Ponents

Pepe Serra

Director, Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC)

Llicenciat en Història de l’Art (especialitat contemporani) per la Universitat Autònoma de Barcelona. És director del Museu Nacional d’Art de Catalunya des de gener de 2012. Anteriorment ha estat director del Museu Picasso de Barcelona (anys 2006-2012), sotsdirector general de museus al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya (anys 2005 i 2006), Cap de Programes de la Fundació Caixa Catalunya- La Pedrera (2001-2005) i Coordinador d’exposicions itinerants al MACBA (1996-2000). Ha estat Director i professor del Postgrau de Museus a la Universitat Pompeu Fabra, Barcelona (2010-2015) i Director de les dues edicions a Barcelona del seminari Museums in Changing Times organitzat per la Johns Hopkins University dins el Master of Museum Studies (2012 i 2016) .També és professor convidat de diversos màsters i estudis de postgrau universitaris com el Màster de Gestió del Patrimoni Cultural i Museologia de la Universitat de Barcelona (UB), el Màster en Anàlisi i gestió del Patrimoni Artístic de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) o el Postgrau en Humanitats, Salut i Projectes Arts in Health de la Universitat Pompeu Fabra (UPF).

Sessió
Cultura, ciència i innovació: una aposta per esdevenir ciutat de coneixement

Dimecres 29 de març

16:00 h - 17:00 h

Auditori Disseny Hub Barcelona