Vés al contingut

Empresaris, empresàries, autònoms i autònomes

MESURES DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA

Ajuts econòmics

 • Ajut de 300 € per a les persones treballadores autònomes de Barcelona més afectades per la covid-19, ja sigui perquè han vist decaure en més d’un 75% les seves vendes o perquè han hagut de tancar el negoci. La finalitat d’aquest ajut és que complementi la prestació econòmica extraordinària promoguda pel Govern espanyol.

  Última actualització: 17/06/2020

 • S’ha reforçat el Servei de Finançament Empresarial de Barcelona Activa per donar suport a les persones autònomes, empreses i entitats en la cerca dels recursos financers necessaris per fer front a situacions de tensió de tresoreria o a necessitats de finançament a mitjà i llarg termini. Aquest servei ofereix acompanyament en la tramitació dels ajuts i línies de finançament específics per la covid-19.

  Servei permanent

 • L'Ajuntament de Barcelona, a través de Barcelona Activa, ha obert la quarta convocatòria d'ajuts per finançar projectes que impulsin l'economia als barris. 

  Arran de la crisi provocada per la covid-19, s'ha ampliat l'abast de la convocatòria amb l'objectiu de donar suport a les persones físiques, associacions, entitats i empreses susceptibes de presentar-hi projectes. 

  Les subvencions cobreixen fins al 80% del pressupost total del projecte, amb un màxim de 40.000 euros d’import subvencionat. 

  Última actualització: 17/06/2020

 • L’Institut de Cultura convoca diverses línies extraordinàries de subvencions per donar suport al teixit cultural.

  Última actualització: 17/06/2020

 • S’amplien 400.000 euros (i s’arriba, per tant, a un volum de 4 milions d’euros de línia de crèdit) als fons de crèdit publicocooperatius amb Coop57 i Fiare Banca Ètica. Aquesta mesura està destinada a empreses i entitats de l’economia social i solidària de Barcelona amb necessitats de liquiditat: permet donar resposta a les noves necessitats que puguin sorgir pels efectes de la covid-19, i donar crèdits a projectes que, tot i la seva viabilitat econòmica i interès sociocomunitari, podrien tenir més risc de morositat.

  Última actualització: 17/06/2020

 • Subvencions de fins al 80% per finançar la creació i l’enfortiment de cooperatives, entitats i projectes de l’economia social i solidària. Es prioritza la creació, la consolidació i la intercooperació.

  La convocatòria de subvencions es valorarà i es resoldrà tenint en compte el fet de poder fer front als efectes de l’emergència sanitària i la reactivació econòmica de l’àmbit. La convocatòria estava dotada inicialment amb 800.000 euros, que s’amplien amb 200.000 euros més, per la qual cosa s’arriba a la dotació pressupostària d’1 milió d’euros.

  Última actualització: 17/06/2020

 • Conveni amb subvenció directa (45.000 euros totals) amb Coòpolis, com a agrupació gestora de l’Ateneu Cooperatiu de Barcelona per a accions d’assessorament a cooperatives de la ciutat en els seus plans de contingència i reactivació socioeconòmica, posant especial atenció en l’àmbit de les cures i els projectes de persones migrades (i d’altres com el cultural on ja hi ha un embrió de coordinació intercooperativa) així com per garantir una correcta coordinació i complementarietat d’accions i programes.

  Última actualització: 17/06/2020

 • Crida a iniciatives econòmiques transformadores (amb component digital o de plataformització) amb prioritat en el sectors d’alimentació, cures i cultural.

  Les iniciatives tindran el suport d’una campanya de matchfunding, assessorament per la digitalització que faciliti la viabilitat econòmica i l’acompanyament d’actors claus en model match partnership, seguint la lògica de 5 hèlices (participació de la societat civil, el sector empresarial, la investigació, l’administració pública i la transició socioeconòmica) i de la intel·ligència col·lectiva ecosistèmica.

  Última actualització: 17/06/2020

 • Ajut econòmic adreçat a persones físiques o jurídiques que siguin arrendadores de béns immobles destinats a locals comercials que redueixin el lloguer als seus arrendataris o arrendatàries. L’import de la subvenció és de 600 € si els propietaris o les propietàries rebaixen la quantia entre un 25 i un 50% i de 1.200 € si la rebaixa és superior al 50%.

  Última actualització: 17/06/2020

 • Conjunt de recursos per ajudar el teixit comercial i el sector de la restauració a fer el salt al món digital. El nou servei inclou l’assessorament necessari per crear un pla de digitalització, l’accés a un catàleg formatiu amb més de 50 cursos per seguir en línia i una línia de subvencions.

  Última actualització: 17/06/2020

 • BIT Habitat llança aquesta convocatòria amb l’objectiu de donar suport financer i tècnic a la implementació de projectes que donin resposta als reptes urbans plantejats i que tinguin un impacte real, a curt termini, sobre la qualitat de vida de les persones.

  Última actualització: 17/06/2020

ASSESSORAMENT

 • Servei d’Orientació Jurídica de Barcelona Activa, en col·laboració amb el Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, per donar suport a les persones autònomes i petites empreses que vulguin resoldre dificultats per fer front al cànon de lloguer derivades de l’afectació de la covid-19.

  Última actualització: 17/06/2020

 • Si vols treballar en un nou projecte empresarial, accedeix als Serveis d’Emprenedoria de Barcelona Activa.

  Servei permanent

 • Serveis d’assessorament a persones autònomes, empreses i entitats de l’economia social i solidària: constitució, finançament, gestió del talent, transmissió, internacionalització, transformació digital, etcètera.

  Servei permanent

 • A través d’aquest formulari es responen dubtes sobre el pla de xoc i es pot oferir suport de proximitat.

  Última actualització: 17/06/2020

 • L’objectiu d’aquesta guia ha estat generar un document que analitzi les problemàtiques específiques de cada tipologia d’aquests actes culturals, per extreure’n un seguit de criteris que permetin dur-les a terme de manera adaptada a les mesures bàsiques de protecció i prevenció davant de possibles contagis de covid-19.

  Última actualització: 17/06/2020

 • S’ofereix servei d’acompanyament personalitzat a empreses d’economia social i solidària, en estreta col·laboració amb serveis, operadors i agents de l’ecosistema ESS i amb assessorament especialitzat d’experts, per al ressorgiment de 350 empreses. Inclou formacions grupals per a la reactivació d’empreses i entitats; un mapa de necessitats de l’ecosistema ESS en col·laboració amb agents de l’ESS, per definir accions conjuntes, i una bústia en línia de consultes i respostes ràpides.

  Última actualització: 17/06/2020

 • Programa a mida per a la revisió, la reactivació i la reinvenció empresarial, dirigit a aquelles empreses i iniciatives de l’economia social i solidària que hagin quedat molt afectades per l’impacte econòmic causat per la covid-19. Inclou programes de reactivació específics per als sectors de cures, tèxtil, cultura i economies col·laboratives.

  Última actualització: 17/06/2020

 • L’Observatori del Turisme a Barcelona (OTB) supervisa i elabora informes que recullen els efectes de la covid-19 i les expectatives de futur en el sector turístic a escala mundial.

 • L’Ajuntament de Barcelona ofereix a les empreses vinculades a l’economia del i la visitant un servei d’assessorament en línia per conèixer quins són els protocols o mesures de seguretat sanitària més adients per a cada tipus de negoci. Amb aquest acompanyament contribuïm a garantir a les persones que viuen a la ciutat i a les que ens visiten que Barcelona és una ciutat segura.

  Última actualització: 17/06/2020

 • L'Oficina de l'Esport de Barcelona és un servei que l'Ajuntament de Barcelona, a través de l'Institut Barcelona Esports, posa a disposició del sector esportiu de la ciutat per tal d'oferir-li suport, de manera gratuïta, en la gestió de les seves activitats i projectes. El servei informa, assessora i ofereix formació en matèries laborals, jurídiques, comptables, de comunicació i mediambientals, així com dels diferents tràmits de les administracions públiques, com són subvencions, ajuts o presentacions de pliques, entre d'altres.

  Servei permanent

 • Assessorament especialitzat adreçat a empreses, persones autònomes, empreses emergents, cooperatives, entitats o associacions vinculades al sector esportiu de la ciutat, per informar-les dels ajuts i recursos que l'Ajuntament i altres administracions i institucions posen al seu abast per pal·liar el possible impacte de la covid-19 en la viabilitat dels seus projectes empresarials o esportius.
  El servei el prestarà l'Oficina d'Atenció a les Empreses (OAE) de Barcelona Activa, mitjançant el Centre d'Atenció Telefònica habilitat a tal efecte:

  •  T: 900 533 175 (de 9 a 18 h, de dilluns a divendres)
 • A través de la pàgina web Barcelona International Welcome es presta un servei d’acollida per a persones estrangeres que arriben a la ciutat, especialment enfocat a talent internacional que es vol establir a la ciutat i emprendre una activitat econòmica o professional. S’ofereix informació i recursos per facilitar-los la instal·lació i l’arrelament a la ciutat, com ara informació pràctica sobre aspectes quotidians (habitatge, sanitat...), tràmits que cal fer quan s’arriba a la ciutat (estrangeria, padró, targeta sanitària...), documentació i altres recursos d’interès.

  Última actualització: 17/06/2020

 • Servei integral d’assessorament i d’acompanyament a la inclusió laboral dirigit a les empreses amb visió de futur i compromeses amb la inclusió laboral. 

  El servei està format per un equip de professionals experts en l’àmbit de la inclusió laboral de la Xarxa per a la Inclusió Laboral de Barcelona (XIB).

  El servei ofereix el següent:

  • Informació sobre els beneficis socials i corporatius de la inclusió laboral.
  • Acompanyament a la persona i a l’empresa en els processos de selecció i en el lloc de treball.
  • Informació i assessorament en matèria d’accessibilitat a l’entorn laboral.
  • Accions formatives per garantir la inclusió.

  Podeu contactar amb el servei Inclou Futur. 

  Més informació

  Servei permanent

 • Un nou servei web d’informació recull tots els recursos econòmics i de suport adreçats especialment a les microempreses, pimes, autònoms i treballadors, els més afectats per les caigudes de facturació durant l’estat d’alarma. També dona servei a qualsevol empresa, cooperativa, entitat o associació que ho sol·liciti.

  El portal web inclou un paquet de serveis, accions i ajuts dissenyats específicament per fer front a aquesta situació temporal d’incertesa, falta de liquiditat i aturada general d’activitat.

  El nou servei aporta recursos municipals, de la Generalitat i del Govern espanyol.

  Servei d'informació de Barcelona Activa

   

 • Es posa en marxa una unitat especialitzada en l’acompanyament a persones treballadores autònomes, microempreses i pimes, i cooperatives per a la captació dels ajuts econòmics derivats de la crisi de la Covid-19.

  La nova unitat es coordina des de l’Oficina d’Atenció a les Empreses (OAE) de Barcelona Activa.

  El servei fa un diagnòstic de cada empresa per conèixer-ne les necessitats i saber a quins ajuts especials pot optar. Entre aquests ajuts, hi figuren les subvencions procedents d’organismes com ara l’Institut de Crèdit Oficial (ICO), l’Institut Català de Finances (ICF) o les línies disponibles d’entitats bancàries.

  Es preveu que els sectors que més sol·licitin aquest servei d’acompanyament siguin els negocis relacionats amb el comerç, el turisme o les indústries creatives, entre d’altres.

  Aquesta nova mesura se suma al servei que assessora i informa d’altres ajuts no excloents provinents de la resta d’administracions públiques.

  Barcelona ActivaBarcelona Activa

  Última actualització 05/05/2020

FORMACIÓ

PROMOCIÓ

 • L’agenda de reprogramacions de festivals i grans esdeveniments neix com a resposta a la demanda informativa dels diferents agents que organitzen activitats culturals a la ciutat. És un document viu i sotmès a possibles modificacions fruit de l’evolució canviant del context actual.

  Última actualització: 17/06/2020

 • L’Ajuntament de Barcelona transformarà els baixos del Palau de la Virreina (Rambla, 99), on ara hi ha l’oficina Tiquet Rambles, en la nova Oficina Ciutadana de la Cultura, un nou espai d’acollida per donar suport i assessorament al teixit cultural de la ciutat.

  Última actualització: 17/06/2020

 • L’Institut de Cultura de Barcelona ha posat en marxa un nou portal web en el qual es pot trobar informació sobre les mesures que l’Ajuntament i altres administracions han pres per donar suport al sector cultural. Aquest mateix portal, a més, informarà sobre la reorganització del calendari dels esdeveniments culturals a la ciutat.

  Última actualització: 17/06/2020

 • Amb la targeta d’aparcament personalitzable Bonus Card podràs gaudir d’entrades i sortides il·limitades per 15 o 30 dies consecutius a l’aparcament que triïs de la Xarxa d’Aparcaments B:SM.

  Tria l’aparcament que vols, reserva els dies que necessites i entra i surt quan vulguis, al millor preu i amb garantia de plaça! Aconsegueix-la amb un 20% de dte. comprant-la en línia amb el codi bsmle20.

  Última actualització: 17/06/2020

CANVIS NORMATIUS

 • L’Ajuntament de Barcelona ha decidit fer canvis en les dates de pagament d’impostos, taxes i preus públics que formen part de les mesures fiscals municipals. S’ajornen els terminis de pagament per contribuir a alleugerir les dificultats econòmiques davant la crisi de la covid-19.

  Última actualització: 17/06/2020

 • Els establiments comercials de proximitat i la restauració disposaran de manera temporal i excepcional de més superfície per impulsar l’activitat econòmica i afavorir la recuperació de la vida de barri. A més, la taxa de terrasses es rebaixarà al voltant d’un 75%.

  Última actualització: 17/06/2020

 • Des de dilluns, 25 de maig, les guinguetes de platja tornaran a obrir amb 30 taules per establiment i l’habilitació de passeres i tarimes. S’hauran d’aplicar les mesures de distanciament establertes i es permet la instal·lació de para-sols.

  L’Ajuntament de Barcelona, d’acord amb el sector, rebaixarà el 75% de la taxa a les guinguetes que obrin durant la temporada i també se’ls retornarà el 100% dels dies que no han pogut obrir a causa de l’estat d’alarma previs al 25 de maig.

  A més, es permetrà que la temporada s’allargui fins al 30 de novembre, amb la possibilitat que als establiments que no vulguin obrir fins a aquesta data i optin per tancar el 30 de setembre o el 31 d’octubre, se’ls retornarà el 100% de les taxes de la part corresponent fins al 30 de novembre.

  Última actualització 25/05/2020

 • L’Ajuntament ha flexibilitzat els termes i terminis per a l’atorgament de subvencions amb l’objectiu d’agilitar al màxim els períodes de pagament i accelerar l’arribada de liquiditat a les empreses, entitats i persones autònomes beneficiàries dels ajuts.

  La prioritat és facilitar la màxima viabilitat perquè es duguin a terme les activitats objecte de la subvenció.

  Entre altres mesures, es permet avançar el pagament abans del període d’al·legacions per als ajuts de la convocatòria general, subvencionar determinades despeses tot i que l’objecte de l’ajut no s’hagi arribat a realitzar o incrementar la quantia de la subvenció en casos excepcionals des del 50% màxim habitual fins a un 80%.

  Respecte a la justificació de les subvencions, el termini es prorroga fins al 30 de setembre de 2020 per als casos en què s’acabés abans.

  A més, es podran aprovar noves convocatòries de subvencions i ajuts per a situacions estretament vinculades a l’estat d’alarma provocat per la Covid-19 i, en aquests casos, els terminis no estaran suspesos.

  Més informació

  Última actualització 23/04/2020

Anar al principi