Urbanisme tàctic a Barcelona

Una fórmula per canviar ràpidament els usos d'un carrer, que permet adaptar la ciutat a una nova mobilitat i a un nou concepte de viure-hi en ella.

carrer amb peces d'urbanimes tactic
carrer amb peces d'urbanimes tactic

L’urbanisme tàctic a Barcelona

Barcelona aposta des de fa uns anys per l’urbanisme tàctic a l’hora de fer actuacions que requereixen fer canvis funcionals als carrers amb molta rapidesa i d’una manera més econòmica. És l’urbanisme tàctic, una eina emprada a moltes altres ciutats del món per canviar ràpidament els usos d’un carrer. Unes actuacions, a més, que són fàcilment reversibles en cas que sigui necessari.

Carrers amb franges de colors, mobiliari i jardineres que es poden moure si és necessari, jocs pintats al carrer... Aquests són alguns dels exemples que darrerament es poden veure als carrers de Barcelona. Són exemples d’urbanisme tàctic, una fórmula que permet canviar ràpidament la funció d’un carrer.

D’aquesta manera, pintant un carril de la calçada d’un carrer i col·locant-hi mobiliari urbà, es pot guanyar més espai per al vianant, per passejar, per crear noves places i nous espais d’estada o per protegir els voltants d’una escola.

Urbanisme tàctic a Rocafort

Per què apostem per l’urbanisme tàctic?

En una situació ideal, la reforma d’un carrer sempre és millor realitzar-la amb obra estructurant, és a dir, fer-hi obres per permetre que la transformació de l’espai sigui permanent. Malgrat això, a vegades és necessari fer els canvis amb rapidesa o no es disposa de tot el finançament necessari per fer una d’aquestes transformacions.

És en aquests casos que l’Ajuntament de Barcelona ha decidit apostar per l’urbanisme tàctic. Es tracta d’actuacions econòmiques i àgils que permeten canviar la funció d’un carrer fàcilment per respondre a aquesta necessitat.

Malgrat tot, no sempre aquesta urgència és la que determina el seu ús. L'urbanisme tàctic també té més visibilitat i permet destacar fàcilment els usos alternatius que pot tenir l'espai públic. Fins i tot es pot emprar per innovar i provar nous tipus d'urbanitzacions, elements urbans, o funcionalitats del carrer i comprovar si s'ajusten a les necessitats de la ciutadania.

Urbanisme tàctic a Protegim les escoles

Temporal i reversible

Cal tenir en compte que, habitualment, aquestes actuacions són temporals. En moltes ocasions, l’objectiu és que, quan es demostri la viabilitat dels canvis o es disposi de les partides pressupostàries necessàries, les obres passin a ser definitives. A més, en cas que aquests canvis d’ús no aconsegueixin els objectius marcats o calgui fer alguna modificació del projecte, les obres són fàcilment reversibles o modificables.

Així és l’urbanisme tàctic

  • Canvi d’ús
    L’urbanisme tàctic permet canviar la funció o l’ús d’un espai públic ràpidament.
  • Ràpid i econòmic
    S’utilitza quan és necessària una actuació ràpida o no es disposa de prou pressupost.
  • Temporal
    Les actuacions tàctiques són, habitualment, temporals, amb l’objectiu de convertir-les en permanents.

On hem aplicat l’urbanisme tàctic?

La mateixa concepció de l’urbanisme tàctic, que és un recurs utilitzat per moltes altres grans ciutats de tot el món, permet que es pugui aplicar a diverses necessitats. En el cas de Barcelona, per exemple, s’ha utilitzat en el programa Superilles, s’han pacificat carrers, s’han habilitat noves zones de passeig, s’han protegit entorns escolars o s’han ampliat terrasses de bars i restaurants, entre d’altres mesures.

Aplicacions de l'urbanisme tàctic