Diversament Vulnerables

Projecte educatiu de Creuem el Paral·lel amb l’Escola Collaso i Gil al voltant de les memòries i el gènere, les arts vives i les diverses vulnerabilitats actuals i passades al Raval.