Vés al contingut

CONVOCATÒRIA PER L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER DONAR SUPORT A LA REACTIVACIÓ D’ESTABLIMENTS D’ECONOMIA LOCAL

Les aturades i afectacions provocades per la covid-19 generen, en moltes activitats econòmiques de la ciutat, la necessitat de realitzar inversions per adequar-se, reobrir o adaptar-se per ser més competitives, digitals, accessibles i sostenibles, i poder respondre a les noves expectatives de la ciutadania d’adquirir productes i serveis de manera segura. 

Per ajudar a realitzar aquestes millores als establiments, l’Ajuntament de Barcelona presenta una convocatòria de 12.000.000 euros, adreçada a actuacions de reactivació i normalització de l’activitat econòmica.

Convocatòria de subvenció extraordinària de 12.000.000 euros

Millorem l’activitat econòmica de la ciutat

Presentació de sol·licituds del 12 al 30 de juliol

Prepara el tràmit abans d'iniciar la sol·licitud

Persones beneficiàries

Aquesta convocatòria s’adreça a les persones (físiques o jurídiques) que siguin titulars de l’activitat econòmica dels establiments d’economia local en planta baixa o a peu de carrer a la trama urbana de la ciutat de Barcelona.

 • Establiments comercials i de serveis en general
 • Establiments de restauració o oci nocturn
 • Establiments d’allotjament turístic

Tipus de despeses subvencionables

Les despeses d’inversió o manteniment que tinguin per objectiu la reactivació de l’activitat econòmica de l’establiment amb millors condicions de competitivitat, salubritat, sostenibilitat, digitalització i accessibilitat.

  • Condicionament (pintura, mobiliari, aparadors, maquinària, aparells, espais de treball, etc.)
  • Adquisició i revisió del maquinari per al desenvolupament de l’activitat
  • Retolació, senyalització i il·luminació
  • Mampares protectores, catifes desinfectants, cubells i carros per a les escombraries, productes de neteja i desinfecció
  • Modificació de sistemes de ventilació i purificadors d’aire
  • Adquisició de material informàtic, ordinadors, tauletes, telèfons, servidors (excepte el programari)
  • Adquisició de serveis de comunicació digital: pantalles, càmeres, micròfons, altres
  • Creació o adaptació del web o plataforma digital per a la venda o altres serveis en línia, més amplada de banda, etc.
  • Integració amb operadors de logística i distribució
  • Enfortiment de la seguretat informàtica
  • Adaptació de sistemes productius o prestació de serveis
  • Transformació de serveis presencials a formats en línia
  • Serveis de suport, assessorament i capacitació del personal per poder continuar l’activitat en format en línia
  • Accessibilitat a l’establiment (eliminació de graons, creació de rampes, baranes, etc.)
  • Eliminació de barreres arquitectòniques per afavorir l’accés a tots els punts de l’establiment a les persones amb discapacitat visual o de mobilitat
  • Modificació de l’amplada de les portes, portes corredisses o abatibles
  • Adaptació d’emprovadors
  • Adaptació de les altures dels taulells de recepció, informació i pagament
  • Adaptació o millora de WC
  • Interruptors a una altura accessible, il·luminació amb detecció de persones
  • Instal·lació de sistemes d’aïllament tèrmic (elements de fusteria exterior amb trencament de pont tèrmic i vidres dobles, de baixa emissivitat i control solar; aïllament de cobertes i parets)
  • Instal·lació de sistemes eficients de calefacció, refrigeració i producció d’aigua calenta sanitària
  • Implementació de sistemes de monitoratge del sistema de consums energètics
  • Condicionament o millora per a la recollida adequada, la separació i la gestió  dels residus domèstics
  • Condicionament, millora i optimització de l’eficiència energètica de l’enllumenat i de l’enllumenat de seguretat
  • Instal·lació d'energies renovables

Consulteu la documentació necessària i el procediment per accedir a aquests ajuts  

Prepara tota la documentació per a la convocatòria abans de tramitar la sol·licitud. Al punt 9 de la convocatòria, sol·licitud i documentació a adjuntar, trobaràs tota la documentació requerida per participar en la convocatòria.

On es pot tramitar la sol·licitud

Recorda tenir tota la documentació requerida abans d’iniciar la sol·licitud

Seguiment de la sol·licitud

La publicació dels ajuts aprovats es farà al BOPB i al web seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat. Per comprovar la vostra sol·licitud cal el número de registre.

Anar al principi