Més carrils bici a les Corts

El nou conjunt de carrils bici de les Corts, que s'ha posat en marxa aquest mes de juny, facilita els moviments segurs en bicicleta al districte. L’ampliació de la xarxa ciclista potencia una mobilitat més sostenible i segura.

18/06/2017 11:28h

Redacció

Es continua ampliant la xarxa ciclista de la ciutat amb nous itineraris i eixos ciclistes. La voluntat municipal és triplicar el nombre de quilòmetres existents fa dos anys. Els nous carrils que s’han posat en marxa aquest mes de juny són:

Zona de Pedralbes i entorns

– C. Cavallers (des de l’av. Pedralbes fins al c. González Tablas).

– C. Montevideo (des del c. Gaspar de Cassadó fins a l’av. Espasa).

– Pg. Manuel Girona (des del c. Jiménez Iglesias fins a l’av. Pedralbes).

– C. Marquès de Mulhacén (des del c. Tòquio fins al c. Bosch i Gimpera).

– Pl. Pius XII. Petit tram de connexió del carril bici de l’av. Diagonal amb el c. Jiménez Iglesias.

En aquesta zona també s’ha reforçat la senyalització horitzontal dels carrers 30, s’han instal·lat nous punts d’ancoratge en calçada i s’ha desdoblat el carril bici del carrer de Jordi Girona, fins ara bidireccional, a dos carrils unidireccionals. Aquest conjunt d’actuacions faciliten tant els desplaçaments verticals (avinguda Diagonal – ronda de Dalt) com els horitzontals, especialment la connexió entre els parcs de l’Oreneta i el de Cervantes.

Avinguda del Doctor Marañón

També al districte de les Corts s’ha construït un nou carril bici des de l’avinguda Diagonal fins a la rotonda d’Arístides Maillol – Joan XXIII. El carril és bidireccional i inclou diferents solucions constructives, en part per adaptar-se a les obres de la línia L9 del metro que s’estan efectuant en aquesta zona.

Aquest és el primer tram obert d’un eix ciclista muntanya-mar, que en el futur unirà Esplugues de Llobregat i l’Hospitalet de Llobregat.