HomeComissariats en línia de la XMAC

Comissariats en línia de la XMAC

La Xarxa de Museus d’Art de Catalunya (XMAC), de la qual el Museu Frederic Marès forma part, compta amb un espai web que conté comissariats en línia que ofereixen nous formats de difusió de les col·leccions de tots els museus que la integren.Tal com indiquen des de la pròpia XMAC, aquest espai ha de permetre que, segons cada comissariat, es construeixin relats molt diversos i es facin aflorar lectures múltiples a partir de la totalitat de les col·leccions. Alhora, també permet difondre el sentit i el valor de la col·lecció conjunta d’art de Catalunya.

El primer d'aquests comissariats en línia, titulat Una rapsòdia visual, va sorgir durant el confinament, concretament a arrel del Dia Internacional dels Museus 2020, que aquest any es va haver de celebrar en línia a causa de la pandemia. El Museu Frederic Marès va participar en aquest comissariat amb dues obres: el compartiment del retaule de Sant Agustí de Jaume Huguet  i l’escultura Terpsícore, musa de la música, de Venanci Vallmitjana.

La crisi sanitària i el corresponent confinament domiciliari i tancament dels equipaments culturals va donar peu a la creació de nous recursos i eines a través d'Internet. En aquest sentit, i per tal d'apropar als usuaris les col·leccions dels diferents museus de Catalunya, la XMAC va llançar aquesta iniciativa, a la qual s'ha afegit darrerament Maneres de dir joAutoretrat i dones a la Xarxa de Museus d’Art de Catalunya, un trajecte virtual comissariat per Cristina Masanés.

Podrem trobar-hi també el comissariat: Tresors de terres remotes, on els museus de la XMAC, entre ells el Museu Frederic Marès, presenten tresors de terres remotes conservats a les seves col·leccions. En aquest sentit, es poden trobar dues peces del Museu Frederic Marèsel retaule-tabernacle provinent del monestir de Santa Clara de Calabazanos (cap al 1500) i un portapau del segle XIV i XV.

I, per últim, s'ha publicat el comissariat de l’artista Jordi Mitjà, que porta per nom Ulls confinats i escenifica una situació d'urgència, com és l'arribada de la Covid 19, amb els arxius dipositaris dels museus. "Respon a un seguit de qüestions que em vaig fer, intuïtivament, el primer més del confinament per Covid-19. L’intent de posar imatges al que va succeir, amb l'esperança dipositada en les obres que s'han materialitzat durant aquest període", explica Mitjà. El Museu Frederic Marès participa en aquest comissariat amb dues peces: Bust reliquiari d'una santa, de primer quart segle XVI, i el Retrat de nen amb timbal i cèrcol, fotografiat per Joan Martí Centellas a la segona meitat del segle XIX.