Vés al contingut

Empresaris, empresàries, autònoms i autònomes

MESURES DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA

Consulta tots els recursos per a autònoms, autònomes i empreses deBarcelona que tens a l'abast per fer front a la crisi per la Covid-19:subvencions davant la situació de pandèmia global, recursosd’orientació jurídica i assessorament fiscal i empresarial, cursos onlinei programes formatius i altres recursos de reactivació econòmica a laciutat.

Ajuts econòmics

 • S’ha reforçat el Servei de Finançament Empresarial per donar suport a les persones treballadores autònomes, a les empreses i a les entitats que necessitin recursos financers per afrontar situacions de tensió de tresoreria o finançament a mitjà i a llarg termini. Aquest servei acompanya en la tramitació dels ajuts i de les línies de finançament específiques per a la covid-19.

  Última actualització: 17/5/2021

 • S’amplien 400.000 euros (i s’arriba, per tant, a un volum de 4 milions d’euros de línia de crèdit) als fons de crèdit publicocooperatius amb Coop57 i Fiare Banca Ètica. Aquesta mesura està destinada a empreses i entitats de l’economia social i solidària de Barcelona amb necessitats de liquiditat: permet donar resposta a les noves necessitats que puguin sorgir pels efectes de la covid-19, i donar crèdits a projectes que, tot i la seva viabilitat econòmica i interès sociocomunitari, podrien tenir més risc de morositat.

  Última actualització: 17/06/2020

 • Conveni amb subvenció directa (45.000 euros totals) amb Coòpolis, com a agrupació gestora de l’Ateneu Cooperatiu de Barcelona per a accions d’assessorament a cooperatives de la ciutat en els seus plans de contingència i reactivació socioeconòmica, posant especial atenció en l’àmbit de les cures i els projectes de persones migrades (i d’altres com el cultural on ja hi ha un embrió de coordinació intercooperativa) així com per garantir una correcta coordinació i complementarietat d’accions i programes.

  Última actualització: 17/06/2020

 • Crida a iniciatives econòmiques transformadores (amb component digital o de plataformització) amb prioritat en el sectors d’alimentació, cures i cultural.

  Les iniciatives tindran el suport d’una campanya de matchfunding, assessorament per la digitalització que faciliti la viabilitat econòmica i l’acompanyament d’actors claus en model match partnership, seguint la lògica de 5 hèlices (participació de la societat civil, el sector empresarial, la investigació, l’administració pública i la transició socioeconòmica) i de la intel·ligència col·lectiva ecosistèmica.

  Última actualització: 17/06/2020

 • L’Institut Metropolità del Taxi i l’Àrea Metropolitana de Barcelona, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona, posen en marxa un Pla de xoc per al sector del taxi amb l’objectiu de garantir la seguretat en aquest mitjà de transport, ajudar-lo a combatre la davallada en els desplaçaments generada per l’emergència sanitària i recuperar al màxim possible la sostenibilitat i viabilitat econòmica del sector.

  El pla inclou un total de deu actuacions, algunes de caràcter immediat i d’altres a mitjà termini, com ara les següents:

  • Creació d’una nova aplicació (app) per al servei de taxi, perquè s’adapti al nou model de demanda que la situació actual està imposant.
  • Ajustar l’oferta i la demanda: s’establirà el percentatge de servei de taxi en les diferents fases de la desescalada per tal d’adaptar l’oferta —i per tant, la incorporació del sector a l’activitat— en funció de l’increment de la demanda de mobilitat de la ciutadania que es vagi produint.
  • Mesures de desinfecció i higiene: s’aplicaran protocols homologats d’higiene i desinfecció dels vehicles i sistemes de protecció per garantir la seguretat tant dels taxistes com dels usuaris, amb l’obligatorietat de portar mascaretes.
  • Serveis telemàtics d’atenció al taxista: l’IMET, per evitar l’acumulació de públic i els contagis en les seves instal·lacions durant aquest període, adaptarà tots els serveis d’atenció al taxista per fer-los, preferentment, de manera telemàtica, des de la transmissió de llicències fins al procés d’inscripció a les proves d’accés a la credencial de taxista.
  • Nova mobilitat urbana i adaptació de parades a la demanda: s’elaborarà un estudi sobre les noves formes de mobilitat a les ciutats metropolitanes, per adaptar la xarxa de parades de taxi als principals punts de demanda.
  • Facilitats per a la renovació dels vehicles: el pla preveu l’establiment d’un acord amb actors del sector de l’automoció que garanteixi la modernització progressiva del servei i la descarbonització dels vehicles.
  • Moratòria d’un any pel canvi de vehicles: es proposarà al Consell Metropolità del Taxi aprovar una moratòria d’un any en l’obligació de canvi dels vehicles que compleixen una dècada d’antiguitat durant el 2020 i 2021.

  Assessorament als taxistes sobre els ajuts disponibles

  L’IMET obrirà un servei específic de finestreta única (tant telemàtic com presencial) per informar de manera individualitzada sobre les ajudes estatals, autonòmiques i locals i com gestionar-les. 

  Última actualització 12/05/2020

 • L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha posat en funcionament, amb les companyies subministradores d’aigua als 36 municipis metropolitans, un programa d’ajuts econòmics adreçats a les petites i mitjanes empreses i als treballadors/ores autònoms per poder fer front als rebuts d’aigua i a la taxa metropolitana de tractament de residus (TMTR).

  El nou paquet de bonificacions està destinat a empreses amb menys de 50 treballadors/ores i amb un volum de negoci inferior als 8 milions d’euros anuals, així com a treballadors/ores autònoms.

  A més, les famílies que a causa de la crisi actual redueixin els ingressos poden disposar de la tarifa social de l’aigua i de la TMTR.

  Més informació

 • L’Ajuntament de Barcelona ha aprovat les bases d’una nova línia de subvencions a projectes que treballen contra la feminització de la pobresa, és a dir, per la reducció de la pobresa i la precarietat de les dones, dotada amb un import total de 150.000 euros pels anys 2020 i 2021. La mesura forma part del pla de xoc social contra els efectes de la crisi provocada per la Covid-19, una emergència que ha tingut un impacte major en les dones, atès el seu punt de partida més vulnerable abans de la crisi.

  Els ajuts per a projectes contra la feminització de la pobresa se sumen als diferents dispositius de suport per a entitats sense ànim de lucre que treballen contra els efectes de la Covid-19. En aquest sentit, l’Ajuntament ha preparat un paquet d’ajudes amb una inversió de 500.000 euros per aquelles iniciatives solidàries que han treballat en projectes d’alimentació durant la Covid-19. Aquests ajuts, d’entre 10.000 i 12.000 euros, es destinaran a entitats de base per arribar a una quarantena d’organitzacions que hagin mantingut els seus serveis d’alimentació o n’hagin engegat de nous coincidint amb els moments més durs de la pandèmia.

  Alhora, amb l'objectiu de combatre la precarietat i facilitar l'empoderament, entre finals del 2020 i principis del 2021 tindrà lloc una nova edició del programa “Dones amunt”, amb la confecció de cinc nous grups de dones als barris de Ciutat Meridiana, Besòs, Roquetes, el Poble-sec i el Raval o Trinitat Vella.

   

  Última actualització: 24/07/2020

 • L’Ajuntament de Barcelona, des de Barcelona Activa i en col·laboració amb l’Institut Català de Finances i la Societat de Garantia Recíproca de Catalunya, ha llançat un programa de 1.000 microcrèdits, de 12.500 euros cadascun, per donar suport a les micropimes i a les persones autònomes de la ciutat afectades per la covid-19. Els microcrèdits s’han de retornar en un termini de cinc anys, amb el primer any de carència i un tipus d’interès variable (euríbor a 12 mesos +1,85%).

  Última actualització: 17/05/2021

 • Aquesta iniciativa, que neix amb la voluntat d’ajudar les empreses a reprendre l’activitat, dona incentius per a la contractació de persones a l’atur que tingui dificultats especials per accedir al mercat de treball.

  La convocatòria d’enguany continua subvencionant amb 5.000 euros totes les contractacions de persones a l’atur empadronades a la ciutat, i amb 6.000 euros en el cas de persones joves, més grans de 45 anys i dones. Els contractes han de ser d’un mínim de 6 mesos, a jornada completa, i d’empreses que tinguin el centre de treball dins de l’àrea metropolitana, amb una atenció especial a les persones de menys de 30 anys i de més de 45.

  Període de sol·licituds: A partir de l’11 de maig

  Última actualització: 17/05/2021

 • El sector alimentari i floral de l’àrea metropolitana de Barcelona podrà accedir a ajuts econòmics de 5.700 euros per contractar personal per una durada mínima de sis mesos. Es requereix que les empreses estiguin agremiades, que les persones estiguin en situació d’atur i que s’hagin format a Mercabarna o hagin obtingut titulacions universitàries o de formació professional en centres públics en els tres anys anteriors a la contractació.

  Última actualització: 27/12/2020

 • Les subvencions generals de la ciutat del 2021 inclouen un apartat específic per al comerç, dotat amb 1,6 milions d’euros. Hi ha tres modalitats, enfocades a la dinamització comercial, a donar suport professional i a la digitalització.

  Última actualització: 27/12/2020

 • L’Ajuntament ha posat en marxa ajudes per als mercats que han patit més els efectes de la pandèmia. Concretament, hi hem destinat 250.000 euros, que s’han ampliat fins a 450.000 a través d’accions de l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona.

  Última actualització: 27/12/2020

 • L’Ajuntament de Barcelona, a través de Barcelona Activa, ha posat en marxa una convocatòria d’ajuts dotada amb 3,2 milions d’euros per dinamitzar l’economia de proximitat. Es finançarà fins al 80% dels projectes seleccionats, amb un màxim de 50.000 euros. Consta de set modalitats: 1) dinamització de locals buits en planta baixa; 2) innovació socioeconòmica i economia social i solidària (ESS) en sectors estratègics; 3) foment de l’ocupació de qualitat; 4) turisme responsable i sostenible; 5) Barcelona, Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible; 6) centres de distribució urbana de mercaderies d’últim quilòmetre, i 7) indústries creatives

  Última actualització: 17/5/2021

 • Convocatòria de subvencions per a promotors musicals per facilitar l’assumpció dels costos operatius dels concerts per celebrar als espais de l’Anella Olímpica i del Fòrum, per reactivar el panorama d’oferta musical del país, una peça clau de la nostra cultura.

  Última actualització: 17/5/2021

 • L’objectiu d’aquest projecte és reduir el nombre de locals buits a la ciutat tot fomentant una ocupació sostenible dels locals en planta baixa com a actiu estratègic per a la ciutat, diversificant-ne els usos i vetllant per l’equilibri d’activitats en els diferents districtes mitjançant una col·laboració entre agents públics, privats i socials. Es desplegaran set mesures estratègiques, com ara la compra de locals públics, la Borsa de Lloguer i les subvencions per a instal•lació d’activitat.

  En el marc de la convocatòria “Impulsem el que fas”, es llancen ajuts perquè diferents activitats professionals s’instal•lin en plantes baixes buides de la ciutat.

  Termini: abril i maig del 2021

  Última actualització: 17/05/2021

 • Per millorar la presència dels establiments en l’entorn digital i fer-los més competitius per adaptar-se als nous temps, la Direcció de Comerç, Restauració i Consum de l’Ajuntament de Barcelona destina 1 milió d’euros al finançament de projectes d’inversió en màrqueting digital, pàgines web, botigues en línia i cartelleria digital, entre d’altres. La quantia de la subvenció serà el 50% de l’import total del projecte i no podrà superar els 6.000 euros.

  Termini: del 31 de març al 13 de maig de 2021.

  Última actualització: 17/05/2021

 • Subvencions per a la campanya de l'enllumenat nadalenc a les vies públiques de la ciutat i a l'interior dels aparadors dels establiments comercials.

  Els ajuts s’adrecen a les associacions de comerciants sense ànim de lucre de la ciutat i tenen com a condició que els projectes es dugin a terme a la ciutat de Barcelona. Termini: a partir del segon trimestre de 2021.

  Última actualització: 17/5/2021

 • La convocatòria inclou ajuts adreçats als establiments comercials que facin obres als seus negocis i que siguin clau per a la configuració del paisatge urbà de Barcelona. També inclou apartats específics dirigits als locals històrics protegits i als locals històrics no protegits. Termini: fins al 30 de novembre de 2021.

  Última actualització: 17/5/2021

 • Estan adreçades a impulsar projectes d’intervenció integral duts a terme per entitats que tinguin com a objectiu la inserció sociolaboral o el retorn al sistema educatiu reglat de la gent jove en risc d’exclusió o en situació de vulnerabilitat.

  Última actualització: 17/5/2021

 • Subvenció a les despeses de manteniment de l’activitat per a empreses del sector del turisme i l’oci per compensar els efectes de la crisi provocada per la pandèmia. Termini: de juliol a setembre de 2021.

  Última actualització: 17/5/2021

ASSESSORAMENT

 • Mitjançant aquest dispositiu de Barcelona Activa, proporcionem orientació jurídica a través del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona. Està dirigit a les persones autònomes i a les petites empreses que vulguin resoldre dificultats derivades de la crisi de la covid-19 a l’hora d’atendre el pagament del lloguer, en el cas que no s’hagi pogut assolir cap acord amb la persona propietària.

  Última actualització: 17/05/2021

 • Si vols treballar en un nou projecte empresarial, accedeix als Serveis d’Emprenedoria de Barcelona Activa.

  Servei permanent

 • Us volem acompanyar, des de Barcelona Activa, per fer créixer el vostre projecte. Per això oferim un servei d’orientació, adreçat als treballadors i treballadores autònomes i a les empreses i entitats de l’economia social i solidària, sobre temes relacionats amb la constitució, el finançament, la gestió del talent, la transmissió, la internacionalització o la transformació digital dels vostres projectes.

  Última actualització: 17/5/2021

 • A través d’aquest formulari es responen dubtes sobre el pla de xoc i es pot oferir suport de proximitat.

  Última actualització: 17/06/2020

 • L’objectiu d’aquesta guia ha estat generar un document que analitzi les problemàtiques específiques de cada tipologia d’aquests actes culturals, per extreure’n un seguit de criteris que permetin dur-les a terme de manera adaptada a les mesures bàsiques de protecció i prevenció davant de possibles contagis de covid-19.

  Última actualització: 17/06/2020

 • Servei d’assessorament i acompanyament integral, especialitzat en organitzacions d’ESS, per a l’enfortiment socioempresarial. Coordinat amb serveis, operadors i agents de l’ecosistema, identifica oportunitats i detecta dificultats, a més d’oferir eines i suport expert en àmbits específics.

  Última actualització: 17/05/2021

 • Espai per revisar, reinventar i reactivar les organitzacions. Per tal d’enfortir i de fomentar la innovació de les entitats i empreses amb pràctiques i valors d’economia social i solidària -o que els estiguin incorporant-, revisem els efectes que hagi tingut la covid-19 en els diferents àmbits i, en funció dels resultats, reinventem i redissenyem les àrees, els serveis o els productes que calgui transformar per afavorir una reactivació sòlida.

  Última actualització: 17/5/2021

 • L’Observatori del Turisme a Barcelona (OTB) supervisa i elabora informes que recullen els efectes de la covid-19 i les expectatives de futur en el sector turístic a escala mundial.

 • L’Ajuntament de Barcelona ofereix a les empreses vinculades a l’economia del i la visitant un servei d’assessorament en línia per conèixer quins són els protocols o mesures de seguretat sanitària més adients per a cada tipus de negoci. Amb aquest acompanyament contribuïm a garantir a les persones que viuen a la ciutat i a les que ens visiten que Barcelona és una ciutat segura.

  Última actualització: 17/06/2020

 • És un servei que l’Ajuntament de Barcelona, a través de l’Institut Barcelona Esports, posa a disposició
  del sector esportiu de la ciutat per oferir-li suport gratuït en la gestió de les seves activitats i projectes. Ofereix un programa d’acompanyament i assessorament en la gestió dels diferents tràmits que fan les entitats amb les administracions públiques, com ara subvencions, ajuts o participació en licitacions administratives. També disposa d’un programa de formació en qüestions laborals, jurídiques, comptables, de comunicació i de gestió mediambiental.

  Servei permanent

 • Assessorament especialitzat adreçat a empreses, persones autònomes, empreses emergents, cooperatives, entitats o associacions vinculades al sector esportiu de la ciutat, per informar-les dels ajuts i recursos que l'Ajuntament i altres administracions i institucions posen al seu abast per pal·liar el possible impacte de la covid-19 en la viabilitat dels seus projectes empresarials o esportius.
  El servei el prestarà l'Oficina d'Atenció a les Empreses (OAE) de Barcelona Activa, mitjançant el Centre d'Atenció Telefònica habilitat a tal efecte:

  •  T: 900 533 175 (de 9 a 18 h, de dilluns a divendres)
 • InnoBa ofereix acompanyament per impulsar projectes socioeconòmics en l’àmbit de l’economia social i solidària. El servei ofereix assessorament, entre d'altres en: generació de la idea, legislació, fiscalitat, comunicació, finançament, organització i gestió d'equips i acompanyament en l'elaboració del pla d'empresa.

  Última actualització: 3/2/2021

 • A través de la pàgina web Barcelona International Welcome es presta un servei d’acollida per a persones estrangeres que arriben a la ciutat, especialment enfocat a talent internacional que es vol establir a la ciutat i emprendre una activitat econòmica o professional. S’ofereix informació i recursos per facilitar-los la instal·lació i l’arrelament a la ciutat, com ara informació pràctica sobre aspectes quotidians (habitatge, sanitat...), tràmits que cal fer quan s’arriba a la ciutat (estrangeria, padró, targeta sanitària...), documentació i altres recursos d’interès.

  Última actualització: 17/06/2020

 • Servei integral d’assessorament i d’acompanyament a la inclusió laboral dirigit a les empreses amb visió de futur i compromeses amb la inclusió laboral. 

  El servei està format per un equip de professionals experts en l’àmbit de la inclusió laboral de la Xarxa per a la Inclusió Laboral de Barcelona (XIB).

  El servei ofereix el següent:

  • Informació sobre els beneficis socials i corporatius de la inclusió laboral.
  • Acompanyament a la persona i a l’empresa en els processos de selecció i en el lloc de treball.
  • Informació i assessorament en matèria d’accessibilitat a l’entorn laboral.
  • Accions formatives per garantir la inclusió.

  Podeu contactar amb el servei Inclou Futur. 

  Més informació

  Servei permanent

 • Un nou servei web d’informació recull tots els recursos econòmics i de suport adreçats especialment a les microempreses, pimes, autònoms i treballadors, els més afectats per les caigudes de facturació durant l’estat d’alarma. També dona servei a qualsevol empresa, cooperativa, entitat o associació que ho sol·liciti.

  El portal web inclou un paquet de serveis, accions i ajuts dissenyats específicament per fer front a aquesta situació temporal d’incertesa, falta de liquiditat i aturada general d’activitat.

  El nou servei aporta recursos municipals, de la Generalitat i del Govern espanyol.

  Servei d'informació de Barcelona Activa

   

 • Es posa en marxa una unitat especialitzada en l’acompanyament a persones treballadores autònomes, microempreses i pimes, i cooperatives per a la captació dels ajuts econòmics derivats de la crisi de la Covid-19.

  La nova unitat es coordina des de l’Oficina d’Atenció a les Empreses (OAE) de Barcelona Activa.

  El servei fa un diagnòstic de cada empresa per conèixer-ne les necessitats i saber a quins ajuts especials pot optar. Entre aquests ajuts, hi figuren les subvencions procedents d’organismes com ara l’Institut de Crèdit Oficial (ICO), l’Institut Català de Finances (ICF) o les línies disponibles d’entitats bancàries.

  Es preveu que els sectors que més sol·licitin aquest servei d’acompanyament siguin els negocis relacionats amb el comerç, el turisme o les indústries creatives, entre d’altres.

  Aquesta nova mesura se suma al servei que assessora i informa d’altres ajuts no excloents provinents de la resta d’administracions públiques.

  Barcelona ActivaBarcelona Activa

  Última actualització 05/05/2020

 • La iniciativa FAQs Activa Live de Barcelona Activa respon cada setmana a les qüestions sobre ocupació, empresa i emprenedoria que més inquietud generen en aquests moments d’incertesa, davant del canvi de paradigma econòmic i laboral.

  Les sessions es fan en directe i s’emeten tots els dijous, a les 17.00 hores, a través del canal Instagram Live.  Les persones que s’hi connectin podran resoldre els seus dubtes i adreçar preguntes a una persona experta de Barcelona Activa.

  Els temes de les sessions s’anunciaran prèviament a les xarxes socials de Barcelona Activa i a través de la resta de canals digitals. Uns dies abans de les sessions, es recolliran les preguntes a través d’Instagram Stories.

  Les preguntes formulades les respondrà la persona experta durant l’emissió. Tot seguit, s’obrirà el torn de preguntes a les persones que hi estiguin connectades. Un cop s’hagi acabat el directe, es farà un recull dels aspectes més destacats i serà accessible al canal de YouTube de Barcelona Activa.

  FAQs Activa Live de Barcelona Activa

  Última actualització 22/05/2020

 • Acompanyem, de manera personalitzada, les petites empreses, start-ups, persones autònomes, comerços i organitzacions de l’economia social i solidària perquè puguin definir un pla estratègic empresarial que permeti accelerar la recuperació econòmica en el context post-covid-19.

  Última actualització: 17/5/202

 • El Pla de Barris ha adaptat els diferents programes en els barris on es desplega per fer front de forma integral a la crisi generada per la COVID-19. Les diferents accions que s’estan duent a terme s’han reorientat essencialment en donar resposta a problemes socioeconòmics, educatius, de lleure i de capacitació digital així com vinculats a les cures en l’àmbit de la família.

  En el pla socioeconòmic, el Pla de Barris desplegarà al llarg d’aquest juliol fins a un total de 7 oficines per acompanyar els veïns i veïnes a tramitar les diferents ajudes activades expressament per fer front a la crisi socioeconòmica causada per la COVID-19. La iniciativa s’adreça a veïns i veïnes dels territoris on s’implementa l’acció que han vist com la seva situació econòmica ha empitjorat a causa de la COVID-19, que ha colpejat de manera més forta als barris més vulnerables de la ciutat.

  Última actualització: 24/07/2020

 • L’Institut Municipal d’Hisenda posa en marxa aquesta oficina on s’atenen els dubtes i les consultes relacionades amb les noves mesures fiscals, que afectin aquesta administració, marcades al decret llei 8/2020, amb motiu de l'emergència sanitària provocada per la Covid-19. Les consultes s’envien a través d’un formulari i la resposta s’envia per correu electrònica a la persona destinatària. 

   

  Última actualització: 31/08/2020

 • Per tal d’evitar temps i desplaçaments, si es necessita atenció personalitzada, s’ha de demanar una cita i el personal de l'Institut contactarà per  telèfon el dia escollit a partir de l’hora convinguda. El servei atén consultes sobre embargament de comptes corrents, embargament de vehicles, multes, gestió recaptatòria i sobre impostos, taxes i preus públics. Només està permès demanar cita per als tràmits no disponibles per via telemàtica.

   

  Última actualització: 31/08/2020

 • El telèfon 010 gratuït resol directament els tràmits, facilita informació o indica com tramitar per Internet. Si, tot i així, no s'ha pogut resoldre la demanda per telèfon o Internet, es facilita el canal d'atenció especialitzat per atendre la informació o tramitació sol·licitada.  Si es truca des de fora de l'àrea metropolitana de Barcelona, cal trucar al 931 537 010, la trucada es fa amb tarifa ordinària.

 • El servei atendrà consultes sobre contractes bancaris, comissions, targetes bancàries, préstecs hipotecaris, registres d'impagats, crèdits al consum i altres tipus de relacions de consum amb les entitats de crèdit i de serveis financers.

  Les consultes o queixes es poden presentar a través del web de l’Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (OMIC) o bé a les dependències municipals de la Rda Sant Pau, 43 amb una cita prèvia.

   

  Última actualització: 31/08/2020

 • Assessorament empresarial a la teva botiga. Ens acostem al teu comerç per assessorar-te, tant per redefinir l’estratègia empresarial com per redreçar el teu negoci, adoptar nous models de màrqueting o crear i desenvolupar fórmules per incentivar la demanda, sempre respectant els teus ritmes de treball i d’una manera totalment gratuïta.

  Última actualització: 17/05/2021

 • El Parc Tecnològic ofereix aquest servei per acompanyar les empreses i les persones emprenedores en totes les fases del procés de prototipatge de manera estratègica i àgil.

  Demaneu servei si necessiteu suport o orientació per a:

  • Estratègia, acompanyament i eines per al pla de prototipatge empresarial
  • Utilització de les eines de fabricació digital del Parc Tecnològic

  Més informació

  Última actualització: 3/2/2021

 • Servei de suport i acompanyament expert que ofereix als i les joves d’entre 16 i 35 anys orientació laboral i eines per millorar la seva recerca de feina i ocupabilitat.

  Última actualització: 23/02/2021

 • Servei de suport tècnic especialitzat en la implementació de millores en la presència de l’empresa a internet, i en l’estratègia de comunicació i de màrqueting en línia, de canals de venda i de digitalització dels processos de gestió de l’empresa. El servei comença amb una diagnosi inicial; després, estudia la realització d’un pla de digitalització i inclou l’acompanyament en el desplegament i el seguiment.

  Última actualització: 17/5/2021

 • Es tracta d’una iniciativa que consta de plans personalitzats de digitalització, de formació en
  línia (pàg. 15) i d’una convocatòria d’ajuts (pàg. 7). Gràcies al suport d’un equip tècnic especialitzat,
  podràs planificar l’entrada del teu negoci al món digital, continuar augmentant les teves competències
  digitals i saber com aplicar-les al teu comerç o restaurant.

  Última actualització: 17/5/2021

 • L’Oficina Municipal d’Informació a les Persones Consumidores (OMIC) de Barcelona ha impulsat un servei per atendre la ciutadania, persones autònomes i microempreses afectades per talls de subministrament elèctric provocats per avaries a la xarxa. A més a més, l’OMIC ofereix orientació, assessorament, tramitació de consultes, queixes,
  reclamacions i denúncies en l’àmbit del consum sobre serveis de telefonia i d’accés a internet, serveis
  financers, assegurances, subministraments (aigua, llum i gas) i compra o reparació de productes, entre d’altres.

  Última actualització: 17/5/2021

 • És un programa impulsat des de l’Ajuntament de Barcelona, Barcelona Activa i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) per a l’acceleració digital de projectes, d’organitzacions i d’empreses que estiguin treballant -o que vulguin fer-ho- amb mesures d’impactes ambientals, socials i de bon govern. Integrat a la Càtedra Barcelona UOC en Economia Digital, treballa la digitalització com a recurs per a la creació de comunitat (plataformització) i la transformació socioeconòmica. Termini: de l’abril al desembre del 2021.

  Última actualització: 17/5/2021

 • Són esdeveniments que faciliten un espai de contacte directe entre empreses amb ofertes de feina i persones candidates amb dinàmiques participatives i entrevistes breus. Se’n fan a mida per a empreses i també d’específics per a sectors empresarials.
  Termini: a partir del juny del 2021.

  Última actualització: 17/5/2021

 • Si ets una persona que ja has acabat el teu recorregut professional amb l’empresa que dirigeixes,
  o una persona emprenedora que vol donar continuïtat a una empresa ja existent, Barcelona Activa posa en marxa un servei d’assessorament per connectar-vos i facilitar la continuitat dels negocis.
  Termini: durant tot el 2021.

  Última actualització: 18/5/2021

 • Pla sectorial per al tèxtil sostenible. Destinat a enfortir el sector del tèxtil sostenible i a fer-lo més competitiu des d’un punt de vista social, ambiental i empresarial, aquest pla ofereix un servei d’assessorament especialitzat per a projectes i organitzacions amb l’objectiu d’ampliar la formació en aquest àmbit i de fomentar-ne la intercooperació i el mercat social.

  Última actualització: 18/5/2021

 • A personalised support service for individuals in the process of job-hunting or professional improvement. This is an assistance service that offers initial information for guidance and job-hunting; it then refers the person concerned to the most appropriate service according to their needs. There will be a specific service for people under the age of 30 to supplement all the other programmes and services in place.

  Term: as of June 2021.

  Last updated: 19/05/2021

FORMACIÓ

 • A través de Barcelona Activa hem posat en marxa l’Aula Virtual, un espai formatiu en què l’equip docent imparteix les classes en streaming perquè hi puguis dir la teva, fer consultes en temps real i interactuar- hi amb fluïdesa.

  Última actualització: 18/5/2021

 • En el marc del servei de Barcelona International Welcome s’organitzen activitats enfocades a dotar de formació, informació i eines per a persones estrangeres que arriben a la ciutat. Les activitats, actualment organitzades a través de mitjans digitals, tenen doble objectiu: d’una banda, dotar al públic d’eines pràctiques sobre diferents aspectes pràctics de la vida a Barcelona, i de l’altra, crear vincles i comunitat, per facilitar la integració i l’arrelament de les persones i famílies que han arribat recentment a la ciutat.

  Última actualització: 17/06/2020

 • Aprofita l’oportunitat de formar-te en el sector agroalimentari: des de la venda de productes ecològics de proximitat fins a la higiene en la manipulació d’aliments i la conducció de carretons, o com ser un bon ajudant de carnisseria o de peixateria, entre altres opcions. I, si estàs a l’atur, gaudiràs d’una tarifa especial! T’hi animes?

  Última actualització: 18/5/2021

 • Barcelona Activa conjuntament amb Mercabarna i l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona, han posat en marxa aquest programa perquè joves de la ciutat treballin en els mercats municipals i en el comerç de proximitat i així donar resposta a la necessitat de relleu generacional als mercats. Dona- hi una ullada, et poden interessar!

  Termini: fins al 30 de juny del 2021.

  Última actualització: 18/05/2021

 • En el marc de la iniciativa de suport a la transformació digital del comerç i la restauració, Barcelona Activa ha dissenyat un catàleg formatiu per ajudar el teixit comercial i el sector de la restauració a fer el salt al món digital. Amb més de cinquanta cursos, ja no hi ha cap excusa per quedar-se enrere!

  Última actualització: 18/5/2021

 • Descobreix, amb Barcelona Activa, una formació agrupada per categories temàtiques i adaptada al teu ritme i a les teves necessitats.

  Última actualització: 18/5/2021

PROMOCIÓ

 • L’agenda de reprogramacions de festivals i grans esdeveniments neix com a resposta a la demanda informativa dels diferents agents que organitzen activitats culturals a la ciutat. És un document viu i sotmès a possibles modificacions fruit de l’evolució canviant del context actual.

  Última actualització: 17/06/2020

 • L’Ajuntament de Barcelona transformarà els baixos del Palau de la Virreina (Rambla, 99), on ara hi ha l’oficina Tiquet Rambles, en la nova Oficina Ciutadana de la Cultura, un nou espai d’acollida per donar suport i assessorament al teixit cultural de la ciutat.

  Última actualització: 17/06/2020

 • L’Institut de Cultura de Barcelona ha posat en marxa un nou portal web en el qual es pot trobar informació sobre les mesures que l’Ajuntament i altres administracions han pres per donar suport al sector cultural. Aquest mateix portal, a més, informarà sobre la reorganització del calendari dels esdeveniments culturals a la ciutat.

  Última actualització: 17/06/2020

 • Amb aquesta targeta personalitzada podràs entrar i sortir, tantes vegades com vulguis i durant 15 o 30 dies consecutius, de l’aparcament que triïs de la Xarxa d’Aparcaments BSM. Només has d’escollir l’aparcament i reservar els dies que necessitis, al millor preu i amb garantia de plaça. Si la compres en línia utilitzant el codi bsmle20, gaudiràs d’un 20% de descompte.

  Última actualització: 18/05/2021

 • Creats per potenciar el consum cultural de la ciutadania i ajudar el sector cultural, que és un dels que ha tingut més dificultats des de l’inici de la pandèmia. Són vàlids a tots els establiments i els espais culturals de Barcelona adherits a aquesta iniciativa i s’apliquen a la compra d’entrades de teatre i cinema, música, llibres i discos. Reactivem la cultura.

  Última actualització: 17/5/2021

 • L’Ajuntament de Barcelona, a través de Barcelona Activa, ha injectat 6 milions d’euros a un pla d’impuls d’ocupació a la ciutat per fer front a l’impacte de la pandèmia, protegir el treball i fomentar els llocs de d’ocupació de qualitat, amb immediatesa i com a mesura extraordinària. Un pla de xoc que inclou 4,2M€ d’un fons Covid per fer front a la pandèmia i 1,8M que s’hi destinen a plans d’ocupació extraordinaris per contribuir a la recuperació social i econòmica de la ciutat.

  Les línies d’actuació, integrades en el Centre de Coordinació de Resposta Econòmica CECORE, a curt termini o durant 2020, són:

  • Una nova línia d’ajuts a la contractació amb subvencions per a nous contractes que tinguin una durada mínima de sis mesos.
  • Accions formatives tècnic-professionals online de les persones treballadores en sectors tradicionals adaptats a les noves feines digitals, a on hi ha una millor ocupabilitat i creació de llocs de feina.
  • Un Pla de Xoc d’Ocupació Juvenil, amb un paquet de mesures per a la inserció de la població jove, amb accions de mentoria i formació a mida, amb reforç de projectes previstos amb el Servei d’Ocupació de Catalunya.
  • Contractació de persones en situació d’atur i amb especials dificultats per part de l’administració pública.
  • Celebració d’una fira al setembre destinada a reactivar les oportunitats del treball i emprenedores.
  • Activació de projectes per donar suport i reactivar l’economia de proximitat dels barris i districtes amb ajuts de fins el 80% del projecte.

   

  Última actualització: 24/07/2020

 • L'Ajuntament de Barcelona ha presentat el Pacte per Barcelona, una nova eina per aprofitar tot el potencial de la ciutat per superar la crisi del Covid-19 i generar un nou impuls per a la ciutat, de manera consensuada amb els agents de l’àmbit econòmic, social, educatiu, cultural, esportiu i científic de Barcelona, i amb una visió metropolitana.

  El Pacte és una proposta i un compromís col·lectiu per impulsar una sortida en positiu a la crisi, per sobre d’altres consideracions, per treballar amb més intensitat i de manera conjunta al voltant de les grans prioritats que, en els propers divuit mesos, ens haurien d’ajudar a avançar en la recuperació econòmica i social de Barcelona i, alhora, a continuar amb les transformacions necessàries a favor de la sostenibilitat ambiental.

  Deu grans objectius

  El Pacte per Barcelona inclou deu objectius sobre els quals es vol bastir els grans consensos per impulsar la ciutat. Són els següents:

  • Reactivar i enfortir el teixit productiu i comercial de Barcelona, com a eix dinamitzador de l’economia i creador d’ocupació.
  • Apostar per sectors econòmics resilients i innovadors, afavorint la diversificació, gràcies a l’acceleració de la transformació digital i a la capacitat tecnològica de la ciutat.
  • Impulsar l’acció comunitària reforçant els serveis socials i la seva articulació amb el teixit social i d’entitats, per respondre a la crisi i a les noves vulnerabilitats que s’afegeixen a les desigualtats existents, apostant pel paper de les cures a la nostra societat.
  • Convertir l’habitatge en una resposta econòmica, social i ambiental a la crisi.
  • Enfortir el sistema sanitari i biomèdic de la ciutat, i així contribuir a millorar la salut de la ciutadania i a consolidar Barcelona com a ciutat avançada, segura i referent sanitari.
  • Avançar cap a un nou model urbà més basat en la proximitat, donant un nou impuls a la mobilitat sostenible, a la reducció de les emissions i a la renaturalització, i refermant el compromís per fer front a l’emergència climàtica.
  • Apostar per construir un sistema educatiu i una xarxa educadora que garanteixi la igualtat d’oportunitats i constitueixi l’eina bàsica per garantir l’equitat social. Potenciar el capital científic de la ciutat, el seu valor per definir estratègies de futur i consolidar Barcelona com a espai de recerca.
  • Promoure l’accés a la cultura, enfortint el capital cultural i creatiu de la ciutat com a patrimoni de primer nivell de Barcelona, factor de cohesió i de projecció internacional. Garantir l’accés universal de tota la ciutadania a l’esport, com a eina de salut i de construcció de xarxes associatives.
  • Reactivar la ciutat com a destinació turística urbana segura, de qualitat i sostenible, i com a centre d’intercanvi professional i de retenció i captació de talent.
  • Consolidar el rol actiu de Barcelona en el context internacional, apostant per les xarxes de ciutats, la cooperació i el multilateralisme.

   

  Última actualització: 24/07/2020

 • L’Ajuntament de Barcelona posarà en marxa un dispositiu integral per a la cerca i captació dels Fons Europeus anunciats en el marc del Fons Europeu de Reconstrucció amb l’objectiu de presentar projectes de ciutat que permetin aprofundir en la transició ecològica, la transició digital i la promoció de l’economia incidint de forma activa en la generació d’ocupació i la reactivació econòmica i social de la ciutat de Barcelona.

  En aquest sentit, l’Ajuntament posarà en marxa una Oficina Conjunta liderada per l’àrea econòmica i l’àrea internacional de l'Ajuntament, que tindrà per objectiu identificar fons, acompanyar en el seu procés de certificació i en la presentació de projectes de ciutat que puguin ser susceptibles de ser finançats amb els Fons Europeus de Reconstrucció.

  Última actualització: 29/07/2020

 • A través de l’IMMB, estem duent a terme projectes de remodelació al Mercat de l’Abaceria i al Mercat de Sant Andreu. També iniciarem obres als Mercats d’Horta i Montserrat i desplegarem el Pla de digitalització de la xarxa de mercats.

  Última actualització: 31/12/2020

 • Mitjançant l’IMMB, hem posat en marxa diverses accions enfocades a promoure la sostenibilitat, com els projectes “Plàstic zero” o “Comerciants verds”. Busquem reduir el plàstic d’un sol ús i potenciar el producte ecològic i de proximitat.

  Última actualització: 31/12/2020

 • Enfocat als plans de millora i manteniment de la xarxa de mercats de Barcelona, està dotat amb un pressupost anual de 4 milions d’euros i inclou el desenvolupament del Pla de digitalització de la xarxa, que té un pressupost de 2,8 milions d’euros.

  Última actualització: 18/05/2021

 • Aquesta plataforma digital de venda en línia oberta a tothom, creada específicament per al comerç de proximitat i la restauració de la ciutat, té el ferm propòsit d’ajudar el sector en la seva transformació digital.
  Termini: a partir del segon trimestre de 2021.

  Última actualització: 18/5/2021

 • Aquesta iniciativa per difondre informació actualitzada sobre els sectors comercials i econòmics de la ciutat serà una eina amb continguts estadístics actualitzats. Té la finalitat de difondre i transferir coneixements als operadors i entitats dels sectors, a la ciutadania i a les administracions públiques. L’eina interactiva Visor Comercial mostrarà les dades d’una manera transparent, entenedora i a l’abast de tothom.
  Inici: maig del 2021.

  Última actualització: 18/5/2021

 • Impulsada conjuntament amb el Consorci de Turisme de Barcelona, té la intenció de dinamitzar comerços, restaurants i hotels del centre de la ciutat. És una campanya digital, amb accions a través d’Instagram i un sistema d’animació en 3D.
  Termini:a partir del segon trimestre del 2021.

  Última actualització: 18/05/2021

 • Actuació ocupacional per afavorir la inserció laboral de persones en situació d’atur, combinant actuacions d’experiència laboral, de millora competencial i d’orientació laboral. Les persones participants s’incorporen a diferents projectes municipals connectats a sectors estratègics mitjançant una contractació laboral de 6 mesos.

  Última actualització: 18/05/2021

CANVIS NORMATIUS

 • L’Ajuntament de Barcelona ha decidit fer canvis en les dates de pagament d’impostos, taxes i preus públics que formen part de les mesures fiscals municipals. S’ajornen els terminis de pagament per contribuir a alleugerir les dificultats econòmiques davant la crisi de la covid-19.

  Última actualització: 17/06/2020

 • Prenent com a base la interpretació de les ordenances arran de la situació derivada de la covid-19, i amb l’objectiu d’afavorir la viabilitat econòmica dels negocis de restauració, prorroguem la rebaixa del 75% de la taxa de terrasses fins a finals del 2021. Aquesta mesura suposarà una reducció de 7 milions d’euros d’ingressos municipals.

  Última actualització: 18/05/2021

 • L’Ajuntament ha flexibilitzat els termes i terminis per a l’atorgament de subvencions amb l’objectiu d’agilitar al màxim els períodes de pagament i accelerar l’arribada de liquiditat a les empreses, entitats i persones autònomes beneficiàries dels ajuts.

  La prioritat és facilitar la màxima viabilitat perquè es duguin a terme les activitats objecte de la subvenció.

  Entre altres mesures, es permet avançar el pagament abans del període d’al·legacions per als ajuts de la convocatòria general, subvencionar determinades despeses tot i que l’objecte de l’ajut no s’hagi arribat a realitzar o incrementar la quantia de la subvenció en casos excepcionals des del 50% màxim habitual fins a un 80%.

  Respecte a la justificació de les subvencions, el termini es prorroga fins al 30 de setembre de 2020 per als casos en què s’acabés abans.

  A més, es podran aprovar noves convocatòries de subvencions i ajuts per a situacions estretament vinculades a l’estat d’alarma provocat per la Covid-19 i, en aquests casos, els terminis no estaran suspesos.

  Més informació

  Última actualització 23/04/2020

 • Amb motiu de les grans dificultats econòmiques que els autònoms i les empreses estan patint per la Covid-19,  l’Ajuntament de Barcelona ha reduït el termini de pagament de les factures presentades durant el mes de març i abril a vint dies, a partir de la data en què es van presentar al registre.

  L’objectiu d’aquesta mesura és proporcionar el màxim de liquiditat als proveïdors municipals en el mínim temps possible, per tal d’assegurar la màxima supervivència empresarial.

  En total, s’han pagat 1.921 factures, d’un import de 45.102.176 €.

  Més informació

  Última actualització 04/05/2020

 • L’Ajuntament ha posat en marxa Norma. Portal Jurídic de Barcelona, un web que posa a l’abast de la ciutadania tota la normativa municipal i la documentació jurídica rellevant de la ciutat amb l'objectiu de facilitar-ne el coneixement.

  El portal compta actualment amb més de 1.600 documents, si bé es va actualitzant periòdicament amb nous documents jurídics. Per exemple, ara per ara, s'hi poden consultar 475 normes, entre les quals destaquen 127 instruccions, 78 decrets municipals, 45 reglaments i 25 ordenances fiscals. El portal també inclou 950 documents de jurisprudència i 185 dictàmens.

  Més informació

 •  

  L’Ajuntament ha congelat tots els tributs municipals i mantindrà la rebaixa del 75% en la taxa de terrasses des de l’1 de gener de 2021 fins el 31 de desembre de 2021. La proposta de congelació i rebaixa suposa una disminució d’entre 60 i 70 milions d’euros en la previsió d’ingressos del consistori per al proper exercici.

  Concretament, també s’introdueixen canvis tècnics en l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE), en l’Impost de Béns Immobles (IBI) i en l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) amb l’objectiu de clarificar els tràmits a l’hora de demanar bonificacions per a la instal·lació de panells d’energia solar i aprofitaments tèrmics i es canvia el redactat de l’ordenança d’ocupació de via pública per introduir la taxa als patinets elèctrics compartits tal i com ja existia la taxa a motos i bicicletes compartides.

  Alhora, s’introdueix la bonificació del 95% de l’IBI dels habitatges de lloguers socials impulsats per entitats sense ànim de lucre que es construeixen en sòl públic per tal d’equiparar-los amb els habitatges de lloguer social.

  Última actualització: 20/10/2020

 • Hem aplicat bonificacions en la quota de l’impost d’activitats econòmiques per increment de la plantilla de treballadors, per a cooperatives i per a l’ús d’energies renovables, entre d’altres.

  Consulta l’apartat d’“Impostos, taxes i preus públics” del web de l’Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona.

  Última actualització: 18/05/2021

 • Per tal d’impulsar l’activitat econòmica i afavorir la recuperació de la vida de barri, els establiments
  comercials de proximitat i de restauració disposen -d’una manera temporal i excepcional- de més superfície. Hem ampliat un any el termini de les autoritzacions provisionals. Estaran vigents fins al 31 de desembre de 2021 i tenen el propòsit de facilitar l’activitat econòmica d’aquests establiments.

  Última actualització: 18/05/2021

 • D’acord amb el sector, hem rebaixat el 75% de la taxa a les guinguetes que hagin obert durant aquesta temporada i també s’ha permès que la temporada es pugui allargar.

  Última actualització: 18/05/2021

Mesures de reactivació de l’economia

Ajuts econòmics, assessorament laboral i empresarial, formació, normativa... Selecciona el teu perfil i explora totes les eines i recursos que estem implementant per fer front a la crisi econòmica de la Covid-19. Barcelona mai s'atura!

Descarrega't la guia completa
Anar al principi