Informe de conjuntura econòmica del mercat laboral
i l'activitat econòmica a Barcelona

 
  Índex
   
    Resum executiu de l'informe de conjuntura (III trimestre de 2018) en PDF
   
  Secció Capítol Pàgina  
 
  Dades del Mercat de treball Dades EPA
Població activa i inactiva a Barcelona. III trimestre 2018 ‣
 
     
Població activa a Barcelona. III trimestre 2018 ‣
 
     
Població activa a Barcelona. Per sexe i edats. III trimestre 2018 ‣
 
     
Ocupats a Barcelona. III trimestre 2018 ‣
 
     
Ocupats a Barcelona. Per sexe i edats. III trimestre 2018 ‣
 
     
Ocupats a Barcelona. Per branques d'activitat. III trimestre 2018 ‣
 
     
Ocupats assalariats a Barcelona. Tipus contracte. III trimestre 2018 ‣
 
     
Evolució dels ocupats segons tipus de jornada i sexe. III trimestre 2018 ‣
 
     
Atur a Barcelona. Per sexes i per edats. III trimestre 2018 ‣
 
     
Evolució de l'atur a Barcelona segons temps de recerca de feina. III trim. 2018 ‣
 
     
Població ocupada/aturada a Barcelona i altres àmbits. III trimestre 2018 ‣
 
 
    Atur registrat SOC
Població aturada a Barcelona. Per sexes. Setembre 2018 ‣
 
     
Atur registrat a Barcelona per edats. Setembre 2018 ‣
 
     
Atur registrat a Barcelona per activitats. Setembre 2018 ‣
 
     
Atur registrat a Barcelona per nacionalitat. Setembre 2018 ‣
 
     
Atur registrat a Barcelona per durada de la demanda. Setembre 2018 ‣
 
     
Atur registrat a Barcelona per nivell d'estudis. Setembre 2018 ‣
 
     
Atur registrat a Barcelona per districtes. Setembre 2018 ‣
 
     
Atur registrat. Per districtes, nacionalitat i sexe. Desembre 2017 ‣
 
     
Grau de cobertura dels subsidis d'atur. Setembre 2018 ‣
 
     
Atur registrat per àmbits territorials. Setembre 2018 ‣
 
     
Atur registrat a la RMB. Setembre 2018 ‣
 
     
Atur registrat per províncies i Comunitats Autònomes. Setembre 2018 ‣
 
     
Demandes d'ocupació. Per nivells d'estudi. Setembre 2018 ‣
 
     
Demandes d'ocupació de no aturats. Per nivells d'estudi. Setembre 2018 ‣
 
     
Demandes d'ocupació. Per sectors. Setembre 2018 ‣
 
     
Demandes d'ocupació de no aturats. Per sectors. Setembre 2018 ‣
 
 
    Contractació
Evolució de la contractació a Barcelona. Tipus de contracte. Setembre 2018 ‣
 
     
Evolució contractació a Barcelona. Per sexe i tipologia. Setembre 2018 ‣
 
     
Evolució de la contractació a Barcelona. Per edats. Setembre 2018 ‣
 
     
Evolució de la contractació a Barcelona. Per durada. Setembre 2018 ‣
 
     
Evolució de la contractació a Barcelona. Per sectors. Setembre 2018 ‣
 
     
Evolució de la contractació a Barcelona. Per nacionalitats. Setembre 2018 ‣
 
     
Contractació als diferents àmbits territorials. Setembre 2018 ‣
 
 
    Afiliació
Evolució de l'afiliació a Barcelona per règim. III trimestre 2018 ‣
 
     
Evolució de la afiliació per àmbits territorials. III trimestre 2018 ‣
 
     
Afiliació a Barcelona. Per Sectors económics. III trimestre 2018 ‣
 
     
Afiliació règim Seguretat Social. àmbits i sectors. III trimestre 2018 ‣
 
     
Centres de cotització. àmbits i sectors. III trimestre 2018 ‣
 
     
Treballadors per àmbits i grandaria. III trimestre 2018 ‣
 
     
Centres de cotització. àmbits i grandaria. III trimestre 2018 ‣
 
 
  Dades d'activitat econòmica Aeroport
Aeroport. Evolució mensual de passatgers. Setembre 2018 ‣
 
     
Aeroport: Comparació aeroports espanyols. Setembre 2018 ‣
 
 
    Port
Port: evolució mensual del nombre de passatgers. Setembre 2018 ‣
 
     
Port: evolució mensual de mercaderies. Setembre 2018 ‣
 
 
    Enquesta hotelera
Enquesta hotelera: evolució viatgers. Setembre 2018 ‣
 
     
Enquesta hotelera: Pernoctacions i personal ocupat. Setembre 2018 ‣
 
     
Origen dels viatgers a Barcelona. Viatgers i Pernoctacions. Setembre 2018 ‣
 
     
Origen dels viatgers a Barcelona. Pernoctacions per viatger. Setembre 2018 ‣
 
     
Grau d'ocupació: comparativa diferents àmbits territorials. Setembre 2018 ‣
 
 
    Matriculació
Matriculació de vehicles a Barcelona. Setembre 2018 ‣
 
 
    Inflació
Evolució de la taxa anual d'inflació. Setembre 2018 ‣
 
 
    PIB Barcelona
Producte Interior Brut (PIB). Barcelona. I trimestre 2017 ‣