El Mapa del Talent de Barcelona

Imatge
El Mapa del Talent de Barcelona
Imatge
El Mapa del Talent de Barcelona
Imatge
El Mapa del Talent de Barcelona
Imatge
El Mapa del Talent de Barcelona
Imatge
El Mapa del Talent de Barcelona
Imatge
El Mapa del Talent de Barcelona
Imatge
El Mapa del Talent de Barcelona
Imatge
El Mapa del Talent de Barcelona
Imatge
El Mapa del Talent de Barcelona
Imatge
El Mapa del Talent de Barcelona
Imatge
El Mapa del Talent de Barcelona
Imatge
El Mapa del Talent de Barcelona
Imatge
El Mapa del Talent de Barcelona
Imatge
El Mapa del Talent de Barcelona
Imatge
El Mapa del Talent de Barcelona
Imatge
El Mapa del Talent de Barcelona
Imatge
El Mapa del Talent de Barcelona
Imatge
El Mapa del Talent de Barcelona
Imatge
El Mapa del Talent de Barcelona
Imatge
El Mapa del Talent de Barcelona
Imatge
El Mapa del Talent de Barcelona
Imatge
El Mapa del Talent de Barcelona

El talent que es crea a Barcelona o que escull la nostra ciutat per instal·lar-se i desenvolupar la seva carrera professional troba, a més del seu atractiu singular, una gran oferta de formació i un gran ecosistema emprenedor i empresarial que la fa destacar entre altres ciutats europees. Però, quin és el perfil d’aquest talent que treballa a Barcelona i la seva àrea metropolitana?

En aquesta sessió es presentarà “El mapa del talent de Barcelona”, una iniciativa liderada per Barcelona Activa en col·laboració amb LinkedIn per mostrar el comportament, les tendències i l’evolució del talent de Barcelona i obrir un espai de debat al voltant de l’economia del talent. Aquest informe s’emmarca en la Mesura de Govern Barcelona, ciutat de talent, que recull iniciatives i polítiques municipals de generació, desenvolupament, atracció i fidelització del talent de Barcelona, i dona compliment també a l’estratègia de foment del talent prioritzada en la nova agenda econòmica per Barcelona Green Deal.

Tancarà la sessió la Tercera Tinenta d’Alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona, Laia Bonet.