Skip to main content
Tornar enrere

Orgànica

La fracció orgànica està formada, principalment, per les restes de menjar i de jardineria que generem a casa. Els residus de matèria orgànica es duen als ecoparcs, on mitjançant diversos processos mecànics, físics i biològics es converteixen en compost i en gas, depenent de la qualitat de la fracció orgànica recollida. La fracció orgànica de més qualitat, és a dir, la més neta i que no conté altres materials impropis de l’orgànica (vidre, plàstic, metalls), se sotmet a un procés de compostatge per obtenir-ne compost, el qual es pot utilitzar com a adob orgànic en l’agricultura i la jardineria o com a estructurant de sòls per restaurar espais degradats. L’altra part de la fracció orgànica, amb més impropis i per tant de menys qualitat, s’utilitza per generar biogàs, una energia renovable que permet produir electricitat.

Mostrant 21 resultats