Barcelona Cultura

Aquí em sento bé. Memòria d’espais queer rere el Paral·lel

Amb la col·laboració de la Biblioteca de Sant Antoni. Es farà un passi del documental i un col·loqui, a més d’un itinerari amb Edu Gion.