Accessibilitat

En aquest web de l’Ajuntament de Barcelona s’han considerat les mesures següents per permetre als usuaris i usuàries accedir a tots els continguts i les funcionalitats amb més facilitat.

 • Navegació coherent:

  S'assegura la consistència al lloc web, fent que la navegació sigui coherent a totes les pàgines i oferint una experiència d'usuari gratificant.

 • Títols:

  Als títols de la pàgina s’anomena el portal i la secció per tal que els usuaris i usuàries puguin contextualitzar-ho.

 • Encapçalaments i llistes:

  Els encapçalaments i les llistes estan marcats correctament.

 • Imatges:

  Les imatges contenen alternatives textuals.

 • Llenguatge:

  El llenguatge de la pàgina és simple i adequat per al públic al qual s’adreça el contingut.

El desenvolupament dels webs de barcelona.cat es basa en la consideració de la norma UNE-EN 301549, requerida pel RD 1112/2018, i de les pautes d'accessibilitat al contingut WCAG 2.1. Obre en una finestra nova, en el nivell AA, establertes pel W3C (Consorci de la World Wide Web)​.

Més informació sobre l’accessibilitat web i els recursos d’accessibilitat, i per configurar les opcions dels diversos navegadors la trobareu al web d'accessibilitat de l'Ajuntament de Barcelona. Obre en una finestra nova.

En cas que trobeu barreres al web, cal que ens les indiqueu per mitjà d’aquest formulari. Obre en una finestra nova.