Arquitectura Sense Fronteres

Arquitectura Sense Fronteres és una Organització No Governamental de Desenvolupament constituïda l'any 1992 i declarada d'utilitat pública el 1999. Treballem en la millora de l'habitabilitat i la defensa del dret de les persones a un hàbitat digne, tot promovent el desenvolupament humà equitatiu i sostenible.

ASF actua amb independència de criteris polítics, religiosos i econòmics i està integrada per persones que creuen en la defensa dels drets humans per assolir una justícia global. El nostre treball s'emmarca a l'Agenda 2030 i als Objectius de Desenvolupament Sostenible, especialment pel que fa a la superació de les causes de la pobresa i la millora de l'educació, la igualtat de gènere, la salut i la qualitat ambiental.

Logo ASF

Trobeu-lo a:

Activitats que organitza