Barcelona, l’escenari de les indústries creatives

Imatge
Barcelona, l’escenari de les indústries creatives
Imatge
Barcelona, l’escenari de les indústries creatives
Imatge
Barcelona, l’escenari de les indústries creatives
Imatge
Barcelona, l’escenari de les indústries creatives
Imatge
Barcelona, l’escenari de les indústries creatives
Imatge
Barcelona, l’escenari de les indústries creatives
Imatge
Barcelona, l’escenari de les indústries creatives
Imatge
Barcelona, l’escenari de les indústries creatives
Imatge
Barcelona, l’escenari de les indústries creatives
Imatge
Barcelona, l’escenari de les indústries creatives
Imatge
Barcelona, l’escenari de les indústries creatives
Imatge
Barcelona, l’escenari de les indústries creatives
Imatge
Barcelona, l’escenari de les indústries creatives
Imatge
Barcelona, l’escenari de les indústries creatives
Imatge
Barcelona, l’escenari de les indústries creatives
Imatge
Barcelona, l’escenari de les indústries creatives

Barcelona ha estat bressol de grans artistes de tota mena que han ajudat a transformar la ciutat en un espai de cultura i inspiració i han promocionat la marca Barcelona entorn de la indústria de la creativitat. En l’actualitat, la tecnologia i la innovació han portat a la diversificació del sector creatiu, impulsant noves disciplines que promouen la competitivitat, la riquesa i l’ocupació.

 Durant aquesta sessió descobrirem l’heterogeneïtat de les indústries creatives i debatrem sobre els reptes que ha d’afrontar la ciutat per aprofitar el seu caràcter creatiu i innovador com a vector referent en l’impuls econòmic de Barcelona.

Dimecres 29 de març

De 17.45 a 18.45 h
Auditori Disseny Hub Barcelona