Vídeo-garitu

Diversament vulnerables va ser un projecte d’intervenció artística realitzat per Cos Col·lectiu amb l’alumnat de 6è de Primària de l’escola pública Collaso i Gil, situada al barri del Raval, com a resultat de la hibridació entre el programa Creuem el Paral·lel i l’obra Com menja un caníbal? de la Cia. La Virgueria.

El projecte es centra en posar en relació els temes clau que s’aborden a Com menja un caníbal?, amb la realitat i el context de les criatures de l’escola. La vulnerabilitat, les diversitats i els seus diferents eixos socials, la migració, i la memòria personal i familiar han estat els continguts que van treballar Cos Col·lectiu, amb l’alumnat, tot buscant la participació de les dones de les famílies. El projecte va pretendre visibilitzar la vulnerabilitat i la inter- dependència que ens caracteritza com a éssers humans, dins d’una societat que evita parlar d’aquests temes que ens vertebren en el nostre dia a dia.
Les últimes sessions del taller es vam dedicar a què cada persona pogués reflexionar sobre la vulnerabilitat pròpia en un espai de contenció i seguretat. Inspirades en el Garito de la peça de teatre Com menja un caníbal?, cada infant va explicar quina era la vulnerabilitat que el feia sentir incòmode, què feia per sentir- se millor i, fins i tot, com ho convertia en potència. Es va definir potència com la capacitat per a transformar aquesta fragilitat en allò del que podem ser capaços.
Cada criatura la va escriure en un paper per a poder formular-la. Aquest espai va permetre poder explicar situacions vitals difícils. Algunes d’elles s’expliquen en aquest vídeo, altres no hi són per preservar la seva intimitat. La possibilitat de parlar-ne i donar un espai per parlar-ne a l’escola va promoure que moltes criatures poguessin expressar preocupacions de cara al futur, situacions actuals dures… Des de l’escola han recollit aquestes situacions per a ocupar-se’n. Aquest procés visibilitza la necessitat d’introduïr a l’escola encara més espais on poder socialitzar les preocupacions i les dificultats. La vulnerabilitat n’uneix en les nostres diversitats.