Palau Macaya

En Romà Macaya va comprar uns terrenys al passeig de Sant Joan el 1899 i va encarregar un edifici de nova planta a l’arquitecte Josep Puig i Cadafalch de planta baixa, pis principal, dues plantes superiors i dues torres. El projecte de Puig i Cadafalch havia de ser un edifici residencial per a tota la família: el matrimoni Macaya ocuparien el pis principal, mentre que el primer pis seria per al seu fill gran, Romà, i la seva família i el segon pis, per a l’altre fill, Alfons, solter. D’aquesta manera, trobem un edifici que segueix el mateix patró dels edificis de l’època però que no tenia finalitats lucratives, sinó que pretenia mantenir la família unida. Les obres van acabar a principi de 1901, tot i que la família s’hi podria haver traslladat a final de 1900.