Es reubiquen les terrasses de la plaça de Masadas, a Sant Andreu

08/01/2017 12:13h

Cèlia Muns Prats

El consistori ha aprovat la distribució prèvia de les terrasses d’aquesta zona, que preveu treure els vetlladors de tot l’espai central de la plaça i garantir la visió íntegra de les façanes neoclàssiques. La redistribució, que s’ha compartit i consensuat amb el veïnat de la plaça, pretén garantir el pas dels vianants i l’accés a edificis i espais públics, evitar la sobrecàrrega d’usos i preservar el caràcter de la plaça.

D’acord amb aquests criteris, tot l’espai central de la plaça quedarà definitivament lliure de terrasses. Això permetrà que la imatge i l’ús de la plaça conservin la configuració i la capacitat actuals, i es garantirà la vista de les façanes.

Així doncs, l’ocupació se centrarà en l’àrea porticada, on s’ubicaran les 40 terrasses i 160 cadires que hi ha actualment a la plaça. En aquests espais s’ha definit un màxim de 9 zones ocupables amb un màxim de 6 taules i 24 cadires. Amb aquesta distribució, les terrasses ocuparan un màxim del 6,5% de l’espai públic de la plaça.

A més, s’alliberaran els accessos des dels carrers que donen a la plaça, de manera que no hi haurà cap element que interrompi la circulació dels vianants ni les visuals que travessen els pòrtics. També es reservarà un espai lliure davant els elements de mobiliari urbà, com bancs i fonts, i se separaran les terrasses dels accessos als immobles. Les mampares, jardineres i altres elements admesos es col·locaran de manera que s’evitin les barreres visuals.