L’Ajuntament de Barcelona subvenciona 18 projectes de recerca jove i emergent

Lliurament de subvencions per a projectes de recerca jove i emergent 2022
20/03/2023 - 19:18 h - Ciència Ajuntament de Barcelona

Avui s’ha celebrat al saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona l’acte de lliurament de les subvencions per a projectes de recerca jove i emergent que el mateix consistori atorga a través de Barcelona Ciència i Universitats. Amb una dotació pressupostària d’1 milió d’euros en la seva convocatòria de 2022, un total de 18 projectes rebran aquests ajuts que formen part dels objectius del Pla Barcelona Ciència 2020-2023. Els projectes de recerca s’inclouen en algun d’aquests tres àmbits temàtics: (1) Salut i benestar a la ciutat; (2) Economia circular i acció climàtica; i (3) Organització comunitària, democràcia i participació.

A la convocatòria de 2022 de subvencions per a projectes de recerca jove i emergent es van presentar un total de 79 projectes dels quals els 18 subvencionats van ser els que van obtenir les millors puntuacions. Es tracta de projectes originals que tenen l’objectiu de proporcionar evidències científiques per inspirar decisions polítiques a la ciutat de Barcelona. A més aborden els reptes des d’una perspectiva local, interdisciplinària i metropolitana; inclouen la dimensió de gènere i mediambiental, i valoren la diversitat de la ciutat.

D’altra banda, i pel que fa a les persones o els equips de persones que han presentat les propostes, es tracta de personal científic emergent. De fet, a les bases de la convocatòria s’especificava que estava dirigida a persones que havien obtingut el seu primer doctorat feia menys de set anys i que, per tant, estaven iniciant la seva trajectòria dins del camp de la recerca. D’aquesta manera, la convocatòria buscava consolidar trajectòries científiques a la ciutat, donant oportunitats a les persones més joves en la professió científica. A més, també incorporava mesures per afavorir la incorporació d’estudiants de màster i de doctorat, reforçant la idea de nous talents a la ciutat.

Així mateix, la convocatòria també preveia mesures per afavorir els lideratges femenins en els projectes, com ara iniciatives de conciliació per cures de familiars de primer grau, amb caràcter retroactiu, perquè les cures de maternitat, paternitat o de familiars no fossin un entrebanc per accedir a la convocatòria i poder desenvolupar la tasca d’Investigadora Principal del projecte.

Els projectes

Dels 18 projectes subvencionats, 7 estan liderats per una universitat, 4 per persones físiques, 4 per un centre de recerca i 3 per altres entitats. Els 18 projectes que se subvencionen i que es desenvoluparan en els pròxims 18 mesos es descriuen breument tot seguit, però es pot trobar informació més detallada de cadascun a la pàgina de les subvencions per a projectes de recerca jove i emergent, al web de Barcelona Ciència i Universitats:

 • Atribució de les onades de calor extremes al canvi climàtic a Barcelona (ATOC). L’objectiu general d’aquest projecte és respondre a la pregunta de si el canvi climàtic antropogènic contribueix, i en quin grau, a intensificar les onades de calor extremes com les succeïdes a l’AMB aquest estiu passat amb importants impactes en la salut humana. Import subvencionat: 24.450,00 €.
 • Els espais verds de Barcelona com a embornals de carboni (EMBARCARB). L’objectiu principal del projecte és la captura de diòxid de carboni atmosfèric en el sòl dels parcs i jardins de la ciutat de Barcelona en forma de carbonats pedogènics que romandran llarg temps, tot millorant-ne la salut de la vegetació que hi creix. Import subvencionat: 45.600,00 €.
 • Implantació de biochar com a eina bioremediadora en àrees periurbanes: nou model de producció responsable per a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (BioUrban). L’objectiu general del projecte BioUrban és reduir l’impacte de la contaminació acumulada i present de la ciutat de Barcelona sobre la producció hortícola de l’àrea periurbana mitjançant l’ús de biochar per aconseguir una producció alimentària més segura i sustentable. Import subvencionat: 59.697,44 €.
 • ACCIONA I CONNECTA: Barcelona cap a una mobilitat accessible, sostenible i saludable. Aquest projecte té com a objectiu construir una plataforma capaç d’ajudar les ciutats contemporànies en la transformació cap a ciutats sostenibles, resilients i saludables mitjançant l’explotació de dades, tant existents com sensors al camp. Import subvencionat: 59.548,70 €.
 • Pobresa infantil i estructures d’oportunitats de barri: gestió de la renda baixa a Barcelona. Aquest projecte pretén avaluar com les llars de baixos ingressos amb fills a Barcelona gestionen els recursos de què disposen (inclosos els ingressos, però també les xarxes, els serveis públics i privats) per fer front a les situacions de vulnerabilitat. Import subvencionat: 55.170,90 €.
 • Augment dels recursos hídrics alternatius a la part baixa de la conca del LLOBbregat: recàrrega gestionada d’aqüífers amb aigua d’avinguda i avaluació del seu iMpacte en la qualitat de l’AqüífeR (LLOBMAR). El projecte té l’objectiu principal d’avaluar si l’aigua de les avingudes és un recurs hídric aprofitable i apte per a ser recarregat als aqüífers de la part baixa de la conca del riu Llobregat. Import subvencionat: 60.000,00 €.
 • Pacificació del trànsit i equitat intraveïnal: Evidències de les intervencions recents a l’Eixample de Barcelona (TRANSEQUI). L’objectiu principal del projecte consisteix a explorar les implicacions de les actuacions de pacificació del trànsit sobre l’equitat intraveïnal, prenent l’Eixample de Barcelona com a cas d’estudi. Import subvencionat: 59.000,00 €.
 • Codesenvolupament d’eines de quantificació d’incertesa per a models de qualitat de l’aire urbà (UncertAIR). L’objectiu d’UncertAIR és codissenyar i codesenvolupar una eina interactiva per informar de la incertesa de les simulacions de la qualitat de l’aire, donant suport i aportant evidència per planificar i gestionar polítiques urbanes. Import subvencionat: 59.778,82 €.
 • Noves estratègies per reduir el malbaratament i millorar el sistema alimentari a la ciutat de Barcelona. L’objectiu general del projecte és garantir un ajustament de valor integrat de fruites i hortalisses no comercialitzables mitjançant la creació de solucions innovadores en les diferents etapes de desglossament de la seva cadena de valor, proporcionant bones pràctiques de gestió postcollita dels excedents d’aliments des de la recepció fins a la distribució i introduint estratègies de rutes de valorització innovadores convertir tant els materials no comercialitzables com els inevitables en ingredients potencials per a productes d’alta qualitat. Import subvencionat: 59.982,00 €.
 • Repensar en col·lectiu les cures, dins i fora de la llar, relacionades amb els residus a Barcelona (WASTECARE). L’objectiu d’aquest projecte és analitzar i dissenyar de manera participativa, juntament amb llars i recicladors informals, una política pública feminista i ecologista per a la gestió dels residus urbans a Barcelona. Import subvencionat: 60.000,00 €.
 • L’assistència postpenitenciària a la ciutat de Barcelona: obstacles i oportunitats en el retorn a la comunitat de les persones expreses. L’objectiu principal del projecte que es presenta és analitzar l’assistència postpenitenciària de la ciutat de Barcelona per a les persones que surten de presó i retornen a la comunitat. Import subvencionat: 47.132,50 €.
 • Parada d’autobús fotovoltaica orgànica integrada (TERRA). L’objectiu general de TERRA és la integració de minimodules solars orgànics estables a les parades d’autobús per alimentar dispositius de llum. Import subvencionat: 60.000,00 €.
 • Sensors basats en MoS2 monocapa i multicapa per avaluar els nivells de soroll i humitat sobre la qualitat del son de la gent gran (LEONINE). L’objectiu general és establir una plataforma per fabricar sensors amb materials emergents en 2D per detectar simultàniament el so i la humitat, i fomentar l’interès per l’aprenentatge de les ciències entre els estudiants de secundària de Barcelona. Import subvencionat: 60.000,00 €.
 • Integració de la salut i l’entorn: Amabilitat Urbana per a gent gran fràgil que viu a Barcelona (+AGIL Barcelona). L’objectiu principal és dissenyar un mapa que té com a objectiu informar les característiques urbanes que propicien o dificulten un entorn saludable orientat a la gent gran, per a la presa de decisions individuals (elecció de rutes) i col·lectives (priorització d’accions urbanístiques o d’emplaçament d’equipaments). Import subvencionat: 59.796,50 €.
 • Polítiques de desegregació escolar a la ciutat de Barcelona: impacte i mecanismes. Aquest projecte té com a objectiu principal determinar l’impacte del Pla de Xoc i el Decret d’Admissions sobre la distribució de l’alumnat socialment vulnerable entre els centres educatius de la ciutat de Barcelona, així com analitzar el funcionament dels diferents instruments impulsats per aquestes polítiques. Import subvencionat: 58.453,00 €.
 • Valorització dels residus tèxtils com a font de cel·lulosa per obtenir productes d’alt valor afegit. Té com a objectiu general recuperar les fibres de cel·lulosa contingudes en ells i utilitzar aquesta matèria primera recuperada com a font de material per obtenir films transparents i biodegradables aplicables en el sector de l’embalatge alimentari. Import subvencionat: 60.000,00 €.
 • La pràctica del ciclisme de muntanya al Parc Natural de la Serra de Collserola. Una cartografia de la controvèrsia (CiMColl). L’objectiu d’aquest projecte és analitzar en profunditat les característiques de la pràctica esportiva i recreativa del ciclisme de muntanya al Parc de Collserola a través de l’explotació de fonts existents i de generar nova informació complementària a través de la posada en marxa de diversos mètodes de recerca. Import subvencionat: 59.800,00 €.
 • Caracterització i rehabilitació de la condició post covid-19 (covid persistent) en població pediàtrica. L’objectiu global d’aquest projecte és determinar les característiques immunològiques, neurològiques i virològiques principals dels infants i adolescents que pateixen condició post covid-19, i les seves conseqüències psicològiques, acadèmiques i socials. Import subvencionat: 51.589,90 €.

Precedent: premis a reptes urbans

La convocatòria de les subvencions per a projectes de recerca jove i emergent de 2022 ha donat continuïtat als Premis de Recerca Científica a Reptes Urbans a la Ciutat de Barcelona impulsats per l’Ajuntament de Barcelona l’any 2020. Aquests premis havien de servir per fer front als reptes urbans en l’època de la covid, i s’adreçaven al conjunt de membres de la comunitat científica de fins a 40 anys i de qualsevol branca del coneixement, i els objectius principals eren estimular i reforçar el talent jove barceloní, i donar suport a projectes innovadors que repensessin de manera global el model de ciutat.

En paral·lel al lliurament de les subvencions en l’acte d’avui, l’Ajuntament ha publicat un seguit de vídeos sobre els 15 projectes que van rebre els Premis de Recerca Científica a Reptes Urbans a la Ciutat de Barcelona i que es poden veure al web de Barcelona Ciència i Universitats.