Iniciats els tràmits per actualitzar la normativa i restringir el nombre de places d'aparcament

Per avançar cap a una mobilitat més sostenible i contribuir a la millora del medi ambient, l'Ajuntament de Barcelona es planteja actualitzar la normativa que regula el nombre màxim d'aparcaments situats en edificis d'habitatges, equipaments, locals i comerços.

17/05/2017 20:39h

Immaculada Santos

L’anterior regulació en matèria d’aparcament es va aprovar el 1992, i des de llavors només s’hi havia fet algun ajust, el més important el 2003. En aquell moment, la normativa es va redactar intentant donar resposta al dèficit de places fora de la calçada. La situació des d’aleshores ha canviat molt: s’ha incrementat l’oferta de places públiques; s’han aprovat plans de mobilitat, reglaments i lleis sectorials, directives i una legislació de caràcter mediambiental, i s’ha millorat la quantitat de l’oferta i la qualitat del transport públic.

En els últims 25 anys, el nombre de places d’aparcament fora de la calçada ha crescut en 300.000 places, i per tant, gairebé s’han doblat les que hi havia l’any 1992; d’altra banda, el nombre de turismes s’ha reduït. Per adaptar-se a les necessitats actuals, l’Ajuntament planteja la modificació de la normativa, que haurà de recollir els aspectes següents:

— Adequar la reserva de places d’aparcament a criteris de flexibilitat, per continuar creant places suficients per aparcar fora de la calçada, però que alhora incentivin altres models de mobilitat privada més sostenible.
— Evitar una oferta excessiva de places d’aparcament que actuï de reclam del transport privat en detriment d’altres alternatives més sostenibles de transport individual o col·lectiu.
Ajustar a la baixa el nombre obligatori de places d’aparcament en habitatges protegits per facilitar la construcció de més promocions.
— Afavorir la flexibilitat per destinar places de cotxe a altres mitjans, com motos o sistemes de mobilitat privada més sostenibles, com els vehicles elèctrics i les bicicletes.
— Contribuir a la millora ambiental en la mesura que la reducció de places tingui un efecte dissuasiu per al creixement de la mobilitat privada.

La tinenta d’alcaldia d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, Janet Sanz, ha assegurat que la proposta està encaminada a fer una ciutat més sostenible per a tothom. “És un pas més, un gra de sorra; utilitzant les eines urbanístiques que tenim a l’abast, treballem per una mobilitat més sostenible, reduïm sorolls i reduïm els problemes de contaminació”, ha dit. Sanz ha afirmat que cal posar fi a l’excés de places que existeix actualment i no incentivar amb les normes urbanístiques que depenen de la ciutat més places de les que es necessiten.

La nova normativa afectaria els aparcaments que es fan en:

Habitatges protegits: 1 plaça per 4 habitatges (actualment preveu 1 plaça per cada habitatge).
Habitatges dotacionals: cap plaça (actualment preveu 1 plaça per cada 5 habitatges).
Equipaments de proximitat: cap plaça (el nombre actual depèn del tipus d’equipament).
Comerç: fins a 1.300 m2 de venda, cap plaça; entre 1.300 i 2.500 m2 de venda, 1 plaça cada 65 m2 de venda; en complexos comercials o de més de 2.500 m2 de venda, com a màxim 2 places per cada 100 m2 construïts (actualment a partir de 400 m2 hi ha 1 plaça per cada 65 m2 útils).

A nivell d’habitatge privat, oficines i hotels, les dotacions mínimes ja previstes a la normativa anterior passaran a ser el límit de places. De tota manera, es podran crear més places per interès públic on els residents ho necessitin, però sempre que es justifiqui la necessitat en un informe previ de mobilitat.

La Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat ha aprovat inicialment la modificació de les normes urbanístiques del Pla general metropolità que regulen l’aparcament al terme municipal de Barcelona amb els vots a favor del Govern municipal (BComú i PSC) i la CUP; les abstencions de Cs, ERC i del regidor no adscrit, Gerard Ardanuy, i els vots contraris del Grup Municipal Demòcrata i el PP.

Més informació