Tancar les bretxes de gènere

Imatge
Barcelona REACT 2022 - Tancar les bretxes de gènere 01
Imatge
Barcelona REACT 2022 - Tancar les bretxes de gènere 02
Imatge
Barcelona REACT 2022 - Tancar les bretxes de gènere 03
Imatge
Barcelona REACT 2022 - Tancar les bretxes de gènere 04
Imatge
Barcelona REACT 2022 - Tancar les bretxes de gènere 05
Imatge
Barcelona REACT 2022 - Tancar les bretxes de gènere 06
Imatge
Barcelona REACT 2022 - Tancar les bretxes de gènere 07
Imatge
Barcelona REACT 2022 - Tancar les bretxes de gènere 08
Imatge
Barcelona REACT 2022 - Tancar les bretxes de gènere 01
Imatge
Barcelona REACT 2022 - Tancar les bretxes de gènere 02
Imatge
Barcelona REACT 2022 - Tancar les bretxes de gènere 03
Imatge
Barcelona REACT 2022 - Tancar les bretxes de gènere 04
Imatge
Barcelona REACT 2022 - Tancar les bretxes de gènere 05
Imatge
Barcelona REACT 2022 - Tancar les bretxes de gènere 06
Imatge
Barcelona REACT 2022 - Tancar les bretxes de gènere 07
Imatge
Barcelona REACT 2022 - Tancar les bretxes de gènere 08

Dijous 31 de març

15:30 h - 16:45 h

Sala C (Disseny Hub)

Les dones tenen menys presència que els homes en el mercat laboral, i això contribueix a la bretxa d’oportunitats i participació econòmica. A Barcelona, la bretxa de gènere en la participació laboral encara no s’ha tancat: el 2020 representava el 67,8%, encara lluny dels nivells superiors al 70% dels països nòrdics. Al mercat laboral, les bretxes de gènere tendeixen a augmentar juntament amb el nivell d’antiguetat: el 38% dels alts càrrecs del sector privat i del sector públic a Catalunya estaven ocupats per dones el 2020 i només el 3,7% de les empreses estaven dirigides per dones. També observem xifres alarmants en termes de disparitats financeres, amb un 18,7% de bretxa salarial i més d’un 23% de bretxa d’ingressos. Aquestes bretxes evidencien que les dones encara perceben retribucions inferiors a les dels homes en posicions similars i, alhora, que les disparitats d’ingressos són més altes que les bretxes salarials.

En efecte, per a les dones és un desafiament arribar a llocs d’alt nivell o obtenir feina als segments d’alta remuneració de l’economia, i tenen menys probabilitats que els homes d’obtenir ingressos d’activitats com la inversió financera o l’emprenedoria, on els guanys són substancialment més alts. Abordar aquest tema és clau per a l’economia de Barcelona, on l’emprenedoria és un dels elements centrals del teixit empresarial. Sobre aquesta base, aquesta sessió tractarà els aspectes decisius que cal abordar per tancar les bretxes de gènere, amb la presència de líders i expertes de diversos camps i sectors.