Sílvia Cóppulo Martínez, Directora de l'Observatori de Lideratge en l'Empresa, UPF-BSM, ECOS