Observatori de Barcelona: 20 anys d’anàlisi i impuls del posicionament internacional de la ciutat

Imatge
Observatori de Barcelona: 20 anys d’anàlisi i impuls del posicionament internacional de la ciutat
Imatge
Observatori de Barcelona: 20 anys d’anàlisi i impuls del posicionament internacional de la ciutat
Imatge
Observatori de Barcelona: 20 anys d’anàlisi i impuls del posicionament internacional de la ciutat
Imatge
Observatori de Barcelona: 20 anys d’anàlisi i impuls del posicionament internacional de la ciutat
Imatge
Observatori de Barcelona: 20 anys d’anàlisi i impuls del posicionament internacional de la ciutat
Imatge
Observatori de Barcelona: 20 anys d’anàlisi i impuls del posicionament internacional de la ciutat
Imatge
Observatori de Barcelona: 20 anys d’anàlisi i impuls del posicionament internacional de la ciutat
Imatge
Observatori de Barcelona: 20 anys d’anàlisi i impuls del posicionament internacional de la ciutat
Imatge
Observatori de Barcelona: 20 anys d’anàlisi i impuls del posicionament internacional de la ciutat
Imatge
Observatori de Barcelona: 20 anys d’anàlisi i impuls del posicionament internacional de la ciutat
Imatge
Observatori de Barcelona: 20 anys d’anàlisi i impuls del posicionament internacional de la ciutat
Imatge
Observatori de Barcelona: 20 anys d’anàlisi i impuls del posicionament internacional de la ciutat
Imatge
Observatori de Barcelona: 20 anys d’anàlisi i impuls del posicionament internacional de la ciutat
Imatge
Observatori de Barcelona: 20 anys d’anàlisi i impuls del posicionament internacional de la ciutat
Imatge
Observatori de Barcelona: 20 anys d’anàlisi i impuls del posicionament internacional de la ciutat
Imatge
Observatori de Barcelona: 20 anys d’anàlisi i impuls del posicionament internacional de la ciutat

Els diferents elements que fan de Barcelona un destí atractiu per al talent, l’activitat econòmica i els visitants l’han fet mereixedora d’una posició important a molts dels principals rànquings de ciutats, destacant-la com a ciutat innovadora, cultural, sostenible, oberta i global.

En aquesta sessió es presentarà la 20a edició de l’Observatori de Barcelona, un projecte conjunt de l’Ajuntament de Barcelona i la Cambra de Comerç de Barcelona que té com a objectiu analitzar el posicionament internacionalde Barcelona respecte de les principals ciutats europees i del món a través de més de 30 indicadors sobre aspectes clau de la competitivitat urbana. A més, coincidint amb la celebració dels 20 anys de l’Observatori, es valorarà l’evolució del posicionament internacional de Barcelona en diferents àmbits i s’analitzaran les futures oportunitats i reptes de la ciutat en l’atracció de talent i negoci i en la transició cap al model de desenvolupament competitiu, sostenible i inclusiu de l’agenda econòmica Barcelona Green Deal. 

Document