Comença el procés per ordenar els nous ginys que circulen per la ciutat

18/05/2016 18:56h

Redacció

L’Ajuntament de Barcelona, davant la proliferació en els darrers anys de nous mitjans de transport com els vehicles de mobilitat personal amb motor (VMP) i cicles de més de dues rodes, s’ha marcat com a objectiu dotar la ciutat amb una ordenació d’aquests nous elements per resoldre els problemes de convivència a l’espai públic i fomentar una mobilitat sostenible i segura.

Aquesta regulació es vol fer mitjançant la modificació de l’Ordenança de circulació de vianants i vehicles, amb què es té la voluntat d’incorporar a l’ordenament tots els VMP d’ús personal assistits amb motor i els VMP d’ús d’activitat econòmica o d’activitat de caire lucratiu, ja siguin assistits per motors elèctrics o per força mecànica i els cicles de més de dues rodes.

Com a punt de partida per dur a terme aquest ordenament s’han realitzat dos treballs d’anàlisi de la situació sobre els locals de lloguer d’aquests vehicles i sobre la seva classificació. Les conclusions dels estudis s’utilitzaran com a punt de partida per engegar un procés de participació tant amb el sector dels VMP i cicles de més de dues rodes com amb la ciutadania, per rebre les diferents opinions, inquietuds i necessitats de cada un dels agents. El procés inclourà associacions de veïns i veïnes, empreses i entitats del sector dels VMP i cicles de més de dues rodes, empreses i entitats relacionades amb la mobilitat i els grups municipals.

A partir d’aquí es treballarà per elaborar una proposta d’ordenació per a cada una de les tipologies detectades, que s’haurà de complementar amb la definició d’unes rutes per a la circulació de grups i de zones d’espera, la definició d’un règim sancionador, l’elaboració d’un catàleg de VMP i cicles de més de dues rodes, la definició d’un sistema d’identificació d’aquests vehicles i, finalment, la modificació de la normativa existent.

La classificació i regulació d’aquest tipus de vehicles és una experiència innovadora, que vol ser la referència per a altres normatives de caire estatal en l’àmbit de la regulació urbana.