Més inclusió laboral de les persones amb discapacitat

L’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat i Barcelona Activa despleguen un pla d’accions per a la inclusió social, l’ocupació i la promoció econòmica de persones amb discapacitat en el mercat de treball. Un pla que amplia el conjunt d’accions que ja s’estaven impulsant i, alhora, reforça la col·laboració amb les entitats i organitzacions de l’àmbit de l’economia social i el tercer sector, capdavanter en l’àmbit de la inclusió.

01/03/2023 17:21 h

Ajuntament de Barcelona

Segons dades de l‘Institut d’Estadística de Catalunya, l‘any 2021 la taxa d’ocupació de persones amb discapacitat era del 28%, 2,6 punts menys que el 2020, i la taxa d’atur, del 20,6%, 9,2 punts per sobre de la taxa de les persones sense discapacitat. Pel que fa a l’augment del salari de les persones amb discapacitat, ha estat inferior al de la resta de treballadors i treballadores, raó per la qual la bretxa salarial ha estat superior a la del 2020 i ha passat d’un -25,8% a un -26,2% el 2021.

Davant d’aquesta situació el pla incideix en tres línies d’actuació: polítiques actives d’ocupació per a persones amb discapacitat, emprenedoria i enfortiment empresarial en l’àmbit de l’economia social i la discapacitat i visibilització i sensibilització.

Les tres línies posen en marxa un total de 18 accions, entre les quals hi ha establir aliances amb institucions i entitats implicades en la inserció laboral de persones amb discapacitat, millorar la formació digital del col·lectiu o garantir el 7% de contractació de persones amb discapacitat als plans d’ocupació municipals, entre d’altres accions. 

Més informació

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades