Can Batlló serà la nova seu de l'Escola de Mitjans Audiovisuals

26/12/2016 11:11h

Redacció

 

El febrer del 2017 es començaran les obres al bloc 7, que permetran a l’Escola de Mitjans Audiovisuals (EMAV) ampliar les places fins a 600. Es preveu que els treballs acabin a finals del 2018. Aquesta actuació permetrà dotar de nova activitat l’antic edifici industrial i conservar el patrimoni i l’estructura de la nau existent.

L’Ajuntament ha aprovat definitivament el projecte d’execució de reforma i rehabilitació del bloc 7 de Can Batlló per a la nova seu de l’Escola de Mitjans Audiovisuals (EMAV), al barri de la Bordeta, del districte de Sants-Montjuïc. L’Ajuntament de Barcelona, a través de Barcelona d’Infraestructures Municipals (BIMSA), destinarà 12,9 milions d’euros a les obres de rehabilitació de les naus, que es començaran el febrer del 2017 i es preveu que s’acabin a finals del 2018, amb la inauguració del nou centre d’estudis audiovisuals.

El bloc 7 està situat dins de l’antiga fàbrica de Can Batlló i es troba adjacent a la gran via de les Corts Catalanes, al número 159 i proper al carrer del Mossèn Amadeu Oller. Aquesta localització pot potenciar la visibilitat de l’escola i donar un nou impuls a un sector, l’audiovisual, que està en ple creixement tant des d’un punt de vista industrial com cultural. D’altra banda, la nova seu de l’EMAV també pot convertir-se en una pedra angular en el procés de recuperació que està en marxa de tot el recinte de Can Batlló per al barri i la ciutat.

El programa funcional elaborat per l’EMAV parteix d’una superfície estimada de 5.460 metres quadrats i està dimensionat per acollir fins a 600 alumnes, xifra superior als 425 alumnes que té actualment l’escola a la seu de la via Laietana. Aquest increment d’oferta de places es vincula al creixement de la demanda i al fet que anualment queden fora dels estudis un número elevat de joves per falta de places.

Tota la intervenció proposada en aquest edifici de grans naus es basa en la voluntat de preservar i destacar els trets tipològics de l’arquitectura industrial existent: ordre, repetició i simplicitat estructural. La solució adoptada, així doncs, es fa ressò d’aquests trets i permet en tot moment una lectura clara i diferenciada entre la preexistència i la intervenció.

La ubicació de l’EMAV a Can Batlló respon al compromís del Districte de Sants-Montjuïc i de l’Ajuntament de Barcelona de dinamitzar el barri de la Bordeta, sempre mitjançant el diàleg permanent i la voluntat de consens amb el veïnat i les entitats del barri per dotar el gran espai que s’ha obert al barri pel que fa a equipaments de ciutat, com ara l’EMAV, i a equipaments de barri i de districte, com el bloc 11, o l’ampliació de l’Escola Cal Maiol.