Una proposta de televisió comunitària per a la ciutat de Barcelona davant la necessitat col·lectiva d’articulació d’una veu pròpia dels veïns i veïnes.

Una proposta de televisió comunitària per a la ciutat de Barcelona davant la necessitat col·lectiva d’articulació d’una veu pròpia dels veïns i veïnes.

La Veïnal proposa la creació d’un canal de televisió via web que esdevingui una eina de comunicació de base, transversal i de lògica comunitària i que sigui, alhora, un nou model televisiu que garanteixi la llibertat d'expressió i el dret a la informació de tots els veïns i veïnes de Barcelona.

Avui dia, i més que mai, les corporacions de la comunicació juguen un paper determinant en la construcció de la subjectivitat. Ho fan fonamentalment a través de l'hegemonia en la informació i el control que exerceixen en els processos comunicatius. Aquest model dominant deixa poc marge perquè la població desenvolupi el seu dret inalienable d’accés a la informació, perquè participi en la producció i l’emissió de continguts i perquè s'apropiï de llenguatges i diferents formats de comunicació.

En aquest context és necessari i oportú un canvi d’hegemonia cultural que sorgeixi des dels barris, del propi veïnat. Considerem que cal un nou paradigma participatiu, comunicatiu i popular que generi relats socials i on s’expliqui això que ens passa com a persones i com a societat.

Per a l’aportació d’aquest canvi, proposem la creació d’un canal de televisió via web que esdevingui una eina de comunicació de base, transversal i de lògica comunitària i que sigui, alhora, un nou model televisiu que garanteixi la llibertat d'expressió i el dret a la informació de tots els veïns i veïnes de Barcelona.

El veïnat, les entitats, els col·lectius socials i els centres educatius dels diferents territoris seran els veritables protagonistes del nou mitjà audiovisual. Els col·lectius que arrenquem i duem a terme la proposta treballarem per a l’acompanyament i la facilitació de les tasques de producció de continguts a partir de les metodologies del vídeo participatiu.

XARXES DEL PROJECTE
ACCIONS RELACIONADES