Activitats

Si ets una entitat que organitza activitats d’estiu per a infants i adolescents, però aquestes no estan homologades dintre de la campanya i no tenen dret a beca municipal, pots fer que figurin en aquesta web omplint aquest formulari. Recordeu que s’ha de fer un enviament diferent per a cada activitat.

Dades generals de l'activitat
Lloc de realització de l'activitat
Dades bàsiques de l'oferta
Lloc, adreça, telèfons i horaris per a realitzar la inscripció
Entitat que organitza l'activitat

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les vostres dades personals s’incorporaran al fitxer de Vacances per a Infants i Adolescents de l’Ajuntament de Barcelona amb la finalitat de la gestionar les vacances per a infants i adolescents. Les vostres dades només seran cedides a Administracions o Ens públics que ho requereixin en ús de les seves competències. Consentiu expressament en el tractament de les vostres dades per a la finalitat indicada. Podeu exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, adreçant-vos per escrit al Registre General de l’Ajuntament: Pl Sant Jaume 2, 08002 Barcelona, indicant clarament en l’assumpte Exercici de Dret LOPD.