La memòria industrial del Raval queda protegida

Les cases fàbrica del Raval, patrimoni emblemàtic del passat industrial del barri, queden protegides i no es podran enderrocar, i hauran de conservar el tipus d'edificació que reunia fàbrica i residència en un sol immoble. L'Ajuntament les catalogarà com a elements industrials d'interès patrimonial.

25/06/2017 11:46h

Redacció

Fa un any que el consistori va fer un primer pas per protegir aquests immobles amb la suspensió de llicències d’obra sobre 38 peces industrials. Des d’aleshores, s’ha elaborat un estudi detallat per conèixer el valor patrimonial d’un total de 64 emplaçaments que inclouen, a més de les 38 inicials, altres cases fàbrica que ja estaven catalogades, però de les quals el consistori ha reforçat el nivell de protecció. Fruit d’aquest treball, un total de 26 cases fàbrica al barri de Raval, construïdes a finals del segle XVIII i una bona part del segle XIX, es protegiran per evitar que s’enderroquin.

La mesura, aprovada inicialment per la Comissió de Govern, evita que als immobles protegits es pugui augmentar el volum edificat, i estableix que s’han de conservar els espais diàfans. Per tant, no es podria compartimentar l’espai en diversos locals d’oficines, comercials o habitatges. “Evitem la parcel·lació per intentar que l’activitat sigui similar a la que es feia originàriament”, ha explicat la regidora de Ciutat Vella, Gala Pin.

Residència i fàbrica

Les cases fàbrica van començar a proliferar a Ciutat Vella i especialment al Raval a partir de finals del segle XVIII. En una mateixa peça hi havia la fàbrica i la residència dels treballadors. Els primers establiments eren construccions horitzontals o de pavelló. I a partir de la implantació de les màquines de vapor, al segle XIX, la majoria eren en bloc o fàbrica de pisos. El canvi d’usos i la manca de protecció i regulació ha fet que moltes d’aquestes peces s’hagin enderrocat a causa d’actuacions immobiliàries.

Els carrers de l’Om, de la Riereta i de Sant Vicenç concentraven originàriament una part important d’aquestes cases, així com als voltants dels carrers de Sant Pau i Nou de la Rambla. “Conservar aquesta memòria obrera industrial és poder explicar com s’ha construït la ciutat i definir quina ciutat volem conservar i quina ciutat volem construir en un futur”, ha assegurat Gala Pin.

Tramitació

Per preservar el valor patrimonial d’aquestes cases fàbrica, la Comissió de Govern ha aprovat inicialment una modificació del Pla especial de protecció de patrimoni arquitectònic històric i artístic de Ciutat Vella, que permet protegir els immobles catalogant-los amb un nivell de protecció B o C (la B indica protecció de béns d’interès local en què els elements que es poden modificar són mínims, i la C, béns que es protegeixen en el seu conjunt).

Una de les novetats que inclourà el pla és que es reforça l’estudi previ de la resta d’immobles al Raval i a Ciutat Vella, que queden qualificats amb un nivell D. El pla indica que caldrà un estudi previ en cas de transformació, demolició i rehabilitació, i deixa la porta oberta per a la seva protecció en el futur.

 

Més informació