Pacificació de l'avinguda del Príncep d'Astúries

La remodelació de la via entre la plaça de Lesseps i la via Augusta donarà prioritat als vianants a fi de revitalitzar l'avinguda i afavorir el passeig entre els barris adjacents. L'actuació preveu reduir el nombre de carrils de circulació, que passaran dels cinc actuals a tres, i l'eixamplament de les voreres fins als 4,5 metres. Els treballs començaran al febrer del 2018 i duraran dotze mesos.

15/10/2017 12:15h

Redacció

La transformació respon a les peticions dels veïns i les veïnes de disposar d’una avinguda més amable. Amb aquest objectiu s’incorporaran més zones d’estada i passos per als vianants, i vegetació i mobiliari urbà nous. A més, s’afavorirà l’eficiència energètica i la reducció de soroll amb els nous fanals i materials de pavimentació.

La nova avinguda del Príncep d’Astúries tindrà dos carrils de circulació en sentit descendent —un per a autobusos i un per a cotxes—, i un en sentit ascendent, que compartiran tots els vehicles. També hi haurà un carril addicional per a càrrega i descàrrega, contenidors o aparcament de motocicletes, segons el tram, i s’hi instal·laran dos punts de recàrrega per a motos elèctriques.

El projecte de reurbanització, que ha estat aprovat inicialment per la Comissió de Govern, preveu una inversió de 4,85 milions d’euros.