Pla urbanístic per impulsar la protecció del nucli antic de Sant Andreu

El nou Pla especial urbanístic, que comença ara a tramitar-se, protegeix i conserva el patrimoni històric de l'antiga vila de Sant Andreu de Palomar i vol ordenar urbanísticament les condicions d'edificació de les 36 illes que configuren el conjunt del poble antic.

13/05/2017 17:08h

Redacció

El pla dona una importància especial a la protecció de les façanes de 130 cases. Amb l’execució del pla, les finques protegides del nucli antic del barri passaran d’un 48% a un 58%, i es limitaran les actuacions que afectin els espais enjardinats d’aquestes finques, que hauran d’obtenir prèviament un informe favorable de l’Institut Municipal de Parcs i Jardins.

La regidora de Sant Andreu, Carmen Andrés, ha destacat: “El pla expressa la importància de preservar la memòria de Sant Andreu, conèixer millor la Barcelona passada i l’actual i conservar la memòria del nucli antic del barri.”

El pla abasta l’àrea que va des de la plaça d’Orfila fins a l’avinguda Meridiana, i des del carrer d’Ignasi Iglésias fins a la confluència del carrer de Grau amb el carrer Gran de Sant Andreu. L’àrea té una superfície d’unes 27 hectàrees i inclou el teixit històric més significatiu de Sant Andreu de Palomar, els edificis més preservats i representatius del que era la morfologia urbana i el cens edificat abans que Sant Andreu de Palomar s’agregués a Barcelona, l’any 1897.

El pla preveu:

— La catalogació de 9 edificis de nivell C (bé d’interès urbanístic).
— La catalogació d’11 edificis de nivell D (bé d’interès documental).
— Una fitxa per al conjunt del poble antic de Sant Andreu.
— La protecció de dos elements d’interès de nivell D: la mitgera Pomera, situada al carrer de Rubén Darío, 15, i el jardí privat Catalunya en Petit, situat al carrer de Grau, 41-43.

Més informació

Notícies relacionades