El programa Prometeus s’amplia a nous barris i instituts

Prometeus vetlla perquè l’alumnat d’instituts públics de barris amb un índex d’accés a la universitat inferior a la mitjana pugui cursar amb èxit aquest tipus d’estudis. Originat el curs 2016-17 com a projecte comunitari del Raval barceloní, la iniciativa constitueix avui un programa emmarcat en el Pla de Barris i coordinat conjuntament amb Barcelona Ciència i Universitats, el Consorci d’Educació, així com districtes i les universitats públiques de la ciutat. Enguany, l’Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa la segona extensió de Prometeus, que amplia l’abast del programa a un major nombre de barris i instituts.

Programa Prometeus - Barcelona Ciència i Universitats
05/05/2022 - 13:18 h - Educació i estudis Octavi Planells

El concurs d’aquesta extensió s’ha estructurat en tres lots que inclouen un total de vuit instituts públics. El primer lot, guanyat per l’Associació Educativa Integral del Raval, inclou els dos centres del barri que participen al programa des del seu inici, l’Institut Milà i Fontanals i l’Institut Miquel Taradell, als quals se suma l’Institut Consell de Cent, ubicat a la zona baixa del Poble Sec, però que compta amb alumnat resident al Raval. El segon lot aglutina els centres i els barris que es van incorporar en la primera extensió del programa, el curs 2019-20: l’Institut Barri Besòs i l’Institut Bernat Metge, els dos al districte de Sant Martí, i l’Institut Pablo Picasso, a Nou Barris. Finalment, el tercer lot incorpora dos centres més de Nou Barris, l’Institut Barcelona Congrés i l’Institut Flos i Calcat. Aquests dos lots han estat guanyats per l’AFEV.

Per a la tria de nous instituts Prometeus, el Consorci d’Educació de Barcelona proporciona dades relacionades amb les necessitats d’acompanyament en la transició a ensenyaments postobligatoris per part de l’alumnat de secundària, les quals permeten avaluar els centres d’actuació prioritària. Entre els instituts amb majors necessitats en aquest sentit, el programa Prometeus escull aquells que alhora es troben en el marc d’actuació del Pla de Barris.

Joves Prometeus

Prometeus s’adreça sobretot a joves amb voluntat de cursar estudis superiors, però sense referents familiars o socioculturals en aquest sentit, de manera que consideren la universitat fora del seu abast.

Segons Bernat Jiménez de Cisneros Puig, tècnic del Departament de Ciència i Universitats de l’Ajuntament de Barcelona i coordinador municipal del programa Prometeus, «un índex baix d’accés a la universitat per part de l’alumnat dels instituts públics sovint no té a veure amb una manca de capacitats o de voluntat de seguir estudiant, sinó amb aspectes com la manca de referents o el desprestigi de l’educació superior en el seu entorn familiar o d’amistats, la necessitat de contribuir econòmicament al sosteniment de la família un cop acabada l’ESO, als quals s’afegeix la freqüent percepció que la universitat és cara i difícil, o el desconeixement de les beques públiques existents».

Davant d’aquesta situació, el programa enforteix l’imaginari educatiu dels i les joves, alhora que la imatge dels instituts públics com a centres d’èxit educatiu, en particular com a passarel·la per accedir a la universitat. Així, amb un acompanyament adequat i el coneixement de les ajudes públiques existents, aquestes persones poden accedir i cursar amb èxit els seus estudis. Avui, gràcies a Prometeus, més de 150 joves de cinc instituts estan realitzant estudis superiors. De fet, el novembre passat es va graduar la primera promoció d’estudiants acollits al programa, formada per 15 joves, la majoria dels quals ja ha trobat una feina relacionada amb allò que van estudiar.

Amb la nova extensió del programa a més barris i instituts, s’espera que a principis del curs 2022-23 s’afegeixin a la comunitat Prometeus entre 10 i 15 estudiants més per institut, és a dir, al voltant de 100 persones. Per tant, entre 2016 i 2023, el programa haurà acompanyat uns 250 joves que, sense les activitats informatives i de motivació a seguir estudiant i l’acompanyament durant la transició i en el curs dels estudis superiors que proporciona el programa, probablement no haurien cursat estudis superiors.

Des dels seus inicis, Prometeus haurà suposat una inversió d’aproximadament 900.000 €. Aquest creixement, a més, ha significat passar de la tècnica a mitja jornada inicial a un equip de set persones a jornada complerta. Alhora, per avançar en la seva missió, Prometeus s’ha anat coordinant també amb Barcelona Activa i Serveis Socials, així com amb diferents entitats i iniciatives de cada barri. I, sobretot, el programa compta amb la implicació decidida de les quatre universitats públiques de la ciutat (UB, UAB, UPC i UPF), que s’ha anat intensificant i sistematitzant a mesura que el programa ha anat creixent. En aquest sentit, a banda d’oferir beques salari i altres recursos propis, les universitats tenen assignades al programa persones referents i unitats especialitzades que, en coordinació amb les entitats gestores, vetllen conjuntament pel seguiment i tutoria de l’alumnat Prometeus mentre és a la universitat.

De projecte a programa

Prometeus es posà en marxa el curs 2016-17 com un projecte comunitari del Raval impulsat per dues entitats, l’Associació Educativa Integral del Raval i el Periódico El Raval, així com la direcció de l’institut Milà i Fontanals i la de l’institut Miquel Taradell. Aquests agents constataven que, malgrat la capacitat d’accedir a la universitat i cursar estudis superiors amb èxit per part de l’alumnat dels instituts esmentats, l’índex d’accés a estudis universitaris era més baix que el d’altres barris o instituts.

Davant aquesta contradicció, les entitats van cercar la complicitat del Districte de Ciutat Vella, el Consorci d’Educació de Barcelona i l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona, així com de les quatre universitats públiques, implicades també des del curs 2016-2017. Les primeres activitats de motivació de l’alumnat dels instituts a accedir a la universitat i l’acompanyament de les primeres promocions de joves Prometeus es va dur a terme amb la implicació directa de persones referents de cada entitat o organisme involucrats al projecte. En aquest sentit, el 2018 es va fer un pas endavant amb la contractació, a través de Pla de Barris, d’una persona a temps parcial encarregada de centralitzar i articular les tasques regulars amb relació als instituts i l’acompanyament dels i les joves Prometeus.

El curs 2019-20, un cop consolidat el funcionament del projecte al Raval, Prometeus va fer el salt a altres barris amb la incorporació dels instituts Barri Besòs, Bernat Metge i Pablo Picasso, respectivament als barris del Besòs i el Maresme, la Verneda i la Pau, i Torre Baró, Ciutat Meridiana i Vallbona. Per a facilitar l’aterrament progressiu en aquests nous territoris, es va posar l’accent en el vincle del programa amb l’equip docent dels nous instituts, per després estendre’l progressivament a altres agents del barri. Tant els processos d’ampliació del programa com els efectes de la pandèmia sobre els i les joves Prometeus i llurs famílies, entre d’altres reptes, han contribuït a convertir el que nasqué com un projecte en un programa, en tant que articula i conjuga tot un ventall d’actuacions i serveis en camps molt diversos per tal que els i les joves dels instituts Prometeus puguin seguir estudiant i desenvolupar el seu talent en igualtat de condicions.

Avui, l’èxit del programa al llarg dels seus sis cursos de vigència genera interès i voluntat d’estendre el model Prometeus a instituts ubicats en zones no cobertes pel Pla de Barris, en aquest cas a través del districte corresponent, així com en altres municipis, que es troben actualment en vies d’implementació del programa al seu territori. L’equip de persones que gestiona el Prometeus a Barcelona acompanya aquests processos d’extensió mitjançant trobades i compartint una guia per a l’extensió que recull els principis, metodologia i funcionament del programa.