Tota la Gaseta Municipal (1914-2017) cercable i en accés obert

La ciutadania ja pot cercar, des de casa seva, qualsevol mot dins la col·lecció històrica de la Gaseta municipal (1914-2017) en el repositori institucional de l’Ajuntament de Barcelona, BCNROC.

13/09/2017 14:22h

SEDAC

La Gaseta és el butlletí oficial de l’Ajuntament de Barcelona on es recull l’activitat consistorial des del 1914. Difon la normativa municipal, actes i acords dels òrgans de govern, decrets d’Alcaldia, bans, circulars, reglaments, instruccions, estatuts, mesures de govern, convocatòries, concurs de personal i nomenaments.

La publicació té un gran valor per la ciutat perquè en recollir la memòria de l’actuació del govern municipal al llarg dels temps, permet l’anàlisi i l’estudi de l’evolució política, social i urbana de la capital catalana.

El Servei de Documentació i Accés al Document  de l’Ajuntament,  ha finalitzat la segona fase de digitalització i tractament documental dels números que van aparèixer entre 1952 i 1999, amb la qual cosa s’han pogut publicar aquestes versions digitals en el repositori institucional de l’Ajuntament BCNROC amb l’objectiu de garantir la preservació i eixamplar les possibilitats de cerca documental

Aquests anys publicats originàriament en paper i ara digitalitzats (1914-1999), juntament amb els anys en que la Gaseta es va publicar digitalment (2000-2017), possibilita que a partir d’ara la ciutadania pugui trobar qualsevol concepte, nom propi, tema, data, de forma molt senzilla, en tot el butlletí històric (1914-2017), sense haver de desplaçar-se a la biblioteca. També pot consultar i descarregar-se els números de manera individual, en diferents formats, i accedir a les metadades. La possibilitat de reutilització per part de qualsevol que pugui estar interessat, és una altra facilitat automàtica que permet el repositori BCNROC.

Pel Consistori és un gran salt endavant perquè facilita al personal municipal localitzar els actes municipals apareguts en la col·lecció històrica de la Gaseta de forma àgil i senzilla amb la possibilitat d’usar tècniques de cerca  avançades. A més, amb aquesta iniciativa l’Ajuntament assumeix la seva responsabilitat de garantir l’accés permanent i la preservació de les seves publicacions per la societat actual i les futures.

A partir del 19 d’abril de 2017, la Gaseta Municipal ha deixat de sortir tres cops al mes per convertir-se en una publicació contínua, d’actualització diària, que permet cercar els anuncis per seccions i verificar la seva autenticitat a partir del Codi Segur de verificació que hi ha imprès al document, indicant el seu caràcter oficial.