Dades generals de l'activitat
Lloc de realització de l'activitat
Dades bàsiques de l'oferta
Lloc, adreça, telèfons i horaris per a realitzar la inscripció
Entitat que organitza l'activitat
Protecció de dades
D’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades, us facilitem la informació bàsica sobre el tractament de les vostres dades personals. Podeu trobar tota la informació del tractament 0631, que s’aplica a procediments relacionats amb la Campanya d’activitats de vacances d’estiu per infants i adolescents, en el següent enllaç.
Responsable del tractament: Ajuntament de Barcelona. Pl. Sant Jaume, 1. 08002 Barcelona
Delegat de protecció de dades: podeu contactar-hi mitjançant el següent enllaç, o per correu postal, dirigint-vos a av. Diagonal, 220, planta 4, 08018 Barcelona.
Finalitat del tractament: Gestionar les campanyes d'activitats de vacances d'estiu per infants i adolescents.
Legitimació: Oblicació Legal Art. 111 CMB.
Drets de les persones: Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició i limitació sobre les vostres dades, mitjançant el següent enllaç.
Si no esteu satisfets/etes amb el tractament de les vostres dades, podeu presentar una reclamació davant  de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades: c. Rosselló, 214, 08008 Barcelona.
Podeu trobar tota la informació de la nostra política de privacitat i protecció de dades a: ajuntament.barcelona.cat/protecciodedades