Vés al contingut

MILLOREM L’ACTIVITAT ECONÒMICA DE LA CIUTAT

Les aturades i afectacions provocades per la covid-19 generen, en moltes activitats econòmiques de la ciutat, la necessitat de realitzar inversions per adequar-se, reobrir o adaptar-se per ser més competitives, digitals, accessibles i sostenibles, i poder respondre a les noves expectatives de la ciutadania d’adquirir productes i serveis de manera segura. 

Per ajudar a fer aquestes millores, l’Ajuntament de Barcelona presenta un fons de 20.000.000 euros adreçat a la reactivació i la normalització de l’activitat econòmica amb dues convocatòries.

SUBVENCIONS PER A ESTABLIMENTS D’ECONOMIA LOCAL

Pressupost de la convocatòria: 12.000.000 euros

Presentació de sol·licituds del 12 al 30 de juliol (ampliació del termini fins al 9 de setembre)

Prepara el tràmit abans d'iniciar la sol·licitud

Més informació

SUBVENCIONS PER A PROJECTES D’INVERSIÓ D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES

Pressupost de la convocatòria: 8.000.000 euros

Presentació de sol·licituds del 10 d’agost al 17 de setembre

Prepara el tràmit abans d'iniciar la sol·licitud

Més informació

SUBVENCIONS PER A ESTABLIMENTS D’ECONOMIA LOCAL (12.000.000 euros)

Persones beneficiàries

Titulars de l’activitat econòmica en:

 • Establiments comercials i de serveis en general
 • Establiments de restauració o oci nocturn
 • Establiments d’allotjament turístic

En planta baixa o a peu de carrer a la trama urbana de la ciutat de Barcelona.

Subvenció de 1.000 a 4.900 euros segons la tipologia de l’activitat i les dimensions de l’establiment.

Tipus de despeses subvencionables

Les despeses d’inversió o manteniment que tinguin per objectiu la reactivació de l’activitat econòmica de l’establiment amb millors condicions de competitivitat, salubritat, sostenibilitat, digitalització i accessibilitat.

  • Condicionament (pintura, mobiliari, aparadors, maquinària, aparells, espais de treball, etc.)
  • Adquisició i revisió del maquinari per al desenvolupament de l’activitat
  • Retolació, senyalització i il·luminació
  • Mampares protectores, catifes desinfectants, cubells i carros per a les escombraries, productes de neteja i desinfecció
  • Modificació de sistemes de ventilació i purificadors d’aire
  • Adquisició de material informàtic, ordinadors, tauletes, telèfons, servidors (excepte el programari)
  • Adquisició de serveis de comunicació digital: pantalles, càmeres, micròfons, altres
  • Creació o adaptació del web o plataforma digital per a la venda o altres serveis en línia, més amplada de banda, etc.
  • Integració amb operadors de logística i distribució
  • Enfortiment de la seguretat informàtica
  • Adaptació de sistemes productius o prestació de serveis
  • Transformació de serveis presencials a formats en línia
  • Serveis de suport, assessorament i capacitació del personal per poder continuar l’activitat en format en línia
  • Accessibilitat a l’establiment (eliminació de graons, creació de rampes, baranes, etc.)
  • Eliminació de barreres arquitectòniques per afavorir l’accés a tots els punts de l’establiment a les persones amb discapacitat visual o de mobilitat
  • Modificació de l’amplada de les portes, portes corredisses o abatibles
  • Adaptació d’emprovadors
  • Adaptació de les altures dels taulells de recepció, informació i pagament
  • Adaptació o millora de WC
  • Interruptors a una altura accessible, il·luminació amb detecció de persones
  • Instal·lació de sistemes d’aïllament tèrmic (elements de fusteria exterior amb trencament de pont tèrmic i vidres dobles, de baixa emissivitat i control solar; aïllament de cobertes i parets)
  • Instal·lació de sistemes eficients de calefacció, refrigeració i producció d’aigua calenta sanitària
  • Implementació de sistemes de monitoratge del sistema de consums energètics
  • Condicionament o millora per a la recollida adequada, la separació i la gestió  dels residus domèstics
  • Condicionament, millora i optimització de l’eficiència energètica de l’enllumenat i de l’enllumenat de seguretat
  • Instal·lació d'energies renovables

Consulteu la documentació necessària i el procediment per accedir a aquests ajuts  

Prepara tota la documentació per a la convocatòria abans de tramitar la sol·licitud. Al punt 9 de la convocatòria, sol·licitud i documentació a adjuntar, trobaràs tota la documentació requerida per participar en la convocatòria.

On es pot tramitar la sol·licitud

Recorda tenir tota la documentació requerida abans d’iniciar la sol·licitud

SUBVENCIONS PER A PROJECTES D’INVERSIÓ D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES (8.000.000 euros)

PERSONES BENEFICIÀRIES

 • Autònoms i autònomes i altres formes empresarials (amb domicili dels titulars a la ciutat de Barcelona) amb o sense local pel desenvolupament de la seva activitat

Titulars de l’activitat econòmica en:

 • Establiments comercials i de serveis en general
 • Establiments de restauració o oci nocturn
 • Establiments d’allotjament turístic

Subvenció de fins a 100.000 euros segons la tipologia de l’activitat i les dimensions de l’establiment. Inversió mínima de 20.000 euros en projectes realitzats o per realitzar en l’activitat econòmica de l’establiment.

TIPUS DE DESPESES SUBVENCIONABLES

 • Àmbit de condicionament i confort de l’establiment per a l’exercici de l’activitat
 • Àmbit de millora de l’accessibilitat i la inclusió de les persones amb diversitat funcional a l’activitat econòmica
 • Àmbit del funcionament de l’activitat econòmica
 • Àmbit de la sostenibilitat i equitat de l’activitat econòmica

CONSULTA LA DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA I EL PROCEDIMENT PER ACCEDIR A AQUESTS AJUTS

Prepara tota la documentació per a la convocatòria abans de tramitar la sol·licitud. Al punt 11 de la convocatòriasol·licitud i documentació per adjuntar, trobaràs tota la documentació requerida per participar en la convocatòria.

ON ES POT TRAMITAR LA SOL•LICITUD

Recorda tenir tota la documentació requerida abans d’iniciar la sol·licitud.

Seguiment de la sol·licitud

La publicació dels ajuts aprovats es farà al BOPB i al web seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat. Per comprovar la vostra sol·licitud cal el número de registre.

Anar al principi