El Temps

El clima de Barcelona

El clima de Barcelona és de tipus mediterrani litoral.

La precipitació mitjana anual volta els 600 mm, amb valors lleugerament més elevats a la serra de Collserola que no pas arran de costa. L'estació més plujosa de l'any és clarament la tardor (sobretot els mesos de setembre i octubre), seguida de la primavera i l'hivern, mentre que l'estiu és la més seca, amb un mínim pluviomètric els mesos de juny i juliol.

Pel que fa a la temperatura, l'amplitud tèrmica és moderada. D'una banda, els hiverns són suaus, amb mitjanes de 9 a 12 ºC. Cal destacar que la temperatura nocturna és especialment elevada al centre de la ciutat, on pràcticament no hi glaça mai. D'altra banda, els estius són calorosos, amb mitjanes de 23 a 26 ºC durant els mesos de juliol i agost. La proximitat al mar fa que l'ambient xafogós sigui una de les característiques principals de l'estiu barceloní, amb una temperatura màxima que només supera àmpliament els 30 ºC durant les calorades més importants.

Barcelona – Can Bruixa (1987-2010)

La sèrie de Can Bruixa (les Corts) mostra un dels trets climàtics més distintius del centre de la ciutat, que és l'elevada temperatura nocturna causada per la proximitat al mar i l'illa de calor urbana.

Aquesta combinació té com a conseqüència que el centre de Barcelona sigui un dels indrets més càlids del país, amb mitjanes mensuals superiors als 10 ºC durant els mesos d'hivern i de més de 25 ºC al juliol i a l'agost.

A Can Bruixa només s'ha enregistrat un sol dia de glaçada en el període 1987-2010 (-1,0 ºC el 27 de gener de 2005).

Barcelona – Observatori Fabra (1981-2010)

L'observatori Fabra es troba situat al vessant oriental de la serra de Collserola, a 410 metres sobre el nivell del mar. En comparació amb el centre de la ciutat, la temperatura sol ser més baixa, tot i que puntualment s'enregistren valors extrems més elevats durant les onades de calor. Una de les diferències principals és la freqüència amb la qual es produeixen glaçades, ja que s'observen 5 dies anuals de mitjana pel període 1981-2010, mentre que al centre de la ciutat pràcticament no hi glaça mai.

Pel que fa a la precipitació, el règim estacional de Collserola és molt similar al del centre de Barcelona, tot i que la quantitat mitjana anual de precipitació és lleugerament superior.