La transformació de l’antiga fàbrica Mercedes-Benz fomentarà l’espai veïnal a Sant Andreu

La proposta de modificació de Pla general metropolità (MPGM) convertirà la fàbrica en desús de la Mercedes-Benz, al districte de Sant Andreu, en un nou espai per fomentar la vida veïnal i la mobilitat sostenible, amb noves places i zones verdes i equipaments públics per dinamitzar el barri del Bon Pastor i els polígons industrials de l’entorn i connectar-los millor amb la resta de la ciutat.

13/09/2022 15:06 h

Ajuntament de Barcelona

El document proposa destinar més de la meitat de la Mercedes-Benz a espai públic, en concret, més de 49.000 metres quadrats que inclouen la nova plaça de la Mercedes, un gran parc urbà format per una plaça, dos jardins, els interiors d’illa i els carrers verds:

  • La plaça de la Mercedes. Una plaça enjardinada situada en l’antiga nau de producció de la fàbrica. Una gran àgora central per fer vida social i cultural i que vertebrarà l’activitat econòmica. Es restaurarà l’estructura metàl·lica de la nau, s’eliminarà la coberta i s’instal·laran panells fotovoltaics per donar servei als diferents equipaments. El conjunt incorpora sostre comercial, espais on poder fer activitats temporals i una gran grada per celebrar actes públics.
  • Gran parc urbà. Inclourà el jardí del Llac, el jardí de la Indústria, la plaça Central i dos interiors d’illa públics. En total, sumaran uns 31.000 metres quadrats. Així, més d’un terç de la nova Mercedes-Benz serà verd.
  • Carrers verds. Uniran les places i jardins i establiran recorreguts verds que connectaran la Mercedes amb el centre del Bon Pastor, el parc del Rec Comtal, la Maquinista i el polígon industrial del Torrent de l’Estadella. Estaran destinats a  vianants i bicicletes, però també tindran espais d’estada i per al joc infantil, i recolliran l’aigua de pluja i permeabilitzaran l’espai.

Tots els espais estaran reservats per al passeig, els usos ciutadans i la mobilitat sostenible, i no hi haurà trànsit de vehicles, seguint el model Superilla Barcelona. A més, hi haurà nous carrils bici i aparcaments per a bicicletes i es millorarà el pas i les ubicacions dels busos.

L’antiga fàbrica se sumarà al canvi que viurà la Sagrera en els propers anys amb la nova mobilitat generada al voltant de la nova estació ferroviària, que contribuirà a fer que tot l’àmbit deixi de tenir un ús únic de polígons i quedi integrat a la trama urbana de la ciutat.

Una altra novetat és l’ordenació del passeig de l’Havana. S’ampliarà el passeig i es mantindrà tot l’arbrat existent. A més, els nous edificis que es construiran a la banda del passeig mantindran en els habitatges el bon assolellament que ja hi ha avui dia en aquesta via.

Equipaments públics i habitatge assequible

La proposta de nou planejament inclou una nova escola bressol, un institut de formació professional, un espai sociocultural i un espai de memòria que s’ubicaran a l’antic edifici principal —antic edifici de direcció i la fàbrica— i dos edificis més a l’oest del recinte. A més, es recuperaran els usos esportius de l’antic camp de futbol del carrer de Santander.

També es preveu una ampliació del CAP Bon Pastor al carrer de Mollerussa, una ampliació del centre cívic amb sales polivalents a l’edifici d’Enric Sanchis i l’ampliació i millora de les instal·lacions del CEM Bon Pastor.

A la nova Mercedes-Benz hi haurà fins a 1.300 habitatges nous. Del total, el 40% seran de preu assequible i la resta, lliure, i com a mínim la meitat dels de preu assequible seran de lloguer. Els edificis d’habitatges aprofitaran els interiors d’illa, cobertes i terrasses intermèdies per crear ambient de comunitat.

Pel que fa a l’activitat econòmica i docent, es destinaran fins a 84.000 metres quadrats que s’espera que puguin allotjar fins a 5.000 nous llocs de treball de qualitat a mitjà i llarg termini, relacionats amb l’economia circular, la innovació, la petita indústria i el comerç de proximitat.

En un dels edificis existents de l’antiga fàbrica s’hi ubicaran les noves seus de la Facultat de Disseny i Enginyeria Elisava i de la UVic-UCC. També es preveu que la Fundació Leitat hi instal·li un centre propi i lideri la gestió i implantació de noves empreses tecnològiques vinculades a les indústries creatives i 4.0.

Procés participatiu amb el veïnat

Després de segellar el conveni a l’abril de l’any passat amb la societat propietària del recinte, es va engegar un procés participatiu per donar a conèixer el projecte i recollir aportacions i suggeriments dels veïns i veïnes i els col·lectius vinculats a l’espai. El procés ha consistit en vuit sessions i ha sigut previ a l’aprovació inicial del nou planejament.

El Govern municipal portarà la proposta de la MPGM a aprovació inicial a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat de dimarts vinent. Un cop superi el tràmit, començarà un període d’exposició pública de dos mesos per obrir el document a les aportacions de la ciutadania i entitats.

Es continuarà el procés participatiu per debatre i millorar la proposta de modificació del planejament i acabar de concretar aspectes com ara la ubicació definitiva dels equipaments.

La previsió és poder dur el pla a l’aprovació provisional a principis del 2023 en el marc del Plenari del Consell Municipal.

Etiquetes associades a la notícia