Vés al contingut

Pla d'acció

Immersos en un context global difícil en què conflueixen elements que combinen complexitat i una certa inestabilitat, la ciutat de Barcelona continua transmetent certeses i oportunitats.

Actuem d’acord amb el que s’espera d’una ciutat líder i global de l’ordre de Barcelona. L’Ajuntament de Barcelona té un pla: el desplegament d’una bateria de mesures que tenen per objectiu la regeneració del teixit econòmic i social, i l’acceleració econòmica de Barcelona.

En el marc de les circumstàncies excepcionals i de la crisi econòmica derivada de la covid-19 i la seva afectació al municipi de Barcelona, des de l’Ajuntament de Barcelona estem iniciant un projecte de recuperació econòmica a partir de set objectius estratègics:

 • Nous models per fer de Barcelona una ciutat més resilient.
 • Mantenir i enfortir el teixit empresarial de la ciutat.
 • Protegir el treball i fomentar l'ocupació.
 • Fomentar de manera prioritària el consum local.
 • Protegir i rellançar la reputació internacional de la ciutat.
 • Obrir Barcelona al talent, a les inversions i als visitants.
 • Definir solucions transformadores amb visió metropolitana.

ÀMBITS D'ACTUACIÓ

Per tal d’assolir aquests objectius, es duran a terme una sèrie de mesures que s’engloben en els àmbits d’actuació següents:

 • Subvencions, ajuts i finançament

S’activaran mesures a disposició de les empreses, amb l’objectiu d’augmentar-ne la liquiditat i evitar danys al teixit productiu per tensions a tresoreria. Alhora s’activaran mecanismes financers per garantir l’estabilitat durant el període de recuperació.

 • Formació i assessorament

Es buscarà augmentar la capacitació, tant de treballadors com d’empreses, de manera que la millora competitiva sigui un accelerador de la recuperació econòmica. Es mantindrà el focus social per minimitzar l’impacte en col·lectius vulnerables.

 • Promoció, comunicació i connectivitat

S’impulsaran campanyes per restablir la reputació de Barcelona de cara a reactivar el turisme i transmetre confiança als ciutadans per reactivar el consum. S’articularan esdeveniments nous que dinamitzin la vida a la ciutat.

 • Eines de desenvolupament econòmic

S’establiran noves eines que permetin la creació de sinergies entre el teixit empresarial i socioeconòmic de la ciutat, de manera que s’afavoreixi el creixement orgànic. Es crearan plans de desenvolupament específics.

 • Canvis normatius i administratius

S’adaptaran les diferents normatives, els processos administratius i la prestació de servei cap a la ciutadania i empreses, amb l’objectiu de simplificar i flexibilitzar certs tràmits de manera que la reactivació econòmica sigui més àgil.

FASES PER A LA RECUPERACIÓ ECONÒMICA

El consistori s’ha fixat com a línia estratègica situar Barcelona com a motor de la recuperació econòmica del conjunt del país i establir mesures encaminades a la preservació de l’ocupació. Les mesures d’activació es posaran en marxa ordenadament, responent a les fases següents:

 

Pla de xoc
0-3 mesos
Mesures d’emergència per frenar la caiguda en sec (ajuts a autònoms, subvencions a lloguers comercials, ampliació de terrasses).
Resiliència
3-6 mesos
Mesures per començar a incentivar el creixement, de la manera més ràpida possible (reobertura de fronteres, inici d’activitats congressuals, temporada d’estiu, noves capacitacions).
Recuperació
6-12 mesos
Represa progressiva de l’economia per assolir nivells anteriors a la crisi (promoció internacional, campanya de Nadal, MWC, Setmana Santa 2021, capital mundial de l’alimentació 2021).
Reinvenció
12 mesos
Noves estratègies per repensar certs sectors i apostes per la nova economia per reimpulsar el creixement de la ciutat (estiu 2021).
Anar al principi