euros. L'ajuda consisteix en la subvenció de 5.000 € per a cada nou contracte d’un mínim de 6 mesos, a jornada completa, efectuat per una empresa amb el centre de treball afectat a l’àrea metropolitana de Barcelona, que contracti persones a l'atur empadronades a Barcelona. 

   

  Última actualització: 31/08/2020

 • L’ICF, Avalis de Catalunya i Ajuntament de Barcelona, a través de Barcelona Activa, han llançat una línia de finançament, anomenada B·Crèdits, de 12 milions d’euros per el teixit econòmic de la ciutat, per tal de cobrir la manca de liquiditat puntual derivada de la covid-19. Aquests préstecs aniran destinats preferentment als sectors del comerç, la restauració, el turisme, les indústries creatives, les cures, l’educació i l’esport, i a dones treballadores autònomes i empresàries.

  Aquesta línia de microcrèdits, que es podran sol·licitar a l’Oficina d’Atenció a les Empreses (OAE) de Barcelona Activa, forma part del pla de reactivació econòmica impulsat pel Centre de Resposta Econòmica de l’Ajuntament de Barcelona (CECORE), creat des de l’inici de la pandèmia per reactivar l’economia de la ciutat a curt, mig i llarg termini. L’Ajuntament de Barcelona, en la seva prioritat de preservar els llocs de treball i donar suport a les empreses i a les persones treballadores autònomes, vol donar més empenta als negocis locals a través d’aquests préstecs amb garanties i bones condicions.

  L’import dels  préstecs és  de 12.500 euros i tindran un termini de 5 anys, amb un any de carència inclòs. Els microcrèdits seran avalats al 100% per la Societat de Garantia Recíproca de Catalunya, Avalis de Catalunya, SGR, que comptarà amb una aportació de 2M€ de l’Ajuntament de Barcelona. Els beneficiaris dels avals han de constituir-se en socis d’Avalis mitjançant la subscripció d’una participació de 200 euros.

  Última actualització: 08/10/2020

 • S’ha incrementat la quantitat que pot ser subvencionada per l’Ajuntament fins a un 75% del cost del projecte. Les ajudes s’adrecen a les associacions de comerciants de la ciutat, sense afany de lucre i que duguin a terme el projecte a Barcelona. El termini de sol·licitud és obert fins al 14 de setembre. 

  Més informació

   

  Última actualització: 31/08/2020

 • L’Ajuntament de Barcelona destina 1,5 milions d’euros a les empreses per contractar 300 persones en situació d’atur de la ciutat de Barcelona. Les empreses de l’Àrea Metropolitana es poden acollir a aquests ajuts des d’aquest dijous 15 d’octubre fins al 20 de novembre de 2020. Es tracta del llançament del programa Crea Feina-Barcelona de Barcelona Activa, mitjançant el qual cada empresa rebrà 5.000 euros per cada nou contracte d’un mínim de sis mesos, o indefinit i a jornada completa, a persones residents a Barcelona que es trobin en situació d’atur.

  Amb aquesta subvenció, s’ajudarà a que les empreses amb capacitat de generar nova ocupació puguin generar 300 noves contractacions en un context d’ indicadors desfavorables que ha provocat la crisi actual.

  Última actualització: 14/10/2020

ASSESSORAMENT

 • Servei d’Orientació Jurídica de Barcelona Activa, en col·laboració amb el Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, per donar suport a les persones autònomes i petites empreses que vulguin resoldre dificultats per fer front al cànon de lloguer derivades de l’afectació de la covid-19.

  Última actualització: 17/06/2020

 • Si vols treballar en un nou projecte empresarial, accedeix als Serveis d’Emprenedoria de Barcelona Activa.

  Servei permanent

 • Serveis d’assessorament a persones autònomes, empreses i entitats de l’economia social i solidària: constitució, finançament, gestió del talent, transmissió, internacionalització, transformació digital, etcètera.

  Servei permanent

 • A través d’aquest formulari es responen dubtes sobre el pla de xoc i es pot oferir suport de proximitat.

  Última actualització: 17/06/2020

 • L’objectiu d’aquesta guia ha estat generar un document que analitzi les problemàtiques específiques de cada tipologia d’aquests actes culturals, per extreure’n un seguit de criteris que permetin dur-les a terme de manera adaptada a les mesures bàsiques de protecció i prevenció davant de possibles contagis de covid-19.

  Última actualització: 17/06/2020

 • S’ofereix servei d’acompanyament personalitzat a empreses d’economia social i solidària, en estreta col·laboració amb serveis, operadors i agents de l’ecosistema ESS i amb assessorament especialitzat d’experts, per al ressorgiment de 350 empreses. Inclou formacions grupals per a la reactivació d’empreses i entitats; un mapa de necessitats de l’ecosistema ESS en col·laboració amb agents de l’ESS, per definir accions conjuntes, i una bústia en línia de consultes i respostes ràpides.

  Última actualització: 17/06/2020

 • Programa a mida per a la revisió, la reactivació i la reinvenció empresarial, dirigit a aquelles empreses i iniciatives de l’economia social i solidària que hagin quedat molt afectades per l’impacte econòmic causat per la covid-19. Inclou programes de reactivació específics per als sectors de cures, tèxtil, cultura i economies col·laboratives.

  Última actualització: 17/06/2020

 • L’Observatori del Turisme a Barcelona (OTB) supervisa i elabora informes que recullen els efectes de la covid-19 i les expectatives de futur en el sector turístic a escala mundial.

 • L’Ajuntament de Barcelona ofereix a les empreses vinculades a l’economia del i la visitant un servei d’assessorament en línia per conèixer quins són els protocols o mesures de seguretat sanitària més adients per a cada tipus de negoci. Amb aquest acompanyament contribuïm a garantir a les persones que viuen a la ciutat i a les que ens visiten que Barcelona és una ciutat segura.

  Última actualització: 17/06/2020

 • L'Oficina de l'Esport de Barcelona és un servei que l'Ajuntament de Barcelona, a través de l'Institut Barcelona Esports, posa a disposició del sector esportiu de la ciutat per tal d'oferir-li suport, de manera gratuïta, en la gestió de les seves activitats i projectes. El servei informa, assessora i ofereix formació en matèries laborals, jurídiques, comptables, de comunicació i mediambientals, així com dels diferents tràmits de les administracions públiques, com són subvencions, ajuts o presentacions de pliques, entre d'altres.

  Servei permanent

 • Assessorament especialitzat adreçat a empreses, persones autònomes, empreses emergents, cooperatives, entitats o associacions vinculades al sector esportiu de la ciutat, per informar-les dels ajuts i recursos que l'Ajuntament i altres administracions i institucions posen al seu abast per pal·liar el possible impacte de la covid-19 en la viabilitat dels seus projectes empresarials o esportius.
  El servei el prestarà l'Oficina d'Atenció a les Empreses (OAE) de Barcelona Activa, mitjançant el Centre d'Atenció Telefònica habilitat a tal efecte:

  •  T: 900 533 175 (de 9 a 18 h, de dilluns a divendres)
 • A través de la pàgina web Barcelona International Welcome es presta un servei d’acollida per a persones estrangeres que arriben a la ciutat, especialment enfocat a talent internacional que es vol establir a la ciutat i emprendre una activitat econòmica o professional. S’ofereix informació i recursos per facilitar-los la instal·lació i l’arrelament a la ciutat, com ara informació pràctica sobre aspectes quotidians (habitatge, sanitat...), tràmits que cal fer quan s’arriba a la ciutat (estrangeria, padró, targeta sanitària...), documentació i altres recursos d’interès.

  Última actualització: 17/06/2020

 • Servei integral d’assessorament i d’acompanyament a la inclusió laboral dirigit a les empreses amb visió de futur i compromeses amb la inclusió laboral. 

  El servei està format per un equip de professionals experts en l’àmbit de la inclusió laboral de la Xarxa per a la Inclusió Laboral de Barcelona (XIB).

  El servei ofereix el següent:

  • Informació sobre els beneficis socials i corporatius de la inclusió laboral.
  • Acompanyament a la persona i a l’empresa en els processos de selecció i en el lloc de treball.
  • Informació i assessorament en matèria d’accessibilitat a l’entorn laboral.
  • Accions formatives per garantir la inclusió.

  Podeu contactar amb el servei Inclou Futur. 

  Més informació

  Servei permanent

 • Un nou servei web d’informació recull tots els recursos econòmics i de suport adreçats especialment a les microempreses, pimes, autònoms i treballadors, els més afectats per les caigudes de facturació durant l’estat d’alarma. També dona servei a qualsevol empresa, cooperativa, entitat o associació que ho sol·liciti.

  El portal web inclou un paquet de serveis, accions i ajuts dissenyats específicament per fer front a aquesta situació temporal d’incertesa, falta de liquiditat i aturada general d’activitat.

  El nou servei aporta recursos municipals, de la Generalitat i del Govern espanyol.

  Servei d'informació de Barcelona Activa

   

 • Es posa en marxa una unitat especialitzada en l’acompanyament a persones treballadores autònomes, microempreses i pimes, i cooperatives per a la captació dels ajuts econòmics derivats de la crisi de la Covid-19.

  La nova unitat es coordina des de l’Oficina d’Atenció a les Empreses (OAE) de Barcelona Activa.

  El servei fa un diagnòstic de cada empresa per conèixer-ne les necessitats i saber a quins ajuts especials pot optar. Entre aquests ajuts, hi figuren les subvencions procedents d’organismes com ara l’Institut de Crèdit Oficial (ICO), l’Institut Català de Finances (ICF) o les línies disponibles d’entitats bancàries.

  Es preveu que els sectors que més sol·licitin aquest servei d’acompanyament siguin els negocis relacionats amb el comerç, el turisme o les indústries creatives, entre d’altres.

  Aquesta nova mesura se suma al servei que assessora i informa d’altres ajuts no excloents provinents de la resta d’administracions públiques.

  Barcelona ActivaBarcelona Activa

  Última actualització 05/05/2020

 • La iniciativa FAQs Activa Live de Barcelona Activa respon cada setmana a les qüestions sobre ocupació, empresa i emprenedoria que més inquietud generen en aquests moments d’incertesa, davant del canvi de paradigma econòmic i laboral.

  Les sessions es fan en directe i s’emeten tots els dijous, a les 17.00 hores, a través del canal Instagram Live.  Les persones que s’hi connectin podran resoldre els seus dubtes i adreçar preguntes a una persona experta de Barcelona Activa.

  Els temes de les sessions s’anunciaran prèviament a les xarxes socials de Barcelona Activa i a través de la resta de canals digitals. Uns dies abans de les sessions, es recolliran les preguntes a través d’Instagram Stories.

  Les preguntes formulades les respondrà la persona experta durant l’emissió. Tot seguit, s’obrirà el torn de preguntes a les persones que hi estiguin connectades. Un cop s’hagi acabat el directe, es farà un recull dels aspectes més destacats i serà accessible al canal de YouTube de Barcelona Activa.

  FAQs Activa Live de Barcelona Activa

  Última actualització 22/05/2020

 • Acompanyament personalitzat a petites empreses, empreses emergents (start-up), persones treballadores autònomes, comerços i organitzacions de l’economia social i solidària en la definició d’un pla estratègic empresarial que permeti accelerar la seva recuperació econòmica en el context post Covid-19.

  Concretament, els Plans de Reactivació Empresarial 'Rethinking' estan adreçats a petites empreses, persones treballadores autònomes, comerços i organitzacions de l’ESS que necessitin assessorament per tornar a impulsar l’activitat econòmica en el context post COVID-19. Un equip tècnic especialitzat acompanyarà cada negoci de forma individualitzada per definir una estratègia empresarial a mida que permeti accelerar la seva recuperació econòmica.

  L’assessorament personalitzat inclou un paquet d’entre 5 i 10 hores per a cada empresa per elaborar una diagnosi de la seva situació i un full de ruta per orientar la seva estratègia futura, amb prioritat sobretot en tres àrees clau de la gestió empresarial: les vendes, el model organitzatiu i el finançament.

  Més informació

 • El Pla de Barris ha adaptat els diferents programes en els barris on es desplega per fer front de forma integral a la crisi generada per la COVID-19. Les diferents accions que s’estan duent a terme s’han reorientat essencialment en donar resposta a problemes socioeconòmics, educatius, de lleure i de capacitació digital així com vinculats a les cures en l’àmbit de la família.

  En el pla socioeconòmic, el Pla de Barris desplegarà al llarg d’aquest juliol fins a un total de 7 oficines per acompanyar els veïns i veïnes a tramitar les diferents ajudes activades expressament per fer front a la crisi socioeconòmica causada per la COVID-19. La iniciativa s’adreça a veïns i veïnes dels territoris on s’implementa l’acció que han vist com la seva situació econòmica ha empitjorat a causa de la COVID-19, que ha colpejat de manera més forta als barris més vulnerables de la ciutat.

  Última actualització: 24/07/2020

 • L’Institut Municipal d’Hisenda posa en marxa aquesta oficina on s’atenen els dubtes i les consultes relacionades amb les noves mesures fiscals, que afectin aquesta administració, marcades al decret llei 8/2020, amb motiu de l'emergència sanitària provocada per la Covid-19. Les consultes s’envien a través d’un formulari i la resposta s’envia per correu electrònica a la persona destinatària. 

   

  Última actualització: 31/08/2020

 • Per tal d’evitar temps i desplaçaments, si es necessita atenció personalitzada, s’ha de demanar una cita i el personal de l'Institut contactarà per  telèfon el dia escollit a partir de l’hora convinguda. El servei atén consultes sobre embargament de comptes corrents, embargament de vehicles, multes, gestió recaptatòria i sobre impostos, taxes i preus públics. Només està permès demanar cita per als tràmits no disponibles per via telemàtica.

   

  Última actualització: 31/08/2020

 • El telèfon 010 gratuït resol directament els tràmits, facilita informació o indica com tramitar per Internet. Si, tot i així, no s'ha pogut resoldre la demanda per telèfon o Internet, es facilita el canal d'atenció especialitzat per atendre la informació o tramitació sol·licitada.  Si es truca des de fora de l'àrea metropolitana de Barcelona, cal trucar al 931 537 010, la trucada es fa amb tarifa ordinària.

 • El servei atendrà consultes sobre contractes bancaris, comissions, targetes bancàries, préstecs hipotecaris, registres d'impagats, crèdits al consum i altres tipus de relacions de consum amb les entitats de crèdit i de serveis financers.

  Les consultes o queixes es poden presentar a través del web de l’Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (OMIC) o bé a les dependències municipals de la Rda Sant Pau, 43 amb una cita prèvia.

   

  Última actualització: 31/08/2020

 • Els dos esdeveniments es celebraran del 21 al 23 de setembre al Palau 8 de Montjuïc amb format presencial i online per contribuir a reactivar l’emprenedoria, el teixit empresarial i les oportunitats de treball.

   

  Última actualització: 31/08/2020

FORMACIÓ

 • Barcelona Activa ha posat en marxa l’Aula Virtual per apropar la formació en streaming a totes les llars. Escull la temàtica que més t’interessi i accedeix als cursos disponibles.

  Servei permanent

 • En el marc del servei de Barcelona International Welcome s’organitzen activitats enfocades a dotar de formació, informació i eines per a persones estrangeres que arriben a la ciutat. Les activitats, actualment organitzades a través de mitjans digitals, tenen doble objectiu: d’una banda, dotar al públic d’eines pràctiques sobre diferents aspectes pràctics de la vida a Barcelona, i de l’altra, crear vincles i comunitat, per facilitar la integració i l’arrelament de les persones i famílies que han arribat recentment a la ciutat.

  Última actualització: 17/06/2020

 • Per tal d’escurçar la bretxa digital, l’Ajuntament de Barcelona, a través de Barcelona Activa, ha posat en marxa diverses línies d’actuació en l’àmbit de la capacitació tecnològica.

  • Virtualització de la formació durant la Covid-19, a través de les Aules Virtuals, per garantir el coneixement de les habilitats tecnològiques necessàries en el context actual.
  • Priorització de la formació presencial, en el moment que les circumstàncies així ho permetin, per aquells col·lectius que no tenen accés a la xarxa.
  • Incorporació de l'alfabetització digital a tots els programes d’ocupació, donada la seva rellevància a l’hora de buscar feina.
  • Implementació des del Cibernàrium de cursos, tallers i masterclasses de formació en TIC a un nivell bàsic, avançat i especialitzat, de manera gratuïta. Consulta'ls aquí.

   

  Última actualització: 18/08/2020

 • Formacions en línia gratuïtes dirigides sobretot a professionals del comerç alimentari sobre el coneixement, el tractament i el cuinat del producte fresc (peix, carn, fruites i hortalisses) i les flors.

  Última actualització: 04/09/2020

PROMOCIÓ

 • L’agenda de reprogramacions de festivals i grans esdeveniments neix com a resposta a la demanda informativa dels diferents agents que organitzen activitats culturals a la ciutat. És un document viu i sotmès a possibles modificacions fruit de l’evolució canviant del context actual.

  Última actualització: 17/06/2020

 • L’Ajuntament de Barcelona transformarà els baixos del Palau de la Virreina (Rambla, 99), on ara hi ha l’oficina Tiquet Rambles, en la nova Oficina Ciutadana de la Cultura, un nou espai d’acollida per donar suport i assessorament al teixit cultural de la ciutat.

  Última actualització: 17/06/2020

 • L’Institut de Cultura de Barcelona ha posat en marxa un nou portal web en el qual es pot trobar informació sobre les mesures que l’Ajuntament i altres administracions han pres per donar suport al sector cultural. Aquest mateix portal, a més, informarà sobre la reorganització del calendari dels esdeveniments culturals a la ciutat.

  Última actualització: 17/06/2020

 • Amb la targeta d’aparcament personalitzable Bonus Card podràs gaudir d’entrades i sortides il·limitades per 15 o 30 dies consecutius a l’aparcament que triïs de la Xarxa d’Aparcaments B:SM.

  Tria l’aparcament que vols, reserva els dies que necessites i entra i surt quan vulguis, al millor preu i amb garantia de plaça! Aconsegueix-la amb un 20% de dte. comprant-la en línia amb el codi bsmle20.

  Última actualització: 17/06/2020

 • Amb l’objectiu d’incentivar el consum cultural de la ciutadania, l’Ajuntament de Barcelona llança el Bonus Cultura, vàlid a tots els establiments i espais culturals de Barcelona adherits per a la compra de llibres, d’entrades de cinema, d’espectacles escènics i concerts.  

  El Bonus Cultura té un valor de 40 euros, en què la persona usuària paga 30 euros [+ 1 euro en concepte de despesa de gestió] i l’Ajuntament de Barcelona li afegeix 10 euros.

  Última actualització: 07/07/2020

 • L’Ajuntament de Barcelona, a través de Barcelona Activa, ha injectat 6 milions d’euros a un pla d’impuls d’ocupació a la ciutat per fer front a l’impacte de la pandèmia, protegir el treball i fomentar els llocs de d’ocupació de qualitat, amb immediatesa i com a mesura extraordinària. Un pla de xoc que inclou 4,2M€ d’un fons Covid per fer front a la pandèmia i 1,8M que s’hi destinen a plans d’ocupació extraordinaris per contribuir a la recuperació social i econòmica de la ciutat.

  Les línies d’actuació, integrades en el Centre de Coordinació de Resposta Econòmica CECORE, a curt termini o durant 2020, són:

  • Una nova línia d’ajuts a la contractació amb subvencions per a nous contractes que tinguin una durada mínima de sis mesos.
  • Accions formatives tècnic-professionals online de les persones treballadores en sectors tradicionals adaptats a les noves feines digitals, a on hi ha una millor ocupabilitat i creació de llocs de feina.
  • Un Pla de Xoc d’Ocupació Juvenil, amb un paquet de mesures per a la inserció de la població jove, amb accions de mentoria i formació a mida, amb reforç de projectes previstos amb el Servei d’Ocupació de Catalunya.
  • Contractació de persones en situació d’atur i amb especials dificultats per part de l’administració pública.
  • Celebració d’una fira al setembre destinada a reactivar les oportunitats del treball i emprenedores.
  • Activació de projectes per donar suport i reactivar l’economia de proximitat dels barris i districtes amb ajuts de fins el 80% del projecte.

   

  Última actualització: 24/07/2020

 • L'Ajuntament de Barcelona ha presentat el Pacte per Barcelona, una nova eina per aprofitar tot el potencial de la ciutat per superar la crisi del Covid-19 i generar un nou impuls per a la ciutat, de manera consensuada amb els agents de l’àmbit econòmic, social, educatiu, cultural, esportiu i científic de Barcelona, i amb una visió metropolitana.

  El Pacte és una proposta i un compromís col·lectiu per impulsar una sortida en positiu a la crisi, per sobre d’altres consideracions, per treballar amb més intensitat i de manera conjunta al voltant de les grans prioritats que, en els propers divuit mesos, ens haurien d’ajudar a avançar en la recuperació econòmica i social de Barcelona i, alhora, a continuar amb les transformacions necessàries a favor de la sostenibilitat ambiental.

  Deu grans objectius

  El Pacte per Barcelona inclou deu objectius sobre els quals es vol bastir els grans consensos per impulsar la ciutat. Són els següents:

  • Reactivar i enfortir el teixit productiu i comercial de Barcelona, com a eix dinamitzador de l’economia i creador d’ocupació.
  • Apostar per sectors econòmics resilients i innovadors, afavorint la diversificació, gràcies a l’acceleració de la transformació digital i a la capacitat tecnològica de la ciutat.
  • Impulsar l’acció comunitària reforçant els serveis socials i la seva articulació amb el teixit social i d’entitats, per respondre a la crisi i a les noves vulnerabilitats que s’afegeixen a les desigualtats existents, apostant pel paper de les cures a la nostra societat.
  • Convertir l’habitatge en una resposta econòmica, social i ambiental a la crisi.
  • Enfortir el sistema sanitari i biomèdic de la ciutat, i així contribuir a millorar la salut de la ciutadania i a consolidar Barcelona com a ciutat avançada, segura i referent sanitari.
  • Avançar cap a un nou model urbà més basat en la proximitat, donant un nou impuls a la mobilitat sostenible, a la reducció de les emissions i a la renaturalització, i refermant el compromís per fer front a l’emergència climàtica.
  • Apostar per construir un sistema educatiu i una xarxa educadora que garanteixi la igualtat d’oportunitats i constitueixi l’eina bàsica per garantir l’equitat social. Potenciar el capital científic de la ciutat, el seu valor per definir estratègies de futur i consolidar Barcelona com a espai de recerca.
  • Promoure l’accés a la cultura, enfortint el capital cultural i creatiu de la ciutat com a patrimoni de primer nivell de Barcelona, factor de cohesió i de projecció internacional. Garantir l’accés universal de tota la ciutadania a l’esport, com a eina de salut i de construcció de xarxes associatives.
  • Reactivar la ciutat com a destinació turística urbana segura, de qualitat i sostenible, i com a centre d’intercanvi professional i de retenció i captació de talent.
  • Consolidar el rol actiu de Barcelona en el context internacional, apostant per les xarxes de ciutats, la cooperació i el multilateralisme.

   

  Última actualització: 24/07/2020

 • L’Ajuntament de Barcelona posarà en marxa un dispositiu integral per a la cerca i captació dels Fons Europeus anunciats en el marc del Fons Europeu de Reconstrucció amb l’objectiu de presentar projectes de ciutat que permetin aprofundir en la transició ecològica, la transició digital i la promoció de l’economia incidint de forma activa en la generació d’ocupació i la reactivació econòmica i social de la ciutat de Barcelona.

  En aquest sentit, l’Ajuntament posarà en marxa una Oficina Conjunta liderada per l’àrea econòmica i l’àrea internacional de l'Ajuntament, que tindrà per objectiu identificar fons, acompanyar en el seu procés de certificació i en la presentació de projectes de ciutat que puguin ser susceptibles de ser finançats amb els Fons Europeus de Reconstrucció.

  Última actualització: 29/07/2020

CANVIS NORMATIUS

 • L’Ajuntament de Barcelona ha decidit fer canvis en les dates de pagament d’impostos, taxes i preus públics que formen part de les mesures fiscals municipals. S’ajornen els terminis de pagament per contribuir a alleugerir les dificultats econòmiques davant la crisi de la covid-19.

  Última actualització: 17/06/2020

 • Els establiments comercials de proximitat i la restauració disposaran de manera temporal i excepcional de més superfície per impulsar l’activitat econòmica i afavorir la recuperació de la vida de barri. A més, la taxa de terrasses es rebaixarà al voltant d’un 75%.

  El Govern municipal ampliarà un any el termini de les autoritzacions provisionals i es permetran fins el 31 de desembre de 2021 per facilitar l’activitat econòmica dels establiments.

  Última actualització: 07/07/2020

 • Des de dilluns, 25 de maig, les guinguetes de platja tornaran a obrir amb 30 taules per establiment i l’habilitació de passeres i tarimes. S’hauran d’aplicar les mesures de distanciament establertes i es permet la instal·lació de para-sols.

  L’Ajuntament de Barcelona, d’acord amb el sector, rebaixarà el 75% de la taxa a les guinguetes que obrin durant la temporada i també se’ls retornarà el 100% dels dies que no han pogut obrir a causa de l’estat d’alarma previs al 25 de maig.

  A més, es permetrà que la temporada s’allargui fins al 30 de novembre, amb la possibilitat que als establiments que no vulguin obrir fins a aquesta data i optin per tancar el 30 de setembre o el 31 d’octubre, se’ls retornarà el 100% de les taxes de la part corresponent fins al 30 de novembre.

  Última actualització 25/05/2020

 • L’Ajuntament ha flexibilitzat els termes i terminis per a l’atorgament de subvencions amb l’objectiu d’agilitar al màxim els períodes de pagament i accelerar l’arribada de liquiditat a les empreses, entitats i persones autònomes beneficiàries dels ajuts.

  La prioritat és facilitar la màxima viabilitat perquè es duguin a terme les activitats objecte de la subvenció.

  Entre altres mesures, es permet avançar el pagament abans del període d’al·legacions per als ajuts de la convocatòria general, subvencionar determinades despeses tot i que l’objecte de l’ajut no s’hagi arribat a realitzar o incrementar la quantia de la subvenció en casos excepcionals des del 50% màxim habitual fins a un 80%.

  Respecte a la justificació de les subvencions, el termini es prorroga fins al 30 de setembre de 2020 per als casos en què s’acabés abans.

  A més, es podran aprovar noves convocatòries de subvencions i ajuts per a situacions estretament vinculades a l’estat d’alarma provocat per la Covid-19 i, en aquests casos, els terminis no estaran suspesos.

  Més informació

  Última actualització 23/04/2020

 • Amb motiu de les grans dificultats econòmiques que els autònoms i les empreses estan patint per la Covid-19,  l’Ajuntament de Barcelona ha reduït el termini de pagament de les factures presentades durant el mes de març i abril a vint dies, a partir de la data en què es van presentar al registre.

  L’objectiu d’aquesta mesura és proporcionar el màxim de liquiditat als proveïdors municipals en el mínim temps possible, per tal d’assegurar la màxima supervivència empresarial.

  En total, s’han pagat 1.921 factures, d’un import de 45.102.176 €.

  Més informació

  Última actualització 04/05/2020

 • L’Ajuntament ha posat en marxa Norma. Portal Jurídic de Barcelona, un web que posa a l’abast de la ciutadania tota la normativa municipal i la documentació jurídica rellevant de la ciutat amb l'objectiu de facilitar-ne el coneixement.

  El portal compta actualment amb més de 1.600 documents, si bé es va actualitzant periòdicament amb nous documents jurídics. Per exemple, ara per ara, s'hi poden consultar 475 normes, entre les quals destaquen 127 instruccions, 78 decrets municipals, 45 reglaments i 25 ordenances fiscals. El portal també inclou 950 documents de jurisprudència i 185 dictàmens.

  Més informació

Anar al principi