El Mapa del Talent de Barcelona

El Mapa del Talent de Barcelona

El talent que es crea a Barcelona o que escull la nostra ciutat per instal·lar-se i desenvolupar la seva carrera professional troba, a més del seu atractiu singular, una gran oferta de formació i un gran ecosistema emprenedor i empresarial que la fa destacar entre altres ciutats europees. Però, quin és el perfil d’aquest talent que treballa a Barcelona i la seva àrea metropolitana?

En aquesta sessió es presentarà “El mapa del talent de Barcelona”, una iniciativa liderada per Barcelona Activa en col·laboració amb LinkedIn per mostrar el comportament, les tendències i l’evolució del talent de Barcelona i obrir un espai de debat al voltant de l’economia del talent. Aquest informe s’emmarca en la Mesura de Govern Barcelona, ciutat de talent, que recull iniciatives i polítiques municipals de generació, desenvolupament, atracció i fidelització del talent de Barcelona, i dona compliment també a l’estratègia de foment del talent prioritzada en la nova agenda econòmica per Barcelona Green Deal.

Tancarà la sessió la Tercera Tinenta d’Alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona, Laia Bonet.