Barcelona, l’escenari de les indústries creatives

Barcelona, l’escenari de les indústries creatives

Barcelona ha estat bressol de grans artistes de tota mena que han ajudat a transformar la ciutat en un espai de cultura i inspiració i han promocionat la marca Barcelona entorn de la indústria de la creativitat. En l’actualitat, la tecnologia i la innovació han portat a la diversificació del sector creatiu, impulsant noves disciplines que promouen la competitivitat, la riquesa i l’ocupació.

 Durant aquesta sessió descobrirem l’heterogeneïtat de les indústries creatives i debatrem sobre els reptes que ha d’afrontar la ciutat per aprofitar el seu caràcter creatiu i innovador com a vector referent en l’impuls econòmic de Barcelona.

Dimecres 29 de març

De 17.45 a 18.45 h
Auditori Disseny Hub Barcelona