L'adjudicació del contracte elèctric, endarrerida però no aturada

16/02/2017 16:36h

Redacció

El Govern municipal ha presentat al·legacions a la suspensió cautelar del concurs de subministrament elèctric portada a terme pel Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, fruit dels recursos presentats per Endesa i Gas Natural. Tot i que s’endarrereix el procés d’adjudicació, es treballarà en paral·lel per agilitzar-lo al màxim entre les sis empreses que hi opten. El subministrament elèctric a tota la ciutat està garantit.

Les dues principals companyies elèctriques a Barcelona han impugnat el nou acord marc per a la contractació del subministrament d’energia elèctrica de l’Ajuntament de Barcelona, per la presència d’una clàusula que incorpora mesures de coresponsabilitat de les subministradores per garantir els drets energètics dels ciutadans.

El regidor d’Aigua i Energia, Eloi Badia, ha reiterat que el plec del concurs no incorpora cap clàusula que no sigui a la Llei 24/2015 de lluita contra la pobresa energètica i que no s’ha discriminat cap companyia. “Si no s’han presentat a Barcelona és perquè no han volgut, no perquè no han pogut. Estem tranquils i tenim plena confiança en la decisió del Tribunal”, ha afegit Badia. L’Ajuntament continuarà treballant, quan s’aixequi la suspensió cautelar, per poder adjudicar el contracte en el mínim temps possible. En qualsevol cas, la prestació del servei està garantida.

L’Ajuntament ha rebut diferents i variades mostres de suport d’altres municipis que tenen previst incorporar les mateixes clàusules que Barcelona en els contractes. El regidor ha assegurat, a més, que en les darreres hores ha parlat amb el conseller d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, Jordi Baiget, i amb els màxims responsables de l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i la Federació de Municipis de Catalunya (FMC).