Es reurbanitza el tram final del carrer del Comerç

22/01/2017 12:06h

Cèlia Muns Prats

L’actuació, en la qual s’han invertit 978.600 euros, abasta el tram de carrer comprès entre la plaça Comercial i l’avinguda del Marquès de l’Argentera —1.734 metres quadrats— i disposarà d’una plataforma única amb prioritat per a vianants. Les obres començaran el maig i s’acabaran l’octubre del 2017, i convertiran l’entorn en una nova zona de passeig i d’esbarjo.

En el projecte, que es va definir mitjançant un procés participatiu amb el veïnat, els comerços i les entitats de la zona, s’hi reutilitzaran les llambordes antigues, que es troben sota el paviment actual, i així es recuperarà la memòria veïnal. Ara el carrer del Comerç disposa d’un vial de circulació d’un sentit, un carril amb servei de càrrega i descàrrega, aparcaments per a motos i bicicletes i un conjunt d’arbrat excessivament proper a les façanes, que cal renovar.

La proposta preveu pacificar aquest tram de carrer per donar-li continuïtat i consolidar la reurbanització dels entorns d’El Born Centre de Cultura i Memòria. La iniciativa pretén millorar la mobilitat dels vianants, minimitzar l’impacte dels vehicles a la zona, generar un espai verd, sostenible i amb materials de baix impacte ambiental i tenir en consideració els estudis i la recerca arqueològica.

L’actuació també recull la creació d’un espai lúdic amb elements de joc que es definiran amb llambordes de basalt en el mateix paviment. A més, s’adaptarà la xarxa de drenatge, s’ampliaran les xarxes de telefonia i de l’Institut Municipal d’Informàtica, i hi haurà una xarxa nova de boques de reg i de neteja. També s’ha definit un enllumenat nou, i s’ha previst plantar-hi una petita arbreda no regular, uns parterres vegetals al paviment i un gran parterre de sauló i instal·lar-hi elements de mobiliari urbà.

Com en aquest tram del carrer del Comerç, també s’han dut a terme processos per reconfigurar un petit espai al carrer de la Cera i definir la urbanització del solar del carrer del Sots tinent Navarro per tal de destinar-lo a espai públic i a pati de l’Escola Àngel Baixeras. La voluntat d’aquests processos és que la ciutadania tingui informació de tot el projecte des del primer moment i fins que s’acabi l’obra.