NULL Memòries de l'Arnau - Teatre Arnau - Teatre Arnau

Les memòries de les veïnes i veïns donen vida al Teatre Arnau. Els seus relats orals, escrits i visuals teixeixen un arxiu dissident en permanent construcció.