Joves al Medi Obert, un projecte d'acompanyament d'itineraris personals

25/02/2019 - 08:30 h

Acció comunitària. Un projecte d'acompanyament dels itineraris personals i per oferir una altra mirada cap als joves a la resta de serveis i entitats que atenen a públic juvenil.

Des de setembre del 2018 fins a març del 2019 publiquem cada mes l'entrevista als projectes que han format part de la recerca “Acció Comunitària i Medi obert. Estudi de casos” (abril 2018)

La recerca ha estat realitzada per l’educador social i activista cultural Antonio Alcántara per encàrrec de la Direcció d’Acció Comunitària de l’Ajuntament de Barcelona.

Aquest mes de febrer publiquem l’entrevista a Cecília de Gracia, psicòloga, coordinadora i educadora del projecte.


Joves al Medi Obert del Prat de Llobregat“, un projecte d’acompanyament dels itineraris personals i per oferir una altra mirada cap als joves a la resta de serveis i entitats que atenen a públic juvenil.

Per què sorgeix la iniciativa?

S’inicia en el 2014 a través d’una petició directa dels Serveis Socials de l’ajuntament que es fa a l’associació Saó Prat amb una parella d’educadors. L’ajuntament havia detectat una sèrie de dinàmiques disruptives al transport públic, places i als centres cívics de la ciutat i no sabien com gestionar-les. Hi havia una sèrie de conflictes. La dinàmica dels joves xocava amb la del centre. A l’inici, l’equip d’educadors fa una radiografia de la situació identificant els tipus de joves, fent més treball de camp i passa més temps al Centre Cívic Ribera Baixa (aquí s’amplia l’equip amb una tercera persona), perquè és on s’aglutinaven més joves. Fet que va permetre detectar necessitats i generar vincle amb els joves.

El projecte es va consolidant, es fa acció socioeducativa en més espais públics de la ciutat i es van generant activitats i alternatives per i amb els joves. En el 2016 el projecte s’integra en el servei de joventut en el marc del Pla Local de Joventut, la qual cosa permet fer una coordinació més directa amb els tècnics dels diferents equipaments municipals, així com el reconeixement de la intervenció socioeducativa integral amb els usuaris.

En el 2017 finalitza el vincle de conveni amb l’entitat i surt a concurs el projecte com a “Joves al Medi Obert” i l’associació CEPS guanya la gestió conjunta amb l’Ajuntament amb l’ampliació de l’equip a 4 educadors /es.

Quina és la finalitat del projecte?

A través d’una acció socioeducativa es pretén recollir aquelles necessitats que tinguin els joves, derivar-los als diferents serveis que disposa la ciutat o crear alternatives amb altres projectes i/o generant espais d’oci positiu. Tot realitzant un acompanyament en els seus itineraris personals, volem ser un referent per als i les joves al medi obert. També treballem per intentar donar altra mirada cap als joves a la resta de serveis i entitats que tenen entre altres, públic jove.

Quins són els destinataris?

Joves pratencs entre 12 i 20 anys més o menys. Tots els joves del municipi del Prat, tot i que tenim més relació i un treball més continu amb aquells joves que passen més hores al carrer, sense tenir un oci gaire definit.

Qui impulsa? L’administració, entitats o espais de treball comunitari?

El projecte està liderat per l’Oficina del Pla Jove sota unes línies de treball que es van definir per una inicial “Taula d’Inclusió Jove” en els inicis de les situacions conflictives i que des del 2016 es va transformar en la Xarxa PromoJove, eliminant l’exclusivitat de la inclusió i treballant per a la cohesió social i promoció de tots els projectes per a joves a la ciutat, així com generant accions conjuntes. Mensualment es troben els referents dels diferents departaments que treballen amb joves: Esports, Ciutadania, Salut, Policia Local, Serveis Socials, Educació, Pla Actuació Sant Cosme, Promoció Econòmica.

La intervenció queda emmarcada en tres línies d’actuació:

 • 1. Anticipar propostes per generar o reorientar situacions què, per la presència i proximitat en els diferents col·lectius joves de la ciutat, puguin identificar-se com a tendències.
 • 2. Prevenir situacions què, per les dades i experiències, estiguin presents en col·lectius joves i de les que es pot minimitzar la seva incidència.
 • 3. Generar accions amb els vessants de desenvolupament d’itineraris personals, promoció dels serveis de la ciutat, així com de contenció de situacions i/o moments de crisi.

Cal destacar la importància de la implicació dels Serveis Socials, que ha estat clau des del principi de la nostra intervenció amb un referent de joves per fer el seguiment dels casos amb joves.

Quina és la metodologia de treball?

 Si l’hem de resumir, podem dir que:

 • Contactem amb els joves als espais públics
 • Generem vincle
 • Escoltem i recollim necessitats
 • Donem alternatives fent de pont a altres serveis o generem nosaltres mateixos les activitats.
 • Anticipem certes necessitats que els joves puguin tenir davant.
 • Coordinem amb els diferents agents i departaments de l’Ajuntament, explicant el nostre projecte i establint una xarxa de treball.
 • L’equip de treball està format per dues parelles educatives, dos homes i dues dones, que recorren el territori del Prat.

Les persones que utilitzen l’espai públic participen de decisions que afecten el projecte? Quins són els mecanismes de participació en el projecte?

La participació dels joves no es dóna en la presa de decisions que afecten la base del projecte malgrat que és cert que a través de les seves demandes en espais informals s’han modificat aspectes importants del mateix per donar resposta a les seves necessitats. La participació directa l’exerceixen a través de la realització d’activitats que es construeixen des de l’inici amb ells: primer fan la demanda, es dissenya amb ells l’activitat, es fan grups de WhatsApp per millorar la comunicació i es decideix conjuntament on es fa l’activitat, quan es fa, què fa falta… Per exemple, es tria fer cuina, es defineix el grup i en comú es decideix què volen cuinar, es compra, s’elabora la recepta i es menja.

Aquestes activitats que genera el mateix projecte les anomenem pròpies, però també hi ha que dissenyem i construïm amb altres serveis i projectes o bé participem i/o fem difusió d’activitats de ciutat que són obertes a tota la població.

Quins són els continguts de treball? Hi ha alguna activitat estrella?

En les activitats que duem a terme es treballa: la participació dels joves, el compromís, l’autonomia, les habilitats socials, els rols associats al gènere, el respecte als companys i als espais que utilitzen habitualment.

L’objectiu és afavorir espais de convivència i d’oci positiu, i implicar al jove en el seu procés de creixement, acompanyant-lo en la construcció del seu itinerari personal.

Les activitats pròpies que destacaríem són: cuina, perquè és la més demanada i la que millor valoren perquè gaudeixen durant l’elaboració del plat. Les activitats en col·laboració que més utilitzen són les sales d’estudi, on es fa suport i es tracta de millorar els hàbits d’estudi. Aquesta activitat va sorgir d’una iniciativa d’un grup de joves que demanaven un espai d’estudi a les tardes, l’Ajuntament pel gran volum de demanda va ampliar el servei que fins aleshores feia a les nits; el torneig de futbol sala és l’estrella, que s’organitza conjuntament amb l’ICI des del Pla d’Actuació Sant Cosme i que en les seves tres edicions no ha parat de créixer, tot i que s’adreça a un públic concret, atrau molts joves com a punt de trobada i que permet generar espais de relació.

De suport, podem destacar activitats i projectes de ciutat com la xerrada per a instituts de “No solo duelen los golpes”, Pratijoc i Zona Jove Nadal, Festa Major, etc.

Quin impacte té? Què passaria si no existís el projecte? Quins canvis es donen en l’àmbit personal? Col·lectiu? I comunitari?

L’impacte del projecte és un repte que tenim actualment, adaptar i millorar la recollida de dades per optimitzar la mesura de l’impacte real del projecte. La base de dades és amplia i ens permet definir amb quins joves treballem però ens falta visibilitzar els  seguiments de les derivacions a altres serveis i com incideixen en els joves els processos d’acompanyament. L’impacte és difícil de mesurar, ja que influeixen moltes variables, algunes d’elles subjectives, a més de la nostra intervenció en les seves vides i el seu context. A més, són aspectes que es veurien a mig/llarg termini.

Si el projecte no existís el que perdríem és:

 • Uns referents per a joves.
 • Un acompanyament en el desenvolupament personal.
 • Un suport als equipaments públics en la intervenció amb la població jove.
 • Una xarxa de treball amb els diferents departaments. Es perdria transversalitat.

Per seguir construint el projecte, aquest any estem treballant en les coordinacions amb tots els instituts del municipi. També definirem la nostra intervenció en el marc del Projecte Zona Jove, que pretén generar espais i moments d’oci en el seu entorn per tenir una alternativa enriquidora respecte a l’oferta comercial arreu del territori.